Įgyvendintas gyvulininkystės inovacijų projektas

spalio 22, 2019|

Marijampolės kolegija baigė vykdyti projektą „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“. Ūkininkams šis projektas buvo naudingas ir reikalingas. Džiaugiamės, kad platus ratas ūkininkų sužinojo apie galimybes kontroliuoti ūkyje užaugintų ir pagamintų pašarų saugą.

Mikotoksinų poveikis didelis, nes jis daro įtaką gyvulių sveikatingumui ir produkcijos kokybei. Nesilaikant mikotoksinų prevencijos bei pašarų laikymo sanitarinių – higieninių reikalavimų, vertingi pašarai gali tapti nekokybiški ir net pavojingi gyvūnų sveikatai. Siekiant užtikrinti maisto saugos grandinę, būtina tirti gyvuliams šerti skirtų grūdų užterštumą mikotoksinais.

Projekte buvo pristatytas greitasis mikotoksinų nustatymo metodas, kuris kartu su ūkininkais išbandytas jų pačių ūkiuose. Šis metodas skirtas nustatyti ūkiuose užaugintuose grūduose esančių mikotoksinų kiekį. Šie grūdai naudojami atrajojantiems bei monogastriniams gyvūnams šerti. Ūkininkams trūko informacijos apie mikotoksinus, jų atsiradimo ir plitimo priežastis bei žalingą poveikį gyvūno organizmui ir gyvūninės kilmės maisto produktų kokybei. Ne visiškai aiškios ir mikotoksinų valdymo priemonės, kuriomis siekiama gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose.

Visos projekte suplanuotos veiklos – metodikos parengimas, bandymai, darbas grupėse, seminarai ir lauko dienos – pavyko sėkmingai ir visi suplanuoti rodikliai buvo pasiekti. Projekto metu vykusiose lauko dienose ir seminaruose buvo nagrinėjami specifiniai technologiniai klausimai, kurie konferencijoje buvo apibendrinti ir pateikti platesniam klausytojų ratui.

Vykdant projektą „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“ buvo atlikta 10 parodomųjų bandymų, kuriuose dalyvavo 10 grupių narių ir 20 savanorių, perskaityta 40 pranešimų, vyko 4 lauko dienos ir 16 seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 240 dalyvių. Visa projekto veikla apibendrinta konferencijoje, kurioje dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių.

Malonu buvo išgirsti ūkininkų atsiliepimus, kad jie išmoko taikyti naujus metodus, padedančius nustatyti ūkiuose užaugintuose grūduose esančių mikotoksinų kiekį. Juk šie grūdai – pašarai gyvūnams.

 

Projekto administratorė Irutė Matulaitienė

Dalyvavome akcijoje „SOS prekyba žmonėmis“

spalio 17, 2019|

Spalio 16 d. rytą kolegijoje vyko prevencinė akcija „SOS prekyba žmonėmis“, kurią organizavo Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro darbuotojai. Šios akcijos tikslas buvo informuoti jaunimą ir veikti prevenciškai.

Darbuotojai kalbėjo apie prekybos žmonėmis skirtingus būdus, tokius kaip prostitucija, žmonių išvežimas daryti nusikaltimus, pervežti narkotikus, fiktyvios santuokos ir t. t., aptarė pagalbos būdus ir tokio darbo specifiką. Vyko diskusija apie tai, kas trukdo žmonėms suprasti, kad jie gali būti įtraukti į prekybą žmonėmis. Pasirodo, kad dažniausiai vyraujanti nuostata – „man taip nenutiks“.

Dėkojame Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro darbuotojams už prevencinę akciją ir laukiame naujų susitikimų.

