About Ona Januleviciene

This author has not yet filled in any details.
So far Ona Januleviciene has created 66 blog entries.

2018/2019 m.m. rudens semestro pabaiga – vasario 3 d.

gruodžio 18, 2018|

 • Galutinio vertinimo žiniaraščiai atspausdinami iš Studijų akademinės bazės katedroje prieš pat skelbtą atsiskaitymą, nes studentų sąrašai keičiasi.
 • Iki vasario 3 d. studentai gali atsiskaitinėti be skolos lapelių (susitarę su dėstytojais – Studijų reglamento 21.1 punktas).
 • Dėstytojai, ne vėliau kaip per penkias dienas po atsiskaitymo (egzaminų tvarkaraštyje ar kitaip skelbto atsiskaitymo), žiniaraščius perduoda katedros sekretorei, kuri teigiamus įvertinimus įveda į Studijų akademinę bazę. Po egzamino perlaikymo ar kito papildomo atsiskaitymo apie pasikeitimus žiniaraščiuose dėstytojas informuoja katedros sekretorę, kuri įrašo papildomus teigiamus įvertinimus į Studijų akademinę bazę (23.3 punktas).
 • Iki vasario 6 d. darbo pabaigos dėstytojai katedrų sekretorėms pristato galutinius dalykų vertinimo žiniaraščius (23.4 punktas).
 • Studijų skyrius, vadovaudamasis įrašais, Studijų akademinėje bazėje fiksuoja akademines skolas.
 • Studentai, turintys 4 ir daugiau akademinių skolų, braukiami iš studentų sąrašų kaip nepažangūs (Studijų reglamento 30.8 punktas). Kiti skolininkai šio semestro akademines skolas gali likviduoti iki 2020 m. vasario 1 d., susimokėję po 11,58 Eur už vieną kreditą ir pasiėmę akademinių įsiskolinimų lapus Studijų skyriuje.
 • Studentai, turintys akademinių skolų už 2017/2018 m.m. rudens semestrą, jas privalo likviduoti iki 2018-02-03. Po nurodytos datos studentai, turintys akademinių skolų už nurodytą semestrą, bus išbraukti iš studentų sąrašų.
 • Studentai stebi savo studijų rezultatus Studijų akademinėje bazėje ir apie netikslumus nedelsiant informuoja katedrų sekretores arba Studijų skyrių.

Studentai, nesumokėję už 2018/2019 m.m. rudens semestro studijas iki 2018-12-30, bus išbraukti iš studentų sąrašų.

Gražių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų !!!

Studijų ir karjeros skyrius

 

Kai metai baigiasi…

gruodžio 12, 2018|

Gruodžio 10 d. meno kolektyvų studentai (ir jų gerbėjai) baigė 2018-ųjų metų projektinę veiklą: tai buvo trečias Jaunimo užimtumo programos renginys. Aplankėme Lietuvos Respublikos Seimą, kur turėjome ne tik ekskursiją, kurią vedė Kamilė Šėraitė, bet ir įdomius susitikimus. Savo sėkmės istoriją pasakojo Gintarė Skaistė, Šaulių sąjungos narė, politikė, socialinių mokslų daktarė, Lietuvos socialios rinkos plėtros instituto ekspertė. Ypatingo dėmesio susilaukė Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala. Jo interesų sritis tiesiog pritrenkianti, klausėmės jo ir galvojome: kiek daug yra žmogui duota, o Linui Dievas tikrai nepagailėjo. Jis  ir VU TSPMI politikos mokslų doktorantas bei dėstytojas, Harvardo universiteto Davis Centro, kuriame 2017-2018 metais su prestižine Fulbright stipendija dirbo tyrėju, nereziduojantis ekspertas projektams. L. Kojala domisi Europos integracija, Rusijos vidaus ir užsienio politika, Rytų partnerystės šalių raida, NATO ir saugumo studijomis, JAV užsienio politika, taip pat informaciniais karais. Datas, situacijas, įvykius komentuoja, kaip liaudis sako – vienu atsikvėpimu. Dabar lauksime įdomios jo knygos, populiariai parašytos, kaip pats sakė, kad būtų įdomu skaityti ne tik akademinei visuomenei.

Pasižiūrėję ir pasiklausę,  kaip posėdžiauja [pirmadienį buvo neeilinė sesija] mūsų išrinktieji, dar pabendravę su politologu, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoju, socialinių mokslų daktaru Laurynu Kaščiūnu, pasukome Antakalnio kapinių memorialo link. Atminties minute pagerbėme Medininkų aukų, Adolfo Ramanausko-Vanago – Lietuvos pedagogo, žurnalisto, karininko, rezistento, kovotojo už Nepriklausomybę, partizanų vado, brigados generolo, 2018 m. lapkričio 20 d. LR Seimo pripažinto Lietuvos valstybės vadovu, bei visų besiilsinčių kapinėse atminimą.

Pakeliui prie gražiausios Lietuvos eglės užsukome ir į baroko perlą, priklausantį pasauliniam paveldui, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią, Katedros rimtyje norintieji praleido paskutines išvykos akimirkas.

Beliko laukti metų pabaigos švenčių ir nutarti, kokius ir kam skirtus projektus bandysime įgyvendinti jau 2019-aisiais metais.

Vida Mickuvienė, kultūros klubo Aistuva pirmininkė

Nuotr. Suleyman Akmyradov

Lietuviškus ratelius suko užsieniečiai

gruodžio 5, 2018|

Projektinė studentiška popietė

Jau pripratome, kad Tarptautinių studijų ir ryšių skyriaus rūpesčiu kolegijoje sutinkame ir studentų užsieniečių. Šiais metais jų (studentų) užderėjo tiek, kad galėjome  papildomai ne tik juos supažindinti su lietuvių kalba, su Lietuva gyvai ir filmuotoje medžiagoje pateiktomis mūsų tradicijomis bei papročiais, bet ir kartu su Sūduonėlės šokėjais jie buvo mokomi lietuviškų ratelių, folklorinių vakaronių šokių.

Lapkričio 29 d. 16 val. kolegijos bendruomenę pakvietėme į popietę „Susitinkame pasitikti žiemą“. Tai buvo vienas iš Jaunimo užimtumo projekto renginių, kuris prasidėjo prisimenant mums visiems svarbų ir malonų faktą –  filmo apie Marijampolę, kultūros sostinę, peržiūra. Kadangi neįsivaizduojama draugų susibūrimo be juoko ir geros nuotaikos, popietės metu skambėjo dainos, sukosi rateliai. Renginio vedėjai – Algirdė ir Mingaudas – šį meninį audinį papildė šmaikščiomis mintimis ir įdomiais tekstais. O prie arbatos puodelio gyvai buvo bendraujama, dalinamasi patirtimi ir įspūdžiais, kalbama apie ateities planus. Studentai iš Turkijos, Turkmėnijos, savanorė iš Bergiš Gladbacho prisimins ne tik paskaitas, darbą su globotiniais, bet ir malonias studentiško laisvalaikio akimirkas.

Vida Mickuvienė, kultūros klubo „Aistuva“ vadovė

Skelbiama papildomų paraiškų pildymo socialinei stipendijai gauti pradžia

lapkričio 29, 2018|

Skelbiama papildomų paraiškų pildymo socialinei stipendijai gauti 2018/2019 m.m. rudens semestre nuo gruodžio mėnesio pradžia.

Studentai, kurie turi teisę gauti socialinę stipendiją ir dar nepateikę paraiškos, nuo gruodžio 3 iki gruodžio 11 d. (įskaitytinai) turi užpildyti elektroninę paraišką.  Paraiška pildoma Valstybinio studijų fondo tinklalapyje [http://vsf.lrv.lt/lt/] (prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2018 m. rudens semestras papildomas priėmimas_gruodis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

Pretendentai socialinei stipendijai gauti turi atitikti bent vieną iš trijų išvardintų kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų, turintys gauti socialinę pašalpą;
 2. yra nustatytas 45% ir mažesnis nedarbingumo lygis;
 3. yra ne vyresni kaip 25 m. ir jiems iki pilnametystės nustatyta globa.

