About Ona Januleviciene

This author has not yet filled in any details.
So far Ona Januleviciene has created 76 blog entries.

Skelbiamas papildomas paraiškų socialinėms stipendijoms pavasario semestrui pildymas.

kovo 5, 2019|

Skelbiama papildomo paraiškų pildymo socialinei stipendijai gauti 2018/2019 m.m. likusiai pavasario semestro daliai pradžia.

Studentai, kurie turi teisę gauti socialinę stipendiją ir dar neužpildę paraiškos, gali tai padaryti nuo kovo 5 iki kovo 14 d. (įskaitytinai). Paraiška pildoma Valstybinio studijų fondo tinklalapyje www.vsf.lt (prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2019 m. pavasario semestras_papildomas_kovas). Socialinė stipendija bus mokama už kovo ir kitus pavasario semestro mėnesius.

Primename, kad pretendentai socialinei stipendijai gauti turi atitikti bent vieną iš trijų išvardintų kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų, turintys gauti socialinę pašalpą;
 2. yra nustatytas 45% ir mažesnis nedarbingumo lygis;
 3. yra ne vyresni kaip 25 m. ir jiems iki pilnametystės nustatyta globa.

Papildoma informacija teikiama Studijų skyriuje (P. Armino g. 92, centriniai rūmai, 112 kab.).

Studijų ir karjeros skyrius

Priimami prašymai vardinėms stipendijoms gauti

vasario 28, 2019|

Iki kovo 13 d. fakultetų dekanatuose priimami prašymai Marijampolės savivaldybės vardinėms stipendijoms gauti.

Teikiami šie dokumentai:

 1.  Motyvuotas prašymas dekano vardu skirti vardinę stipendiją;
 2. Pažyma apie studento deklaruojamą gyvenamąją vietą;
 3. Studento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Studento studijų programą kuruojančios katedros vedėjo charakteristika apie jo dalyvavimą mokslo taikomojoje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje.

Iki kovo 15 d.  kolegijos raštinėje priimami prašymai Marijampolės kolegijos tarybos vardinei stipendijai  gauti

Konkurse stipendijai gauti gali dalyvauti kolegijos studentai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

 1. Yra nuolatinių arba ištęstinių studijų antro, trečio ir ketvirto kurso studentai;
 2. Paskutinio semestro svertinis pažangumo vidurkis 9,0 balų, o dviejų paskutinių semestrų svertinis pažangumo vidurkis ne mažesnis nei 8,5 balo.
 3. Nuo studijų pradžios neturi akademijų įsiskolinimų ar drausminių nuobaudų.

Daugiau informacijos rasite kolegijos tinklapyje http://www.marko.lt/stipendijos/

Studijų ir karjeros skyrius

Žurnalo „Reitingai“ apklausa

vasario 20, 2019|

Kaip ir kiekvienais metais studentus kviečiame savo nuomonę išsakyti žurnalo REITINGAI apklausoje👉 https://bit.ly/2HXmgtH

Priimami prašymai valstybės remiamoms paskoloms gauti

vasario 20, 2019|

Valstybinis studijų fondas (VSF) skelbia prašymų-anketų valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms teikimo pradžią – 2019 m. vasario 25 d. (nuo 8 val.) bei pabaigą – 2019 m. kovo 15 d. (iki 15 val.).

Studentai, pageidaujantys gauti finansinę paramą, turi adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti prašymus-anketas.

Išsami informacija dėl finansinės paramos gavimo pateikta fondo tinklalapyje.

Dėl informacijos taip pat galite kreiptis į Studijų ir karjeros skyrių (centriniai rūmai, 112 kab., el.paštas studijos@mkolegija.lt, tel. 8-612-88087).

Studijų ir karjeros skyrius

 

 

 

 

 

 

Karo tarnybą atlikusių asmenų dėmesiui!

sausio 30, 2019|

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 patvirtintu „Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu“ ir MK direktoriaus 2013-01-15 įsakymu Nr. 1V-18 patvirtintu „Nuolatinę privalomąją karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje aprašu“ kviečiame teikti prašymus kainos dalies kompensavimui asmenis, karo tarnybą atlikusius iki studijų kolegijoje ar jų metu:

 1. 2018 m. baigusius pirmuosius dvejus studijų metus Kolegijoje (dabartiniai trečio kurso nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai).
 2. 2018 m. baigusius studijas.

Kviečiame teikti prašymus studijų kainos dalies kompensavimui asmenis, karo tarnybą atlikusius iki studijų kolegijoje ar jų metu:

 1. 2018 m. baigusius pirmuosius dvejus studijų metus Kolegijoje (dabartiniai trečio kurso nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai).
 2. 2018 m. baigusius studijas.

