Akademinės etikos komitetas

Marijampolės kolegijos akademinės tarybos 2015 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. AT-15-32 patvirtintas Marijampolės kolegijos Etikos komitetas:

Akademinės etikos komiteto pirmininkė

Gražina Jakovickienė, Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros lektorė;

El. paštas grazina.jakovickiene@mkolegija.lt

Tel. Nr. +370 611 50020

Akademinės etikos komiteto nariai

Irutė Matulaitienė, Technologijų katedros lektorė;
Danutė Mickevičienė, Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros lektorė;
Agnė Čaplikaitė, VM15NS grupės studentė;
Mantvydas Jakunskas, IT16NS grupės studentas;
Tautvydas Mackevičius, SD15NS grupės studentas;
Aušra Kupčinskienė, Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja;
Antanas Misiukevičius, UAB Adampolis Marijampolės skyriaus vadovas;
Gintautas Žimaila, lektorius, MK profesinės organizacijos pirmininkas.

Akademinės etikos komiteto darbo reglamentas

Akademines etikos kodeksas


Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba