Apie Biblioteką

mp9s

Biblioteka – kolegijos padalinys, teikiantis informacines paslaugas akademinei bendruomenei, komplektuojantis dokumentų fondą, padedantis įgyvendinti studijų ir mokymosi tikslus, ugdantis studentų gebėjimą savarankiškai orientuotis informacijos srautuose.

Skaitytojai gali naudotis visais bibliotekoje saugomais dokumentais, teikiamomis paslaugomis nustatyta tvarka, kurią reglamentuoja bibliotekos taisyklės.

Bibliotekos vartotojai gali būti studentai, dėstytojai ir kiti skaitytojai, kurie aptarnaujami abonemente ir skaitykloje.

Bibliotekoje sudaryti tradiciniai – abėcėlinis ir sisteminis katalogai, elektroninis katalogas papildomas naujai gautų dokumentų aprašais, dirbama su bibliotekine informacine sistema ALEPH.

Norintys naudotis bevieliu interneto ryšiu turite prisiregistruoti.

Bibliotekos nuostatai

Adresas: P.Armino g.92
Telefonas: 8 652 92694
El. paštas: biblioteka@mkolegija.lt
Darbo laikas: I–V: 8.15 –18.30
Švaros diena: paskutinį kiekvieno mėnesio penktadienį skaitytojai neaptarnaujami

Duomenų bazės

Marijampolės kolegijos studentams ir dėstytojams suteikta galimybė naudotis JAV ambasadoje įsikūrusio Informacijos Centro paslaugomis – Centro specialistai gali surasti informaciją pagal individualias užklausas Valstybės departamentui prieinamose duomenų bazėse. Tokius informacijos paketus siunčia elektroniniu paštu.

Informaciją apie JAV ambasados Informacijos Centro paslaugas ir darbo laiką rasite: https://lt.usembassy.gov/education-culture/american-center/

INFOLEX.LT – Teisės portalas

Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis) : mokomoji knyga. – Vilnius, 2010. – ISBN 978-609-95149-1-8.


Atviroji prieiga – tai nemokama interneto prieiga prie mokslinių tyrimų produkcijos (mokslinių straipsnių, tyrimų duomenų, konferencijų pranešimų ir kitos medžiagos), kurią kiekvienas vartotojas gali laisvai skaityti, kopijuoti, spausdinti nedidelį skaičių kopijų, įsirašyti į savo kompiuterines laikmenas.

Atvirosios prieigos išteklių katalogai

 • DOAJ – recenzuojamų laisvos prieigos mokslinių žurnalų katalogas (visos pagrindinės mokslo šakos)
 • OpenDOAR – akademinių atvirosios prieigos talpyklų katalogas (visos pagrindinės mokslo šakos)
 • ROAR –atvirosios prieigos talpyklų registras su nuorodomis į institucines talpyklas visame pasaulyje (visos pagrindinės mokslo šakos)
 • DOAB – atvirosios prieigos knygų katalogas (visos pagrindinės mokslo šakos)
 • WorldWideScience – jungtinė paieškos sistema, kurioje paieška vienu metu atliekama daugiau kaip 90 atvirosios prieigos talpyklų ir duomenų bazių.
arXiv – biologijos, ekonomikos, fizikos, informatikos, matematikos, inžinerijos ir technologijų mokslų teminė talpykla
Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – humanitarinių ir socialinių mokslų teminė talpykla
CiteSeer – teminė talpykla ir paieškos sistema su automatizuotu citavimo indeksavimu (inžinerija ir technologijos, komunikacija ir informacija)
DART-Europe E-theses Portal – įvairių Europos universitetų elektroninių tezių registras (archeologija, architektūra, astronomija, biologija, chemija, edukologija, ekonomika, filologija, filosofija, fizika, gamtos mokslai, geografija, geologija, informatika, inžinerija ir technologijos, istorija, matematika, medicina, menas, politologija, psichologija, sociologija, teisė, teologija, verslas ir administravimas, žemės ūkis, zoologija, veterinarinė medicina)
Economist Onlineekonomikos mokslo darbų ir tyrimų duomenų teminė talpykla (vadyba, bankininkystė, apskaita, statistika, finansai, ekonometrija, ekonomikos teorija, rinkodara, prekyba)
E-LISbibliotekininkystės, informacijos mokslų bei susijusių disciplinų mokslinių ir techninių dokumentų archyvas
ICRISAT – Tarptautinio atogrąžų klimato zonos grūdų tyrimų instituto elektroninė preprintų talpykla (biologija, botanika, chemija, ekologija ir aplinkotyra, gamtos mokslai, geografija, informatika, inžinerija ir technologijos, žemės ūkis)
Oksfordo universiteto archyvasgrožinės literatūros ir lingvistikos (25 kalbomis) talpykla
RePEc ekonomikos mokslų literatūros teminė talpykla su nuorodomis į visateksčius straipsnius
SSRN – socialinių mokslų talpykla (edukologija, ekonomika, politologija, psichologija, sociologija, teisė, verslas ir administravimas, visuomenės sveikata)
Lietuvos virtuali biblioteka
Tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Lietuvos akademinėse bibliotekose, jų prenumeruojamose duomenų bazėse, kitose komercinėse duomenų bazėse, atviros prieigos talpyklose ir archyvuose.
Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) suvestinis katalogas