Dabar studijuojantys pretendentai iki 2019 m. vasario 5 d. į Studijų ir karjeros skyrių turi pristatyti prašymą ir Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio karinių mokymų baigimą, kopiją.

Į visus klausimus, susijusius su už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimu karo tarnybą atlikusiems asmenims, atsakymus gausite Studijų ir karjeros skyriuje (P. Armino g. 92, 112 kab.) arba paskambinę telefonu (8 612) 88 087.

 

 

Studijų ir karjeros skyrius

 

Kandidatų eiti MK direktoriaus pareigas gyvenimo aprašymai

sausio 18, 2019|

Marijampolės kolegijos tarybos patvirtintų kandidatų, eiti Marijampolės kolegijos direktoriaus pareigas, sąrašas

 

 

 

Gediminas Jasinevičius

Gyvenimo aprašymas

 

 

 

 

Alė Murauskienė

Gyvenimo aprašymas

 

 

 

 

Feliksas Petrauskas

Gyvenimo aprašymas

ERASMUS projekto mokymai Latvijoje

sausio 18, 2019|

ERASMUS projektai tai puiki galimybė patobulinti žinias, komunikacijos įgūdžius, pritaikyti anglų kalbos žinias praktiškai.

Marijampolės kolegijos lektorė Živilė Myru, įmonių įstaigų administravimo studijų programos studentė Miglė Ašeriškytė bei socialinio darbo studentė Inga Gečionytė kartu su kitais dalyviais dalyvavo ERASMUS projekto „IGROW CENTER“ mokymuose Latvijoje.

Projekto mokymuose dalyvavo 15 asmenų (7 iš Lietuvos, 2 iš Grakijois, 3 iš Ispanijos, 3 iš Latvijos). Intensyvūs mokymai vyko penkias dienas, iš kurių kiekvieną dieną buvo skirtingos tematikos. Mokymų metu dalyviai susipažino su socialinio verslo nauda, internetinės sveitainės kūrimu, sprendė jaunimo įtraukimo į veiklas problemas, atpažino formalaus/neformalaus dalyvavimo pavyzdžius savo aplinkoje. Mokymai vyko anglų kalba.

Živilė Myru, Verslo praktinio mokymo firmos vedėja

2018/2019 m.m. rudens semestro pabaiga – vasario 3 d.

gruodžio 18, 2018|

 • Galutinio vertinimo žiniaraščiai atspausdinami iš Studijų akademinės bazės katedroje prieš pat skelbtą atsiskaitymą, nes studentų sąrašai keičiasi.
 • Iki vasario 3 d. studentai gali atsiskaitinėti be skolos lapelių (susitarę su dėstytojais – Studijų reglamento 21.1 punktas).
 • Dėstytojai, ne vėliau kaip per penkias dienas po atsiskaitymo (egzaminų tvarkaraštyje ar kitaip skelbto atsiskaitymo), žiniaraščius perduoda katedros sekretorei, kuri teigiamus įvertinimus įveda į Studijų akademinę bazę. Po egzamino perlaikymo ar kito papildomo atsiskaitymo apie pasikeitimus žiniaraščiuose dėstytojas informuoja katedros sekretorę, kuri įrašo papildomus teigiamus įvertinimus į Studijų akademinę bazę (23.3 punktas).
 • Iki vasario 6 d. darbo pabaigos dėstytojai katedrų sekretorėms pristato galutinius dalykų vertinimo žiniaraščius (23.4 punktas).
 • Studijų skyrius, vadovaudamasis įrašais, Studijų akademinėje bazėje fiksuoja akademines skolas.
 • Studentai, turintys 4 ir daugiau akademinių skolų, braukiami iš studentų sąrašų kaip nepažangūs (Studijų reglamento 30.8 punktas). Kiti skolininkai šio semestro akademines skolas gali likviduoti iki 2020 m. vasario 1 d., susimokėję po 11,58 Eur už vieną kreditą ir pasiėmę akademinių įsiskolinimų lapus Studijų skyriuje.
 • Studentai, turintys akademinių skolų už 2017/2018 m.m. rudens semestrą, jas privalo likviduoti iki 2018-02-03. Po nurodytos datos studentai, turintys akademinių skolų už nurodytą semestrą, bus išbraukti iš studentų sąrašų.
 • Studentai stebi savo studijų rezultatus Studijų akademinėje bazėje ir apie netikslumus nedelsiant informuoja katedrų sekretores arba Studijų skyrių.

Studentai, nesumokėję už 2018/2019 m.m. rudens semestro studijas iki 2018-12-30, bus išbraukti iš studentų sąrašų.

Gražių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų !!!

Studijų ir karjeros skyrius

 

Kai metai baigiasi…

gruodžio 12, 2018|

Gruodžio 10 d. meno kolektyvų studentai (ir jų gerbėjai) baigė 2018-ųjų metų projektinę veiklą: tai buvo trečias Jaunimo užimtumo programos renginys. Aplankėme Lietuvos Respublikos Seimą, kur turėjome ne tik ekskursiją, kurią vedė Kamilė Šėraitė, bet ir įdomius susitikimus. Savo sėkmės istoriją pasakojo Gintarė Skaistė, Šaulių sąjungos narė, politikė, socialinių mokslų daktarė, Lietuvos socialios rinkos plėtros instituto ekspertė. Ypatingo dėmesio susilaukė Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala. Jo interesų sritis tiesiog pritrenkianti, klausėmės jo ir galvojome: kiek daug yra žmogui duota, o Linui Dievas tikrai nepagailėjo. Jis  ir VU TSPMI politikos mokslų doktorantas bei dėstytojas, Harvardo universiteto Davis Centro, kuriame 2017-2018 metais su prestižine Fulbright stipendija dirbo tyrėju, nereziduojantis ekspertas projektams. L. Kojala domisi Europos integracija, Rusijos vidaus ir užsienio politika, Rytų partnerystės šalių raida, NATO ir saugumo studijomis, JAV užsienio politika, taip pat informaciniais karais. Datas, situacijas, įvykius komentuoja, kaip liaudis sako – vienu atsikvėpimu. Dabar lauksime įdomios jo knygos, populiariai parašytos, kaip pats sakė, kad būtų įdomu skaityti ne tik akademinei visuomenei.

Pasižiūrėję ir pasiklausę,  kaip posėdžiauja [pirmadienį buvo neeilinė sesija] mūsų išrinktieji, dar pabendravę su politologu, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoju, socialinių mokslų daktaru Laurynu Kaščiūnu, pasukome Antakalnio kapinių memorialo link. Atminties minute pagerbėme Medininkų aukų, Adolfo Ramanausko-Vanago – Lietuvos pedagogo, žurnalisto, karininko, rezistento, kovotojo už Nepriklausomybę, partizanų vado, brigados generolo, 2018 m. lapkričio 20 d. LR Seimo pripažinto Lietuvos valstybės vadovu, bei visų besiilsinčių kapinėse atminimą.

Pakeliui prie gražiausios Lietuvos eglės užsukome ir į baroko perlą, priklausantį pasauliniam paveldui, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią, Katedros rimtyje norintieji praleido paskutines išvykos akimirkas.

Beliko laukti metų pabaigos švenčių ir nutarti, kokius ir kam skirtus projektus bandysime įgyvendinti jau 2019-aisiais metais.

Vida Mickuvienė, kultūros klubo Aistuva pirmininkė

Nuotr. Suleyman Akmyradov

Lietuviškus ratelius suko užsieniečiai

gruodžio 5, 2018|

Projektinė studentiška popietė

Jau pripratome, kad Tarptautinių studijų ir ryšių skyriaus rūpesčiu kolegijoje sutinkame ir studentų užsieniečių. Šiais metais jų (studentų) užderėjo tiek, kad galėjome  papildomai ne tik juos supažindinti su lietuvių kalba, su Lietuva gyvai ir filmuotoje medžiagoje pateiktomis mūsų tradicijomis bei papročiais, bet ir kartu su Sūduonėlės šokėjais jie buvo mokomi lietuviškų ratelių, folklorinių vakaronių šokių.

Lapkričio 29 d. 16 val. kolegijos bendruomenę pakvietėme į popietę „Susitinkame pasitikti žiemą“. Tai buvo vienas iš Jaunimo užimtumo projekto renginių, kuris prasidėjo prisimenant mums visiems svarbų ir malonų faktą –  filmo apie Marijampolę, kultūros sostinę, peržiūra. Kadangi neįsivaizduojama draugų susibūrimo be juoko ir geros nuotaikos, popietės metu skambėjo dainos, sukosi rateliai. Renginio vedėjai – Algirdė ir Mingaudas – šį meninį audinį papildė šmaikščiomis mintimis ir įdomiais tekstais. O prie arbatos puodelio gyvai buvo bendraujama, dalinamasi patirtimi ir įspūdžiais, kalbama apie ateities planus. Studentai iš Turkijos, Turkmėnijos, savanorė iš Bergiš Gladbacho prisimins ne tik paskaitas, darbą su globotiniais, bet ir malonias studentiško laisvalaikio akimirkas.

Vida Mickuvienė, kultūros klubo „Aistuva“ vadovė