Sporto edukologijos fakultetas

Sporto vadybos, ekonomikos ir

sociologijos katedra

Verslo ir technologijų fakultetas

Verslo ir ekonomikos  katedra

KVIETIMAS

MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

2017 m. gegužės 11-12 d.

Konferencijos tikslas – skatinti viešąją mokslinę diskusiją apie šalies ir tarptautines rekreacijos, laisvalaikio, turizmo ir sporto verslo aktualijas ekonomikos, rinkodaros, vadybos, finansų, teisės aspektais.

Konferencijos dalyviai: mokslininkai – tyrėjai, dėstytojai, studentai, verslo atstovai, socialiniai partneriai.

Konferencijos temos:

  • Turizmo verslas globalizacijos kontekste;
  • Sporto vadybos aktualijos;
  • Rekreacija ir laisvalaikis šiuolaikinėje visuomenėje;
  • Verslas  ir vadyba globalizacijos kontekste;
  • Technologijos – inovacijos, studijos, verslas;
  • Informacinių technologijų taikymas studijų procese.

Konferencijos vieta – Lietuvos sporto universitetas Sporto edukologijos fakultetas Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos  katedra, adresas: Perkūno al. 3A, Kaunas

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Svarbios datos:

Iki  2017 m. balandžio 28 d. užpildyti Konferencijos dalyvio registracijos formą ir pateikti tezes.

2017 m. gegužės 11-12 d. d. konferencija

Iki  2017 m. gegužės 19  d. pateikti straipsnius el.paštu: conference2017@lsu.lt

KONFERENCIJOS KALBOS:  lietuvių, anglų, rusų

Konferencijos tezių rinkinys ir mokslinių straipsnių rinkinys, recenzuotas dviejų nepriklausomų recenzentų, bus išleisti pdf formatu ir patalpinti internetinėje svetainėje http://www.lsu.lt/mokslas/konferencijos kaip du atskiri leidiniai, kurie turės ISBN kodus.

Reikalavimai tezėms. Tezės pateikiamos lietuvių, anglų arba rusų kalbomis. Jos turi būti parengtos pagal šiuos reikalavimus: Tezių apimtis – 1 A4 formato puslapis. Tekstas turi būti surinktas ,,MS Word“ programa, 1 intervalu, lygiavimas – į abi puses. Paraštės: viršus, apačia, kairė ir dešinė – 2 cm. Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus publikuojamos.

TEZIŲ PAVADINIMAS12Didžiosiomis raidėmis, pusjuodis, centruota
Autorius (vardas, pavardė), kiti autoriai (vardas, pavardė)10Pusjuodis, kursyvas, lygiavimas i kairę pusę
Organizacija (pavadinimas, miestas, šalis)10Kursyvas, lygiavimas į kairę pusę
Tezių tekstas (aiškiai suformuluotas darbo tikslas, pateikti tyrimo metodai ir organizavimas, rezultatų aptarimas ir išvados, iki 350 žodžių)10Normalus
Raktiniai žodžiai (iki 5 esminių žodžių ar frazių)10Normalus
Literatūros sąrašas* (iki 5 svarbiausių literatūros šaltinių9Normalus, numeruotas, lygiavimas į kairę pusę

*pvz.

  1. Jasinskas, E; Štreimikienė, D.; Švagždienė, B.; Simanavičius, A.(2016). Impact of hotel service quality on the loyalty of customers. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29 (1), p. 559-572.
  2. Kotler, P. (2013). The drivers of customer satisfaction and loyalty: cross-industry finding. Total Quality Management, 11(4), p. 27-33.

Reikalavimai straipsniams: apimtis nuo 4 iki 8 puslapių lietuvių, anglų arba rusų kalbomis, teksto redaktorius  Microsoft Word 97 (arba 2000), šriftas Times New Roman. Medžiagą sumaketuoti A4 formato lape viena skiltimi, eilutės protarpis – 1,5 intervalo, su paraštėmis: viršuje,  apačioje, kairėje ir dešinėje – 2 cm. Lapai numeruojami dešinėje apačioje.  Pateikiamos medžiagos dalims naudoti nurodyto dydžio ir stiliaus šriftą:

STRAIPSNIO PAVADINIMAS14Didžiosiomis raidėmis, pusjuodis, centruota
Autorius (vardas, pavardė), kiti autoriai (vardas, pavardė)12Pusjuodis, kursyvas, centruota
Organizacija (pavadinimas, miestas, šalis)12Kursyvas,  centruota
Anotacija. Anotacijos tekstas (Pagrįstas temos aktualumas, tyrimo problema, tikslas, tyrimo metodai, rezultatai ir išvados, iki 200 žodžių)10Normalus
Raktiniai žodžiai (iki 5 esminių žodžių ar frazių)10Normalus
Teksto skyrių pavadinimai12Pusjuodis,  centruota
Pagrindinis tekstas12Normalus
Lentelių ir paveikslų  pavadinimai10Normalus,  centruota
Lentelių ir paveikslų tekstas10Normalus
Literatūros sąrašas10Normalus, numeruotas, lygiavimas į kairę pusę

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu  conference2017@lsu.lt

Konferencijos koordinatorės:

Reda Mickevičiūtė, 

tel. 8 37 302662

el.paštas: reda.mickeviciute@lsu.lt

Giedrė Gudaitytė

tel. 8 37 302648;

el.paštas: giedre.gudaityte@lsu.lt

Interneto svetainės: http://www.lsu.lt/Konferencija2017 ir http://www.marko.lt/