Atranka Erasmus mobilumui (praktikai/studijoms)

Studentų atranką vykdo siunčianti institucija – Marijampolės kolegija.

Pagrindiniai studentų atrankos kriterijai:

  • ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai;
  • užsienio kalbos įgūdžiai;
  • motyvacija studijuoti / atlikti praktiką užsienyje;
  • asmens sugebėjimas spręsti kylančias problemas.

Asmenims, kurie toje pačioje studijų pakopoje jau dalyvavo mobilumo veikloje pagal Mokymosi visa gyvenimą programos Erasmus paprogramę ar Erasmus+ programą, pirmenybė nebus teikiama.