Teisės studijų programos tarptautinis vertinimas

spalio 19, 2017|

2017 m. spalio 26 d. Marijampolės kolegijoje lankysis tarptautinė ekspertų grupė, kuri vertins Teisės studijų programą.

 

DARBOTVARKĖ

Ar pažįsti gimtąjį kraštą?

spalio 10, 2017|

Tokiu retoriniu klausimu galima pradėti žinutę apie Kolegijos studentų išvyką vykdant projektą, skirtą piliakalnių ir tautinio kostiumo metams, kokiais ir yra paskelbti šie, 2017-ieji. Tai puiki galimybė aplankyti regiono gamtinius istorinius paminklus, skatinti jaunimo iniciatyvumą pažįstant, saugant savo krašto gamtos ir kultūros paveldą, etnokultūrinį taip pat.

Marijampolės savivaldybėje yra 10 piliakalnių, kurių dauguma jaunų žmonių nežino ir niekada juose nesilankė. Todėl 20 Kolegijos studentų, priklausančių kultūros klubui Aistuva, spalio 5 d. išvyko pasižvalgyti po 4 savivaldybės piliakalnius.

Kumelionių, esantis buvusiose Kvietiškio dvaro žemėse, kairiajame Šešupės krante. Užlipus ant jo atsiveria gražus upės vingis. Atlikus archeologinius tyrimus nustatyta, kad jis (piliakalnis) naudotas nuo I tūkstantmečio pradžios iki X-XI a.

Padovinio piliakalnis apipintas pasakojimais ir legendomis. Esą, jame paslėpti senovės ginklai ir brangenybės, o naktimis iš jo išeinančios ir pievose klaidžiojančios dvi ugnelės.

Varnupių piliakalnis, anot padavimų, supiltas žemes nešant kepurėmis, o jo viduryje rūsyje žmonės paslėpė nuo kryžiuočių savo turtus. Lengvatikiai ne vieną kartą kasinėjo piliakalnį, kuris nuo 1972 m. yra paskelbtas respublikinės reikšmės archeologiniu paminklu.

 Šakališkių piliakalnis yra prie pat savivaldybės ribos kairiajame Šlavantos upelio krante. Nuo 2005 m. tai valstybės saugomas kultūros paminklas. Kartu aplankėme ir netoli, bet jau Prienų rajone, Vinco Mykolaičio-Putino tėviškėje esantį muziejų, pabendravome su ten gyvenančiu V. M. Putino giminaičiu, nuo poeto mylėto ir apdainuoto Aušrakalnio pasigrožėjome rudenišku apylinkių vaizdu.

Diena buvo kontrastinga: išvykstant švietė saulė, piliakalnių viršūnėse stiprus vėjas plėšė nuo mūsų apdarus, o šalia Igliaukos prigludusioje Anzelmo Matučio tėviškėje susipažinti su parku, vaišintis žolelių arbata jau trukdė lietus.

Išlydėjo mus į kelionę Kolegijos direktorius Vaidotas Viliūnas pasidžiaugdamas jaunimo iniciatyva ir noru pažinti savo kraštą. Su piliakalniais, jų atsiradimu, reikšme ir paskirtimi išsamiai ir įdomiai supažindino dėstytojas Kazys Balickas.

Tai pirmoji projekto Jaunimo iniciatyvos populiarinant gamtos ir kultūros paveldą” dalis. Metų pabaigoje susirinksime su kviestiniais svečiais, pasienio regionų atstovais, seminaro metu pristatyti savo krašto piliakalnius ir tautinį kostiumą.

Vida Mickuvienė, kultūros klubo Aistuva vadovė

Nuotraukos Šarūno Sėjūno VV14IS

 

 

 

 

 

 

Išrinktos Kolegijos ir Akademinė tarybos

spalio 4, 2017|

Vakar Marijampolės kolegijoje vyko Kolegijos tarybos bei Akademinės tarybos narių rinkimai. Rinkimai vyko sklandžiai, nors ir prireikė keleto pakartotinių balsavimų.

