Akademinė taryba

AKADEMINĖS TARYBOS SUDĖTIS

Akademinės tarybos pirmininkė

Nijolė Margelevičienė – Vadovybės atstovė kokybei, aplinkosaugai bei profesinei saugai ir sveikatai, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros lektorė.

Akademinės tarybos pirmininkės pavaduotojas

Kan. prof. dr. (HP) Kęstutis Žemaitis – Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto profesorius

Akademinės tarybos nariai

Doc. dr. Vaidotas Viliūnas – Marijampolės kolegijos direktorius;

Prof. dr. Nijolė Večkienė – Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros profesorė;

Prof. dr. (HP) Bronius Neverauskas – Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Vadybos katedros profesorius;

Dr. Živilė Advilonienė – Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros docentė;

Rasa Zygmantaitė – Marijampolės kolegijos direktoriaus pavaduotoja plėtrai;

Kęstutis Traškevičius – Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas;

Alė Murauskienė – Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto prodekanė;

Birutė Petrošienė – Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto tarybos pirmininkė, Verslo ir ekonomikos katedros lektorė;

Kazys Balickas – Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros lektorius;

Valė Sorakaitė – Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto tarybos pirmininkė, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros lektorė;

Viktoras Krakys – SD16NS grupės studentas;

Rūta Senkutė, – VM15NS grupės studentė;

Tautvydas Mackevičius – SD15NS grupės studentas.

Akademinės tarybos veiklos reglamentas

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos sudarymo tvarkos aprašas


Akademinės tarybos veiklos ataskaitos

2016 m. ataskaita

2015 m. ataskaita

2013 rugsėjo/2014 m. ataskaita

2012/2013 m.m. ataskaita

2011/2012 m. m. ataskaita

2009/2010 m. m. ataskaita

2008/2009 m. m. ataskaita