 

Dr. Salomėja Karasevičiūtė
Socialinio darbo studijų programos komiteto pirmininkė

Paskaita apie priklausomybės nuo azartinių lošimų prevenciją

spalio 15, 2019|

Šią savaitę Marijampolės kolegijoje lankėsi ir paskaitą skaitė Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vyriausiasis specialistas (konsultantas) Oleg Mackevič lošimų priklausomybės prevencijos tema. Specialistas pristatė galimas azartinių lošimų grėsmes, iššūkius, kylančius susidūrus su asmenimis, turinčiais priklausomybę nuo azartinių lošimų bei pagalbos būdus.
Dalijamės studentų įžvalgomis: „Seminaras buvo labai įdomus ir naudingas mums, studentams, kaip būsimiems socialinio darbo specialistams. Seminaro metu sužinojome lošimų priklausomybių lygius, priežastis, kaip su priklausomybe kovoti ir padėti žmogui priklausomam nuo lošimų ir jo artimiesiems. Buvo įdomu klausytis,  nes lektorius ilgus metus dirba su žmonėmis, priklausomais nuo lošimų ir dalinosi savo darbo patirtimi.“ 
Dėkojame specialistui už perteiktas žinias bei naują patirtį.

Dr. Salomėja Karasevičiūtė
Socialinio darbo studijų programos komiteto pirmininkė

Savivaldybėje įteiktos vardinės stipendijos geriausiems studentams

spalio 11, 2019|

Šiandien, spalio 11 d., Marijampolės savivaldybėje buvo įteiktos 6 kolegijos studentams Savivaldybės vardinės stipendijos 2019–2020 m. m. rudens  semestrui. Didžiuojamės Migle Ašeriškyte (Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programa, 3 kursas), Edita Jankauskaite (Vaikystės pedagogikos studijų programa, 2 kursas), Gražvydu Karpavičiumi (Transporto logistikos technologijų studijų programa, 3 kursas), Melita Lukoševičiūte (Kultūros ir sporto industrijų vadybos studijų programa, 3 kursas), Mantu Steniukynu (Transporto logistikos technologijų studijų programa, 3 kursas), Gintare Radzevičiene (Kultūros ir sporto industrijų vadybos studijų programa, 3 kursas).

Iškilmingame stipendijų teikime sveikinimo kalbą sakęs meras Povilas Isoda linkėjo studentams ir toliau būti aktyviems ne tik moksle, bet ir visuomeninėje, socialinėje veikloje, o baigus mokslus likti Marijampolės regione ir taip prisidėti prie jo puoselėjimo. Administracijos direktorius Karolis Podolskis džiaugėsi bendradarbiavimu su kolegija ir ragino studentus teikti pasiūlymus miesto gražinimui, iniciatyvoms, projektams. Taip pat K. Podolskis tikisi, kad šie apdovanojamieji taps pavyzdžiu pirmo kurso studentams ar dar tik planuojantiems studijas. Mero ir administracijos direktoriaus žodžiams pritarė ir Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius vedėja Asta Vaznienė. Ji taip pat norėtų, kad visuomeniški, aktyvūs  studentai liktų Marijampolėje ir skleistų žinią apie tai, kad gera čia mokytis ir gyventi.

Ypatingai studentų pasiekimais, aktyvumu tiek kolegijos, tiek visuomeninėje veikloje, džiaugėsi Verslo ir technologijų dekanas Vladas Beržanskis bei Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas Kęstutis Traškevičius. Dėkojame kolegijos direktorės Alės Murauskienės bei visos kolegijos bendruomenės vardu Marijampolės savivaldybei, jos vadovams, kad mato aukštąją mokyklą kaip labai svarbų mokslo, studijų, kultūros židinį, kad tokiomis iniciatyvomis įkvepiate studentus siekti dar daugiau savo gyvenime.

 

Marijampolės kolegijos informacija

Paskaitas skaitė profesorė iš Bulgarijos

spalio 11, 2019|

Šią savaitę Marijampolės kolegijoje lankėsi ir paskaitas skaitė pagal Erasmus+ mainų programą atvykusi profesorė iš Bulgarijos D. A. Tsenovo ekonomikos akademijos, Ekonominės apskaitos fakulteto dekanė Rositsa Koleva.

Profesorė įžanginėje paskaitoje supažindino Buhalterinės apskaitos studijų programos ir Transporto logistikos vadybos programos studentus su savo šalies ir akademijos istorija. Sužinojome, kad D. A. Tsenovo ekonomikos akademija, kurią sudaro 4 fakultetai, yra pirmaujanti švietimo, mokslo ir kultūros įstaiga, įsikūrusi Bulgarijos mieste Svishtove. Svishtovas įsikūręs šiaurės Bulgarijoje, Veliko Tarnovo provincijoje, dešiniajame Dunojaus upės krante, priešais Rumunijos miestą Zimnicea. Ekonominės apskaitos fakultetas, kuriam vadovauja viešnia, teikia išsilavinimą audito, finansinės analizės, statistinių prognozių, apskaitos ir bankų kontrolės srityse, kad būtų patenkinti verslo, viešojo administravimo, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų poreikiai. Šis fakultetas siūlo aukštąjį išsilavinimą 3 bakalauro, 9 magistrantūros ir 3 doktorantūros programose. Be vis to, kolegijos studentams ir Verslo ir ekonomikos katedros dėstytojams buvo perskaitytos paskaitas šiomis finansų dalyko temomis: „Įmonės finansinės būklės analizės metodai ir būdai“, „Preliminari finansinės būklės analizė“, Finansinės nepriklausomybės analizė“, „Mokumo ir likvidumo analizė“, „Trumpalaikio turto naudojimo analizė“ bei „Įmonės pelningumo analizė“.

Dėkojame profesorei už perteiktas žinias, naują patirtį bei kvietimą Buhalterinės apskaitos studijų programos dėstytojams, studentams toliau bendradarbiauti.

 

Buhalterinės apskaitos studijų programos pirmininkė Birutė Petrošienė

Tapome Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos nariais

spalio 10, 2019|

Spalio 2 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA) visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Marijampolės kolegijai atstovavusi direktorė Alė Murauskienė.

Į susirinkimo darbotvarkę buvo įtrauktas mūsų švietimo įstaigai labai svarbus klausimas – Marijampolės kolegijos priėmimas į asociaciją. Ir taip, jau galime informuoti, kad 50-uoju numeriu kolegija priimta į LMBA. Būdami nariais galėsime prisijungti ir naudotis mokslinių knygų, straipsnių duomenų bazėmis, kurios mokslininkams, dėstytojams ir studentams leis dar geriau įsigilinti į savo dėstomą ar studijuojamą dalyką ir praplėsti savo žinojimo ribas.

Tikime, kad atsiradusi galimybė pravers ne tik naudojantis įvairių sričių mokslinių bibliotekų tinklo šaltiniais, bet ir patiems planuojant publikuoti savo mokslinius straipsnius.

 

Marijampolės kolegijos informacija

Kolegijoje vyko integruota istorijos-matematikos pamoka 5-okams

spalio 10, 2019|

Spalio 8 d. kolegijoje šurmuliavo Marijampolės marijonų gimnazijos penktokai, kuriems vyko integruota istorijos-matematikos pamoka ,,Matavimo prietaisai ir laiko matai amžių kaitoje“.

Išvykoje mokiniai susipažino su kolegija, išgirdo Marijampolės miesto atsiradimo istoriją, o Kvietiškio dvaro muziejuje sužinojo apie senovinius matavimo vienetus ir turėjo galimybę prisiliesti prie senovėje naudotų matavimo prietaisų.

 

Lektorė Ginta Šnipaitienė

Studentams atskleistos sveikatingumo ir grožio paslaptys

spalio 9, 2019|

Dienos SPA centro „ESLAUDA“ veido ir kūno priežiūros specialistė Ramunė pristatė PHYTOMER GROUP kosmetikos galimybes ir naujoves studentams. Ramunė dalinosi patirtimi, kaip puoselėti kūną ir veidą procedūromis, naudojant PHYTOMER, PHYTOCEAN, FLEURS kosmetiką.

Specialistė pristatė ir praktiškai demonstravo profesionalią prancūzų kosmetiką PHYTOMER GROUP – masažines priemones (aliejus, kremus, pienelius, sausus aliejus, koncentratus), šveitiklius (rūgštinius, mechaninius, enziminius, daugiafunkcinius, nuplaunamus, nenuplaunamus), alginatines, kremines, gelines, vaškines kaukes, savaime šylantį dumblo produktą.

Irena Sviliuvienė sveikatingumo ir grožio studentėms papasakojo apie natūralių augalų naudą sveikatai ir grožiui – kaip pasigaminti levandų eliksyrą.

 

Živilė Myru

Sveikatingumo ir grožio verslo programos komiteto pirmininkė

„Sūduvos kraitėje 2019“ šurmuliavo kolegijos studentai bei dėstytojai

spalio 7, 2019|

Spalio 5-oji švietimo įstaigoms, mokytojams, dėstytojams – ypatinga diena. Ją reikia švęsti ar ypatingai paminėti, taip ir nutiko praėjusį šeštadienį: visas Marijampolės miesto centras prisipildė „Sūduvos kraitės 2019“ šurmulio ir klegesio. Į tą šurmulį įsitraukė ir kolegijos atstovai, kurie kvietė lankstyti popierinių gervių, gėlių, vaišintis dvaro žolelių arbata, šokti ir dainuoti lietuvių liaudies dainų, susipažinti su levandų vandens (hidrolato) gamyba, sudalyvauti viktorinoje ir laimėti to „stebuklingo“ vandens mėginuką. Taip Tarptautinė mokytojų diena ir „Sūduvos kraitė“ tapo viena švente visai miesto bendruomenei.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie kolegijos veiklų organizavimo, juk taip gera žmones kviesti susišilti ir pažinti!

Marijampolės kolegijos informacija

Keliavome po Kristijoną Donelaitį menančias vietas

spalio 7, 2019|

Spalio mėnuo turtingas ne tik derliumi laukuose, bet renginiais. Vienas iš tokių reikšmingų Lietuvai renginių vyko prie Stalupėnų (Nesterovas) Tolminkiemyje (Čistije Prūdi), kur buvo švenčiamas didžiojo mūsų Poeto muziejaus 40-metis. Šiame iškiliame susirinkime drauge su grupe marijampoliečių, daugiausia Kristijono Donelaičio draugijos narių, dalyvavo ir kolegijos ansamblio „Sūduonėlė“ daininkų grupelė. Minėjimą organizavo Kaliningrado (Karaliaučiaus) Istorijos ir meno muziejus, kurio filialas yra K. Donelaičio muziejus. Dalyvavo srities Dūmos, Kaliningrado muziejaus  ir Nesterovo miesto administracijos atstovai. Kartu su K. Donelaičio gimnazijos mokytojais atlikome literatūrinę-muzikinę programą, kuri buvo šiltai sutikta.  Skambėjo Poeto žodis (Kybartų mokytojai), linksmos lietuviškos dainos, birbynės ir kanklių melodijos. Ypač padėkojo mums ir pagyrė už nuotaikingų ir linksmų dainų pasirinkimą kultūros atašė Kaliningrade Raminta Gecevičienė. Kiekvienas renginio dalyvis, studentai taip pat, gavo naujai išleistą Marijos Berežnaja pasakų knygą, kurios ištrauką perskaitė pati autorė, pagal Poeto gyvenimą ir kūrybą „Stebuklinga Kristijono Donelaičio melodija“.

Aplankėme svarbiausias su Poetu susijusias vietas, liko tik Karaliaučius ir jo universitetas Albertina. Pabuvojome Poeto vardo bibliotekoje Nesterove, tėviškėje Lazdynėliuose, pastovėjome prie Jo paminklo Gumbinėje (Guseve), nusilenkėme kriptoje.  Popietė baigėsi klebonijoje donelaitiškomis vaišėmis. Muziejus atšventė savo 40-metį ir uždaromas remontui, bet savaitgaliais priims lankytojus.

Vida Mickuvienė, „Aistuvos“ kultūros klubo pirmininkė