Papildoma informacija teikiama Studijų ir karjeros skyriuje (P. Armino g. 92, centriniai rūmai, 112 kab.).

Studijų ir karjeros skyrius

Viešas konkursas eiti VšĮ Marijampolės kolegijos direktoriaus pareigas

lapkričio 26, 2018|

Vadovaudamasi VšĮ Marijampolės kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašu, patvirtintu VšĮ Marijampolės kolegijos tarybos 2018 m. lapkričio 22 d. protokolu Nr. KT-14, VšĮ Marijampolės kolegijos taryba skelbia viešą konkursą (toliau – Konkursas) eiti VšĮ Marijampolės kolegijos direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigas (kadencijos trukmė – 5 metai).

Pretendentui į Direktoriaus pareigas keliami šie reikalavimai:

 1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip magistro ar jam prilygintas laipsnis (mokslo daktaro laipsnis – privalumas);
 2. gebėjimas komunikuoti bent viena iš užsienio kalbų ne žemesniu kaip B2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų, anglų kalba – privalumas);
 3. valstybinės lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus;
 4. pedagoginė patirtis aukštojoje mokykloje;
 5. vadybinė patirtis;
 6. turi tenkinti nepriekaištingos reputacijos kriterijų, nustatytą Mokslo ir studijų įstatyme:
  • jo elgesys atitinka Marijampolės kolegijos akademinės etikos kodekso normas;
  • nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką;
  • nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už darbo drausmės pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;
  • nepiktnaudžiauja alkoholiu, nevartoja narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų.

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, nuo 2018 m. lapkričio 27 d. iki 2018 m. gruodžio 27 d. imtinai, darbo metu užklijuotame voke asmeniškai arba per kurjerių tarnybą/registruotu laišku, adresu Snieguolei Matulienei, Marijampolės kolegijos tarybai, P. Armino g. 92-4, 68125 Marijampolė, turi pateikti šiuos pareiškinius dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti viešame konkurse Direktoriaus pareigoms eiti (prašymas);
 2. sutikimą pateiktą informaciją (išskyrus adresą, gimimo datą, asmens kodą, kontaktinius duomenis) naudoti viešai, organizuojant ir vykdant Direktoriaus rinkimus (sutikimas);
 3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (-ų) kopiją (-as);
 5. nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo deklaraciją (deklaracija);
 6. gyvenimo aprašymą pagal „Europass“ formą (gyvenimo aprašymas);
 7. dokumentus, įrodančius pedagoginę ir vadybinę patirtį;
 8. savo veiklos Marijampolės kolegijos gaires artimiausiems 5 metams;
 9. kitus dokumentus, kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti.

Dėl išsamesnės informacijos apie viešąjį konkursą prašome kreiptis darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val. tel. 8 616 03074, 8 343 50750,   arba el. paštu:  personalas@mkolegija.lt

Praktinė paskaita su grožio specialistu

spalio 18, 2018|

Spalio 17 d. Sveikatingumos ir grožio verslo studijų programos studentėms paskaitą – seminarą vedė grožio specialistės iš „Cinderella Beauty School“.

„Cinderella Beauty School“ – įvaizdžio ir estetikos grožio mokykla, ruošianti kvalifikuotus grožio specialistus, teikianti aukštos kokybės mokymus, atitinkančius Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus.

Produktų vadybininkė Monika Šimonytė pristatė mokyklos veiklą, paslaugas, produktų naujoves. Direktorė Neringa Ankudavičienė pasidalino verslumo bei profesinėmis žiniomis. Seminaro praktinėje dalyje studentės buvo net tik modeliais, bet ir pačios atliko procedūras.

Po seminaro su „Cinderella Beauty School“ atstovais sutarta pasirašyti bendradarbiavimo sutartį dėl studentų praktikos. Studentės susitarė dėl kursų, kuriuos baigę pagal jų programą, įgytas kompetencijas galės pritaikyti: dirbdamos grožio meistru specializuotose įstaigose (grožio salonuose, individualiuose grožio paslaugas teikiančiuose kabinetuose, teikti mobilias grožio paslaugas pagal poreikį). Baigus kursus pagal programą bus įteikiamas pažymėjimas anglų kalba.