Lietuvos bibliotekų svetainės:

Mokslo centrai ir institutai: bendrasis katalogaspublikacijos
Biochemijos institutas (iki 2010 m.): publikacijos
Biotechnologijos institutas (iki 2010 m.): publikacijos
Fizinių ir technologijos mokslų centras: publikacijos
Fizinių ir technologijos mokslų centro Chemijos institutas: publikacijos
Fizinių ir technologijos mokslų centro Fizikos institutas: publikacijos
Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos institutas: publikacijos
Fizinių ir technologijos mokslų centro Tekstilės institutas: bibliotekos katalogaspublikacijos
Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas: publikacijos
Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutas: publikacijos
Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas: publikacijos
Higienos institutas: publikacijos
Inovatyvios medicinos centras: publikacijos
Lietuvių kalbos institutas: bibliotekos katalogasrankraščių katalogaspublikacijos
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas: bibliotekos katalogasrankraščių katalogasfotografijų rinkinyspublikacijos
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas: bibliotekos katalogaspublikacijos
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas: bibliotekos katalogaspublikacijos
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas: bibliotekos katalogaspublikacijos
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas: bibliotekos katalogaspublikacijos
Lietuvos energetikos institutas: bibliotekos katalogaspublikacijos
Lietuvos istorijos institutas: bibliotekos katalogaspublikacijos
Lietuvos kultūros tyrimų institutas: publikacijos
Lietuvos socialinių tyrimų centras: publikacijos
Matematikos ir informatikos institutas (iki 2010 m.): publikacijos
Teisės institutas: publikacijos
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas: publikacijos
Lituanistikos paveldo informacinė sistema Aruodai.  Bibliografijos katalogas

Lietuvos akademinių bibliotekų ištekliai:

Lietuvos virtuali biblioteka (LVB)
Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos (ETD)
Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa be ETD ir LiDA)
Duomenų bazė „Lituanistika“
Lituanistikos paveldo IS „Aruodai“ (bibliografijos katalogas)
Universali dešimtainė klasifikacija (UDK)
EBSCOhost el. knygų katalogas
ScienceDirect el. knygų katalogas
SpringerLink el. knygų katalogas
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA)
Aleksandro Stulginskio universitetas: katalogaspublikacijospublikacijos apie ASU
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija: katalogaspublikacijospublikacijos karine tematika
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas: katalogaspublikacijos
Kauno technologijos universitetas: katalogaspublikacijosstudijų modulių literatūra
Kazimiero Simonavičiaus universitetas: katalogas
Klaipėdos universitetas: katalogaspublikacijospublikacijos apie KUmokslo žurnalai (visatekstė duomenų bazė)studijų modulių literatūra
Lietuvos edukologijos universitetas: katalogaspublikacijospublikacijos apie LEUsenosios knygos
Lietuvos muzikos ir teatro akademija: katalogaspublikacijos
Lietuvos sporto universitetas: katalogaspublikacijosel. dokumentaiel. tezės ir disertacijos;
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas: katalogaspublikacijos
Mykolo Romerio universitetas: katalogaspublikacijos
Šiaulių universitetas: katalogaspublikacijospublikacijos apie ŠU
Vilniaus dailės akademija: katalogaspublikacijos
Vilniaus Gedimino technikos universitetas: katalogaspublikacijosVGTU spaudojemokslo žurnalai (visatekstė duomenų bazė)prenumeruojami užsienio žurnalai
Vilniaus universitetas: katalogaspublikacijos
Vytauto Didžiojo universitetas: katalogaspublikacijosmagistrų darbai (rankraščiai)institucinės talpyklos el. dokumentaiel. tezės ir disertacijos„Akiračiai“mainai
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka:katalogasrankraščių katalogassenosios knygosliteratūra mainamsskaitmeninis archyvas:  knygossenieji periodiniai leidiniairankraščiaisenieji atvirukai
Lietuvos mokslo institutai ir jų centrai: katalogaspublikacijos
Lietuvos kolegijos: katalogaspublikacijos

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ištekliai:

Autoritetiniai vardų, dalykų įrašai
Kitų Lietuvos bibliotekų ištekliai:
LIBIS suvestinis katalogas
Studentams sudarytos galimybės ieškoti informacijos:
 • internete;
 • duomenų bazėse;
 • kompaktiniuose diskuose;
 • surastą informaciją įsirašyti į informacinę laikmeną;
 • naudotis teikiama savarankiško spausdinimo ir kopijavimo paslauga (paslauga mokama);

Studentai konsultuojami informacijos paieškos klausimais.

Elektroninis katalogas

Elektroniniai leidiniai

Šiomis knygomis galite naudotis:

 1. Milius R. Automobiliai: mok. knyga kolegijų studentams. Alytus, 2012 m.
 2. Šimakauskas A.Automobilių elektros įrenginiai: mok. knyga. VGTU, 2012
 3. Garbinčius G.Automobilių techninė priežiūra ir remontas. VGTU, 2012.
 4. Elektronikos vadovėlis.
 5. Zinkevičiūtė V., Vasiliauskas A. Gamybos logistika. Gamybos vadyba. Klaipėda, 2013.
 6. Šniuolis R. Medžiagų inžinerija. ŠU,2 014.
 7. Abramavičienė D. ir kt. Konstrukcinės ir eksploatacines medžiagos. Alytus, 2012.
 8. Kalvaitienė D. Duomenų bazių projektavimas. MK , 2012.
 9. Beconytė G. Duomenų bazių projektavimas . VU, 2012.
 10. Ričkutė L. Tinklalapių kūrimas, dizainas ir valdymas. Klaipėda, 2013.
 11. Pabedinskienė A. Marketingo tyrimai. MK, 2012.
 12. Lipinskienė D. Personalo vadyba. Klaipėda, 2012.
 13. Poviliūnas A. ir kt. Profesinės veiklos lauko tyrimas. V., 2012.
 14. Remeika A. Reklamos kampanijų kūrimas ir valdymas: pažingsniui nuo pradinio rinkos tyrimo iki reklamos poveikio įvertinimo.  Klaipėda, 2013.
 15. Kaulinskas T. Saviugda ir lyderystė.
 16. Gudonienė V. Tarpkultūrinė komunikacija. Klaipėda, 2013.
 17. Brebbia  Carlos.  Tarpkultūrinė komunikacija.
 18. Tamošiūnas R. Verslo vadybos pagrindai.
 19. Laurinaitienė D. Finansinės apskaitos pagrindai. Klaipėda, 2011.
 20. Danilčenko M. Maisto žaliavų kokybės ir saugos valdymas. AKADEMIJA, 2012.
 21. Augalinio dažymo istorijos ir tradicijos Lietuvoje. Vilniaus dailės akademija, 2011.
 22. Vaikų globos įstaigų auklėtinių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo metodai. Vilnius, 2012.
 23. Vasiliauskas A.V. Krovinių vežimo technologijos. – Klaipėda,2013.
 24. Butkus v. ir kt. Derliaus dorojimo technologijų inžinerija.- Akademija,2012.
 25. Sakalauskas A.Augalininkystės technologijų inžinerija. – Akademija,2012.
 26. Mackevičius J. ir kt. Finansinė analizė.- MRU, 2011.

MRU elektroninių išteklių sąrašas

Prenumeruojami el. leidiniai

Dėl slaptažodžio kreiptis į bibliotekininką


Marijampolės kolegijos biblioteka prenumeruoja KTU leidyklos “Technologija” elektroninių leidinių rinkinius (nuo 2017 m. kovo 17 d. iki 2018 m. kovo 17 d.)

Jungiamės adresu:  KTU e-knygos internetu.

Elektroninių knygų sąrašas

Neatlyginamai naudojamų elektroninių knygų sąrašas

Knygas gali skaityti visi Marijampolės kolegijos bendruomenės nariai Marijampolės kolegijos ribose. Vienu metu vieną e. knygą galės skaityti neribotas kiekis studentų. Atsisiųsti elektroninius leidinius į savo kompiuterį, jį kopijuoti ar atsispausdinti neleidžiama. Knygose veikia aktyvus turinys, paieška, aktyvios knygoje esančios internetinės nuorodos.

Prenumeruojamos VGTU el. knygos

Užsakytų knygų sąrašas:

1.Adolfas Baublys, Aidas Vasilis VasiliauskasTransporto infrastruktūra2011
2. Antanas KlibavičiusTransporto neigiamo poveikio aplinkai vertinimas2009
3. Vytautas Jaržemskis, Gražvydas Jakubauskas, Alminas MačiulisTransporto politikos pagrindai2012
4. Saugirdas PukalskasTransporto priemonės2008
5. Adolfas BaublysTransporto rūšių sąveika2007
6. L. ČiupailaInžinerinė skaitmeninė grafika2015

Instrukcija kaip parsisiųsti el. knygą į kompiuterį

Atvirosios prieigos talpyklos

 • eLABaLietuvos akademinė elektroninė biblioteka
 • ETD – Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos
 • Lituanistikos duomenų bazė – humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

