Pretendentai į Marijampolės kolegijos direktorius prisistatė Akademinei tarybai

sausio 11, 2019|

Sausio 10 d. pretendentai Marijampolės kolegijos direktoriaus pareigoms užimti prisistatė Marijampolės kolegijos akademinės tarybos posėdyje. Akademinės tarybos nariai ir viešo posėdžio dalyviai pretendentams uždavė rūpimus klausimus. Išklausę pretendentų prisistatymus, atsakymus į klausimus ir posėdžio dalyvių nuomones, slapto balsavimo metu, Akademinės tarybos nariai reitingavo pretendentus.

Suskaičiavus balsus buvo sudarytas pretendentų reitingas, kuris kaip siūlymas bus teikiamas Marijampolės kolegijos Tarybai. Kolegijos Taryba, įvertinusi šį siūlymą ir išklausiusi visų kandidatų veiklos Kolegijoje gaires, priims sprendimą dėl viešojo konkurso Marijampolės kolegijos direktoriaus pareigoms užimti laimėtojo. Tiesa, Kolegijos Taryba neprivalės atsižvelgti į Akademinės tarybos siūlomą kandidatų reitingą.

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos nuomone labiausiai tinkamas Kolegijos direktoriaus pareigoms užimti yra Gediminas Jasinevičius. Antroje reitingo vietoje – Feliksas Petrauskas, trečioje – Alė Murauskienė.

 

                                                                                    Gediminas Jasinevičius

                                                                                           Feliksas Petrauskas

                                                                                               Alė Murauskienė

 

 

 

Marijampolės kolegijos informacija

Tikslinės išmokos neįgaliesiems

sausio 2, 2019|

VSF finansinė parama studentams

Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki sausio 16 d. prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau – IS „PARAMA „)  tikslinei išmokai 2018 m. rudens semestrui papildomo priėmimo metu, sausio mėnesį gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį http://vsf.lrv.lt/lt/  prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tiksline išmoka 2018 m. rudens semestras_sausis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekviena mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentas, kuris užpildo prašymą papildomo priėmimo metu, tiksline išmoka skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.

Dėl informacijos taip pat galite kreiptis į Studijų skyrių (112 kab., tel. 8 343 54413, +370 612 88087).

Studijų skyrius

Jaukių Šv. Kalėdų!

gruodžio 21, 2018|

2018/2019 m.m. rudens semestro pabaiga – vasario 3 d.

gruodžio 18, 2018|

  • Galutinio vertinimo žiniaraščiai atspausdinami iš Studijų akademinės bazės katedroje prieš pat skelbtą atsiskaitymą, nes studentų sąrašai keičiasi.
  • Iki vasario 3 d. studentai gali atsiskaitinėti be skolos lapelių (susitarę su dėstytojais – Studijų reglamento 21.1 punktas).
  • Dėstytojai, ne vėliau kaip per penkias dienas po atsiskaitymo (egzaminų tvarkaraštyje ar kitaip skelbto atsiskaitymo), žiniaraščius perduoda katedros sekretorei, kuri teigiamus įvertinimus įveda į Studijų akademinę bazę. Po egzamino perlaikymo ar kito papildomo atsiskaitymo apie pasikeitimus žiniaraščiuose dėstytojas informuoja katedros sekretorę, kuri įrašo papildomus teigiamus įvertinimus į Studijų akademinę bazę (23.3 punktas).
  • Iki vasario 6 d. darbo pabaigos dėstytojai katedrų sekretorėms pristato galutinius dalykų vertinimo žiniaraščius (23.4 punktas).
  • Studijų skyrius, vadovaudamasis įrašais, Studijų akademinėje bazėje fiksuoja akademines skolas.
  • Studentai, turintys 4 ir daugiau akademinių skolų, braukiami iš studentų sąrašų kaip nepažangūs (Studijų reglamento 30.8 punktas). Kiti skolininkai šio semestro akademines skolas gali likviduoti iki 2020 m. vasario 1 d., susimokėję po 11,58 Eur už vieną kreditą ir pasiėmę akademinių įsiskolinimų lapus Studijų skyriuje.
  • Studentai, turintys akademinių skolų už 2017/2018 m.m. rudens semestrą, jas privalo likviduoti iki 2018-02-03. Po nurodytos datos studentai, turintys akademinių skolų už nurodytą semestrą, bus išbraukti iš studentų sąrašų.
  • Studentai stebi savo studijų rezultatus Studijų akademinėje bazėje ir apie netikslumus nedelsiant informuoja katedrų sekretores arba Studijų skyrių.

Studentai, nesumokėję už 2018/2019 m.m. rudens semestro studijas iki 2018-12-30, bus išbraukti iš studentų sąrašų.

Gražių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų !!!

Studijų ir karjeros skyrius

 

Ateinančiojo belaukiant

gruodžio 18, 2018|

Gruodžio 13 d. Marijampolės kolegijos bendruomenė susirinko į adventinę popietę „Ateinančiojo belaukiant“. Renginio pavadinimas simbolizuoja artėjančių didžiųjų metų švenčių laukimą ir susikaupimą.