Akademinės tarybos narių rinkimų rezultatai:

 

 • Į Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos nario, atstovaujančio fakultetų tarybų pirmininkus, vietą išrinkta Virginija Giliuvienė.
 • Į Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos narių, atstovaujančių Edukologijos ir socialinio darbo fakultetą, vietas išrinkti: Romualda Kasiliauskienė, Gintautas Žimaila, Arūnas Žukauskas.
 • Į Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos narių, atstovaujančių Verslo ir technologijų fakultetą, vietas išrinkti: Daiva Kalvaitienė, Kristina Miškinienė, Rimvydas Šoblinskas.
 • NUTARTA. Kreiptis į kitas mokslo ir studijų institucijas dėl delegavimo į Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos narius šiuos atstovus:

  1.       Vytenį Jankauską BALSAVO: „už“ – 50

  2.      Kęstutį Žemaitį BALSAVO: „už“ – 58

  3.      Bernardą Vaznonį  BALSAVO: „už“ – 34

Marijampolės kolegijos tarybos narių rinkimų rezultatai:

 

 • Į Marijampolės kolegijos tarybos nario – socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių ar atitinkamų dėstomųjų dalykų atstovo vietą išrinktas Vladas Beržanskis.
 • Į Marijampolės kolegijos tarybos nario – humanitarinių mokslų, teisės studijų krypčių grupių ar atitinkamų dėstomųjų dalykų atstovo vietą išrinktas Rimas Bradūnas.
 • Į Marijampolės kolegijos tarybos nario – ugdymo mokslų, sporto, sveikatos mokslų studijų krypčių grupių ar atitinkamų dėstomųjų dalykų atstovo vietą išrinkta Alė Murauskienė.
 • Į Marijampolės kolegijos tarybos nario – inžinerijos mokslų, technologijos mokslų, žemės ūkio mokslų, fizinių mokslų, matematikos mokslų, informatikos mokslų studijų krypčių grupių ar atitinkamų dėstomųjų dalykų, dėstytojo darbo kolegijoje nedirbančių administracijos darbuotojų ir kitų darbuotojų atstovo vietą išrinktas Kęstutis Traškevičius.

Marijampolės kolegijos informacija

 

 

Susitikimas su socialinio darbo profesijos kūrėju Lietuvoje, prof. David Harrison (JAV)

rugsėjo 27, 2017|

Rugsėjo 27 d. – Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Ši data pasirinkta neatsitiktinai, 1993 m. būtent rugsėjo mėnesį įvyko pirmasis Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas, kurio metu buvo nuspręsta pasirinkti Šv. Vincento Pauliečio minimą dieną. Tiesa, socialinio darbo užuomazgos Lietuvoje prasidėjo kiek anksčiau.

Marijampolės kolegijoje apie sunkią socialinio darbo kūrimo pradžią Lietuvoje, Socialinio darbo studijų programos studentams, savo paskaitoje pasakojo prof. David Harrison (JAV) – žmogus, kuris 1990 m. atvykęs į Lietuvą padovanojo savo ilgametę patirtį socialinio darbo srityje.

Prisimenant profesijos kūrimą Lietuvoje, profesorius atkreipė dėmesį, kad socialinio darbo kaip mokslo ir profesijos kūrimo pradžia JAV, buvo labai panaši į Lietuvos atvejį. Tik laikmetis skyrėsi – JAV kūrėsi nuo 1900 m., Lietuvoje – nuo 1990 m. Amerikos atveju, pradžioje šį darbą dirbo daugiausiai koledžuose dirbančios, studijuojančios moterys, kurios siekė jaunas šeimas ištraukti iš skurdo. Tik kur kas vėliau šia veikla susidomėjo akademinė bendruomenė. Taip prasidėjo akademikų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas.

Svečias atskleidė, kad 1990 m. jam pirmą kartą atvykus į Lietuvą, susidarė chaoso įspūdis. Sutikus daugybę jaunų, ištroškusių pokyčių žmonių, neaiškumo pojūtis greitai išsisklaidė. Ilgainiui prof. David Harrison pradėjo dirbti su VDU socialinio darbo studijų programos studentais. Pradžia buvo sunki, kadangi, socialinio darbuotojo ir socialinio darbo apibrėžimai buvo neaiškūs, niekas nežinojo, koks yra profesionalus socialinis darbuotojas.

Profesorius džiaugėsi galėjęs susitikti su šiam, visuomenei labai reikalingam, darbui pasišventusiais Marijampolės kolegijos studentais. Pastarieji buvo smalsūs, užduodami klausimus domėjosi įvairiais socialinio darbo aspektais.