Priimami prašymai Marijampolės kolegijos tarybos vardinei stipendijai gauti

spalio 17, 2018|

Iki lapkričio 1 d. Kolegijos Raštinėje priimami prašymai Marijampolės kolegijos tarybos vardinei stipendijai gauti

Konkurse stipendijai gauti gali dalyvauti kolegijos studentai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

 1. yra nuolatinių arba ištęstinių studijų antro, trečio ir ketvirto kurso studentai;
 2. paskutinio semestro svertinis pažangumo vidurkis 9,0 balų, o dviejų paskutinių semestrų svertinis pažangumo vidurkis ne mažesnis nei 8,5 balo;
 3. nuo studijų pradžios neturi akademijų įsiskolinimų ar drausminių nuobaudų.

Daugiau informacijos rasite kolegijos tinklapyje  http://www.marko.lt/stipendijos/

Studijų skyrius

Priimami prašymai Marijampolės savivaldybės vardinėms stipendijoms gauti

rugsėjo 13, 2018|

Studentų dėmesiui! 

Iki rugsėjo 18 d.  fakultetų dekanatuose priimami prašymai Marijampolės savivaldybės vardinėms stipendijoms gauti

Teikiami šie dokumentai:

 1. motyvuotas prašymas dekano vardu skirti vardinę stipendiją;
 2. pažyma apie studento deklaruojamą gyvenamąją vietą;
 3. studento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. studento studijų programą kuruojančios katedros vedėjo charakteristika apie jo dalyvavimą mokslo taikomojoje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje.

 Daugiau informacijos rasite kolegijos tinklapyje http://www.marko.lt/stipendijos/

 Studijų skyrius

Priimami prašymai valstybės remiamoms paskoloms gauti

rugpjūčio 21, 2018|

Valstybinis studijų fondas (VSF) skelbia prašymų-anketų valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms teikimo pradžią – 2018 m. rugpjūčio 20 d. (nuo 8 val.), pabaigą – 2018 m. rugsėjo 14 d. (iki 15 val.).

Studentai, pageidaujantys gauti finansinę paramą, turi adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti prašymus-anketas.

Išsami informacija dėl finansinės paramos gavimo pateikta fondo tinklalapyje.

Dėl informacijos taip pat galite kreiptis į Studijų skyrių (centriniai rūmai, 112 kab., el.paštas studijos@mkolegija.lt, tel. 8-612-88087).

 

Studijų skyrius

 

 

 

 

 

Studijų sutarčių pasirašymas

rugpjūčio 21, 2018|

Iki rugpjūčio 21 d. 12 val. bus paskelbti bendrojo priėmimo papildomo etapo pakviestųjų studijuoti sąrašai (vykdo www.lamabpo.lt, pranešimą gausite į el.paštą arba žinutę į telefoną).

Pakviestieji ir norintys studijuoti Marijampolės kolegijoje privalo atvykti pasirašyti sutartis. Sutartys pasirašomos rugpjūčio 22 ir 23 d.d.  P. Armino g. 92, 114 kab. nuo 8 iki 16 val.

Atvykstant pasirašyti sutarties reikia atsinešti:

 • asmenį liudijantį dokumentą (originalą parodyti, kopiją palikti);
 • brandos atestatą ir jo priedą (originalą parodyti, kopiją palikti);
 • 1 fotonuotrauką (3×4);
 • kvitą (išrašą) apie sumokėtą 24 Eur dydžio registracijos įmoką.

Įmoką galima sumokėti internetu arba bankuose:

„Swedbank“ AB (banko kodas 73000, sąsk. Nr. LT637300010092927444)

ir

AB DNB (banko kodas 40100, sąsk. Nr. LT444010040800344844)

Šiuo etapu baigiasi galimybė šiais metais gauti valstybės finansuojamą studijų vietą. Negavę pakvietimų ir norintys studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, iki rugsėjo 20 d. gali atvykti į Kolegiją (P. Armino g. 92, centriniai rūmai, 112 kab.), pateikti prašymą ir pasirašyti studijų sutartį.