Popietei šventinę nuotaiką suteikė Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos ir Kolegijos „Sūduonėlės“ kolektyvų dainininkai. Marijampolės kraštotyros muziejaus muziejininkas Laurynas Bernotas papasakojo apie tradicinius Šv. Kūčių stalo patiekalus. Kolegijos kapelionas dr. Kęstutis Žemaitis palaimino vaišių stalą.

Šv. Kalėdos – tai gerumo, atleidimo, vienybės ir susitaikymo metas. Dalinkimės gerumu netik su artimaisiais, bet ir su nepažįstamais žmonėmis. Nebūtina imtis didelių akcijų, užtenka pamaitinti alkstantį ar pasidalinti nereikalingais daiktais. Iš paprastų poelgių gimsta gerumas!

Marijampolės kolegijos informacija

 

 

 

Regiono plėtros tarybos posėdyje – Marijampolės kolegijos pasiūlymai

gruodžio 17, 2018|

Gruodžio 12 d. Marijampolės kolegijos tarybos pirmininkė prof. Dr. Snieguolė Matulienė, L. e. kolegijos direktoriaus pareigas Romas Giedraitis ir kiti kolegijos administracijos atstovai dalyvavo Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje.

Svarstant darbotvarkės punktą – Informacija dėl LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui teikiamų siūlymų dėl regione veikiančių kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų pertvarkos, siekiant tobulinti jų tinklą, veiklos kokybę ir finansavimą, Marijampolės kolegijos tarybos pirmininkė informavo, kad jau paskelbtas viešas konkursas Kolegijos direktoriaus pareigoms užimti.

R. Giedraitis atskleidė, kad net 81 proc. Kolegijos studentų yra iš Marijampolės apskrities, o beveik 80 proc. absolventų įsidarbina Marijampolės regione veikiančiose įmonėse. Kolegija taip pat aktyviai dalyvauja Regiono plėtros tarybos veikloje bei regiono specializacijos 4M projekte. Jis taip pat nepagrįstu laikė siūlymą pertvarkyti regionines kolegijas į didmiesčių kolegijų filialus, teigdamas, kad didmiesčio kolegija nebus suinteresuota regione vykdyti jo verslo sektoriui reikalingas studijų programas ir plėtoti studijų bazę. Ilgainiui, Marijampolės kolegijos išnykimas prisidėtų prie jaunų specialistų emigracijos į didžiuosius miestus.

Kalbėdamas apie kolegijų tinklo pertvarką ir jų veiklos kokybę, R. Giedraitis teigė, kad Marijampolės kolegijoje vykdomos tik teigiamai užsienio ekspertų įvertintos ir akredituotos studijų programos. Kolegija nuolat skiria didelį dėmesį jau veikiančių programų tobulinimui, taip pat planuoja vykdyti naujas studijų programas: gamybos procesų automatizavimas, pradinio ugdymo pedagogika ir kt.

Laikinasis Kolegijos vadovas siūlė įteisinti finansavimo modelį skirtą regioninėms kolegijoms, kuris numatytų daugiau lėšų nei didžiųjų miestų kolegijoms. Taip pat prašė nestabdyti parengtų ir įvertintų investicinių projektų. R. Giedraitis atkreipė dėmesį, kad pasigendama įstatymų pataisų, kurios leistų verslo įmonėms lanksčiau investuoti į studijų bazę ir dalyvauti vykdant studentų praktikas.

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas, išreikšdamas Tarybos nuomonę dėl savarankiškos aukštosios mokyklos išlikimo informavo, kad yra lankęsis ir susitikęs su Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybe. Jo vadovaujama taryba nuolat diskutuoja šiuo klausimu ir imsis visų reikiamų priemonių savarankiškai Marijampolės kolegijai išsaugoti.

 

Marijampolės kolegijos informacija

Studentų dovana vaikams

gruodžio 17, 2018|

Praėjusią savaitę Marijampolės kolegijos Socialinio darbo studijų programos studentai į Bendruomenės sutelkimo ir įgalinimo atsiskaitomąjį darbą pakvietė Maltos ordino pagalbos tarnybos Marijampolės vaikų dienos centro mažuosius lankytojus. Renginyje vaikus linksmino Kakė Makė ir Nykštukas, mažiesiems taip pat buvo padovanota nemokama kalėdinė fotosesija ir nuotrauka. Fotosesijai naudotas dekoracijas pagamino patys studentai, prie renginio prisijungė Marijampolės profesinio rengimo centro grožio specialistai, kurie meistriškai atliko makiažą prieš fotosesiją.

„Džiaugiamės, kad kolegijoje turime plačias savirealizacijos galimybes. Buvo tikrai nelengva pasiruošti renginiui, tačiau vaikų šypsenos atpirko viską. Mažieji net nenorėjo, kad renginys ir linksmybės baigtųsi.“, – sakė būsima socialinė darbuotoja Rasa Kaškonaitė.