Elektroninių žurnalų rinkiniai

Bioline International – besivystančių šalių elektroninių žurnalų rinkinys (biologija, chemija, gamtos mokslai, medicina, visuomenės sveikata)
BioMed Central – biologijos ir medicinos mokslų elektroninių žurnalų rinkinys
BMJ Journals Online – medicinos ir visuomenės sveikatos sričių moksliniai žurnalai
Co-Action Publishing – tarptautinis mokslinių žurnalų ir knygų rinkinys (etnologija, filologija, filosofija, istorija, medicina, menas, politologija, sociologija)
Directory of Open Access Scholarly Journals in Education – su švietimu susijusių elektroninių žurnalų katalogas (biologija, edukologija, gamtos mokslai, matematika, medicina)
Elsevier Open Access Journals – Elsevier leidyklos moksliniai žurnalai (gamtos ir fiziniai mokslai)
Free medical Journals – medicinos mokslų žurnalų rinkinys (biologija, chemija, farmacija, informatika, istorija, medicina, odontologija, psichologija, slauga, visuomenės sveikata, zoologija, veterinarinė medicina)
Herbert Open Access Journals (HOAJ) – mokslinių žurnalų rinkinys (chemija, klinikinė medicina, biomedicina, gyvybės mokslai, mikrobiologija, ekologija)
Highwire Press – Stanfordo universiteto leidyklos HighWire Press mokslinių žurnalų archyvas (astronomija, biologija, botanika, chemija, ekologija ir aplinkotyra, ekonomika, farmacija, filologija, filosofija, fizika, gamtos mokslai, inžinerija ir technologijos, komunikacija ir informacija, matematika, medicina, odontologija, politologija, psichologija, slauga, sociologija, teologija, verslas ir administravimas, žemės ūkis, zoologija, veterinarinė medicina)
Hindawi – Hindawi korporacijos leidžiamų žurnalų rinkinys (biologija, chemija, ekologija ir aplinkotyra, farmacija, fizika, inžinerija ir technologijos, matematika, medicina, odontologija, slauga, žemės ūkis)
IEEE Open Access – šiuolaikinių technologijų srities mokslinių žurnalų rinkinys
International Association for Media and Communication Research (IAMCR) Open Access Journals – informacijos ir komunikacijos srities mokslinių žurnalų rinkinys
J-Gate – didžiausias pasaulyje atvirosios prieigos mokslinių ir populiariųjų žurnalų rinkinys (įvairi tematika)
Libertas Academica – atvirosios prieigos žurnalų rinkinys (biologija, chemija, farmacija, fizika, medicina)
NewJour – elektroninių žurnalų ir naujienlaiškių archyvas įvairiomis temomis (astronomija, biologija, botanika, chemija, ekologija ir aplinkotyra, ekonomika, farmacija, filologija, fizika, gamtos mokslai, geografija, informatika, inžinerija ir technologijos, istorija, komunikacija ir informacija, matematika, medicina, menas, miškotyra, politologija, slauga, socialinis darbas, sociologija, teisė, verslas ir administravimas, žemės ūkis, zoologija, veterinarinė medicina)
PLoS – Public Library of Science publikuojami septyni aukšto lygio medicinos ir gamtos mokslų žurnalai
PubMed Central – biomedicinos ir gamtos mokslų žurnalų straipsnių archyvas
Revistas-CSIC – Ispanijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos (CSIC) leidžiamų mokslo žurnalų archyvas (architektūra, botanika, filologija, geografija, geologija, istorija, matematika, menas, sociologija)
Scientific Journals International (SJI) – straipsnių paieška atvirosios prieigos moksliniuose žurnaluose (visos pagrindinės mokslo šakos)
Search Pigeon – socialinių ir humanitarinių mokslų žurnalai anglų kalba (ekologija ir aplinkotyra, filologija, filosofija, istorija, komunikacija ir informacija, medicina, menas, socialinis darbas, sociologija, teisė, teologija)
SpringerOpen – Springer leidyklos moksliniai žurnalai (biologija, chemija, fizika, gamtos mokslai, matematika, medicina, teisė)

http://www.scientific-publications.net/en/  Tarptautiniai mokslinių publikacijų žurnalai (žemės ūkis ir maisto produktai;ekologija ir saugumas; medžiagos, metodai ir technologijos; ekonomika ir verslas; švietimo alternatyvos; media ir masinė komunikacija)

http://www.scientific-publications.net/ru/   Tarptautiniai mokslinių publikacijų žurnalai (žemės ūkis ir maisto produktai; ekologija ir saugumas; medžiagos, metodai ir technologijos; ekonomika ir verslas; švietimo alternatyvos; media ir masinė komunikacija