Akademinė taryba

Akademinės tarybos sudėtis

Akademinės tarybos pirmininkas

L. e. p. pirmininko pavaduotojas dr. Kęstutis Žemaitis.

Akademinės tarybos pirmininko pavaduotojas

Dr. Kęstutis Žemaitis – Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto profesorius

Akademinės tarybos nariai

Karolina Dzingaitė – Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto KS16NS gr. studentė

Virginija Giliuvienė – Verslo ir technologijų fakulteto Verslo ir ekonomikos katedros lektorė

Mantvydas Jakunskas – Verslo ir technologijų fakulteto IT16NS gr. studentas

Dr. Vytenis Jankauskas – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Žemės ūkio inžinerijos fakulteto profesorius

Daiva Kalvaitienė – Verslo ir technologijų fakulteto Technologijų katedros lektorė

Romalda Kasiliauskienė – Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros lektorė

Kristina Miškinienė – Verslo ir technologijų fakulteto Verslo ir ekonomikos katedros lektorė

Alė Murauskienė – Marijampolės kolegijos direktorė

Rimvydas Šoblinskas – Verslo ir technologijų fakulteto Technologijų katedros lektorius

Dr. Bernardas Vaznonis – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos  plėtros fakulteto prodekanas

Lukas Žebrauskas – Verslo ir technologijų fakulteto TL16NS gr. studentas

Gintautas Žimaila – Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros lektorius

Arūnas Žukauskas –  Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros lektorius

Akademinės tarybos veiklos reglamentas

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos sudarymo tvarkos aprašas


Akademinės tarybos veiklos ataskaitos

2018 m. ataskaita

2017 m. ataskaita

2016 m. ataskaita

2015 m. ataskaita

2013 rugsėjo/2014 m. ataskaita

2012/2013 m.m. ataskaita

2011/2012 m. m. ataskaita

2009/2010 m. m. ataskaita

2008/2009 m. m. ataskaita