 

 

 

 

 

Marijampolės kolegijos informacija ir nuotraukos

Kai metai baigiasi…

gruodžio 12, 2018|

Gruodžio 10 d. meno kolektyvų studentai (ir jų gerbėjai) baigė 2018-ųjų metų projektinę veiklą: tai buvo trečias Jaunimo užimtumo programos renginys. Aplankėme Lietuvos Respublikos Seimą, kur turėjome ne tik ekskursiją, kurią vedė Kamilė Šėraitė, bet ir įdomius susitikimus. Savo sėkmės istoriją pasakojo Gintarė Skaistė, Šaulių sąjungos narė, politikė, socialinių mokslų daktarė, Lietuvos socialios rinkos plėtros instituto ekspertė. Ypatingo dėmesio susilaukė Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala. Jo interesų sritis tiesiog pritrenkianti, klausėmės jo ir galvojome: kiek daug yra žmogui duota, o Linui Dievas tikrai nepagailėjo. Jis  ir VU TSPMI politikos mokslų doktorantas bei dėstytojas, Harvardo universiteto Davis Centro, kuriame 2017-2018 metais su prestižine Fulbright stipendija dirbo tyrėju, nereziduojantis ekspertas projektams. L. Kojala domisi Europos integracija, Rusijos vidaus ir užsienio politika, Rytų partnerystės šalių raida, NATO ir saugumo studijomis, JAV užsienio politika, taip pat informaciniais karais. Datas, situacijas, įvykius komentuoja, kaip liaudis sako – vienu atsikvėpimu. Dabar lauksime įdomios jo knygos, populiariai parašytos, kaip pats sakė, kad būtų įdomu skaityti ne tik akademinei visuomenei.

Pasižiūrėję ir pasiklausę,  kaip posėdžiauja [pirmadienį buvo neeilinė sesija] mūsų išrinktieji, dar pabendravę su politologu, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoju, socialinių mokslų daktaru Laurynu Kaščiūnu, pasukome Antakalnio kapinių memorialo link. Atminties minute pagerbėme Medininkų aukų, Adolfo Ramanausko-Vanago – Lietuvos pedagogo, žurnalisto, karininko, rezistento, kovotojo už Nepriklausomybę, partizanų vado, brigados generolo, 2018 m. lapkričio 20 d. LR Seimo pripažinto Lietuvos valstybės vadovu, bei visų besiilsinčių kapinėse atminimą.

Pakeliui prie gražiausios Lietuvos eglės užsukome ir į baroko perlą, priklausantį pasauliniam paveldui, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią, Katedros rimtyje norintieji praleido paskutines išvykos akimirkas.

Beliko laukti metų pabaigos švenčių ir nutarti, kokius ir kam skirtus projektus bandysime įgyvendinti jau 2019-aisiais metais.

Vida Mickuvienė, kultūros klubo Aistuva pirmininkė

Nuotr. Suleyman Akmyradov

Stiprinamas bendradarbiavimas su Užimtumo tarnyba

gruodžio 6, 2018|

Marijampolės kolegija ir Užimtumo tarnyba prie SADM pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje įsipareigojo: didinti socialinių partnerių vaidmenį studijų procese, efektyvinti aukštos kvalifikacijos specialistų pasiūlos ir paklausos suderinamumą darbo rinkoje, spręsti jaunimo užimtumo problemas, įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvos priemones taip pat plačiau naudoti Talentų banko programos teikiamas galimybes.

 

Marijampolės kolegijos informacija

Lietuviškus ratelius suko užsieniečiai

gruodžio 5, 2018|

Projektinė studentiška popietė

Jau pripratome, kad Tarptautinių studijų ir ryšių skyriaus rūpesčiu kolegijoje sutinkame ir studentų užsieniečių. Šiais metais jų (studentų) užderėjo tiek, kad galėjome  papildomai ne tik juos supažindinti su lietuvių kalba, su Lietuva gyvai ir filmuotoje medžiagoje pateiktomis mūsų tradicijomis bei papročiais, bet ir kartu su Sūduonėlės šokėjais jie buvo mokomi lietuviškų ratelių, folklorinių vakaronių šokių.

Lapkričio 29 d. 16 val. kolegijos bendruomenę pakvietėme į popietę „Susitinkame pasitikti žiemą“. Tai buvo vienas iš Jaunimo užimtumo projekto renginių, kuris prasidėjo prisimenant mums visiems svarbų ir malonų faktą –  filmo apie Marijampolę, kultūros sostinę, peržiūra. Kadangi neįsivaizduojama draugų susibūrimo be juoko ir geros nuotaikos, popietės metu skambėjo dainos, sukosi rateliai. Renginio vedėjai – Algirdė ir Mingaudas – šį meninį audinį papildė šmaikščiomis mintimis ir įdomiais tekstais. O prie arbatos puodelio gyvai buvo bendraujama, dalinamasi patirtimi ir įspūdžiais, kalbama apie ateities planus. Studentai iš Turkijos, Turkmėnijos, savanorė iš Bergiš Gladbacho prisimins ne tik paskaitas, darbą su globotiniais, bet ir malonias studentiško laisvalaikio akimirkas.

Vida Mickuvienė, kultūros klubo „Aistuva“ vadovė