Džiaugiamės galėdami būti viena iš nedaugelio aukštųjų mokyklų Lietuvoje, kuri nuolat dirba atsiliepdama į augantį socialinio darbo specialistų poreikį. Matome, kad dėl senstančios visuomenės ir besiplečiančio socialinių paslaugų spektro ateityje šis poreikis tik augs.

 

 

Povilas Šlapševičius

Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėjas

 

ŽŪ technologai lankėsi didžiausiame Lietuvoje kalakutų auginimo ūkyje

rugsėjo 26, 2017|

Marijampolės kolegijos trečiakursiai, būsimieji žemės ūkio technologai, rugsėjo 21 d. lankėsi ir susipažino su kalakutų auginimu Ūkininko Irmanto Grigo ūkyje.

Studentai domėjosi, kaip organizuojamas ūkio valdymas, kaip auginami šie karališki paukščiai, susipažino su technologiniais ypatumais didžiausiame Lietuvoje kalakutų auginimo ūkyje. Suprantama, kad dėl veterinarinių sanitarinių reikalavimų į fermos vidų patekti pašaliniams žmonėms nėra galimybės (ypač griežti reikalavimai keliami toms fermoms, kur auginami patys mažiausi kalakučiukai, ką tik atkeliavę iš tiekėjų), tačiau buvo naudinga išklausyti informaciją iš šios srities eksperto gamybos vadovo Genadijaus Batranak, pamatyti paukštidės įrengimus.

Ūkininko Irmanto Grigo ūkis augina ir prekiauja vokiškos BIG-6 veislės kalakutais. BIG-6 kalakutų veislė ypatinga tuo, jog gaunami didesni priesvoriai, lengviau auginami, mažiau lepūs. Fermos kuriose auginami kalakutai pastatytos ir įrengtos bendradarbiaujant su paukštininkystės specialistais ir įmonėmis iš Italijos bei JAV. Paukštidėse įdiegti specialūs kompiuteriai nepriekaištingai valdo visus gyvybiškai svarbius kalakutų auginimo procesus.

Lesalai Grigo ūkiui specialiai gaminami iš kokybiškų žaliavų, subalansuoti pagal naujausias mokslininkų rekomendacijas, atsižvelgiant į kalakučiukų fiziologinius poreikius.

Lesinant visaverčiais lesalais, kalakutai gauna visas reikalingas maisto medžiagas, pasiekiamas optimalus priesvoris ir minimalios lesalų sąnaudos 1 kg mėsos priauginti.

Studentai taip pat sužinojo, kad šis ūkis yra ir patrauklus darbdavys, siūlantis ne tik darbą, bet ir gyvenimo sąlygas.

Marijampolės kolegijos informacija

 

 

Jubiliejiniai Kvietiškio dvaro renginiai

rugsėjo 25, 2017|

Rugsėjo 16 d. vykusi Europos paveldo diena, 300 m. Kvietiškio dvaro jubiliejaus paminėjimo šventė buvo pirmieji Marijampolė – Lietuvos Kultūros Sostinė 2018 akordai. Kvietiškio dvaras, įkurtas 1717 m. – Marijampolės miesto pradžia. Mes, Marijampolės kolegijos bendruomenė, gyvename, dirbame ir kuriame šioje istorinėje vietoje. Mums ir priklauso rūpintis istorine šios teritorijos atmintimi. Todėl nuo 2014 m. dalį savo laiko, dažniausiai laisvalaikio, skyrėme istorinio kultūrinio Kvietiškio dvaro paveldo atgaivinimui ir pristatymui visuomenei. Kiekvienais metais buvo organizuojami įvairūs moksliniai/meniniai renginiai.

Europos paveldo diena 2017 prasidėjo dar antradienį, 12 dieną, istorinės ekspozicijos „Nuo Kvietiškio dvaro iki Kolegijos“ atidarymu; parodoje pristatyti visi istorijos tarpsniai ir laikotarpiai. O jubiliejinę dieną pradėjo miestiečiai, pasiryžę nueiti grafienės Pranciškos Butlerienės Rožančkelį jai renkant vietą Bažnyčiai (kartu su Marijampolės TIC parengtas maršrutas) . Nemažas būrys ištvermingųjų atėjo į Šv. Mišias, kurias aukojo vyskupas emeritas J. Žemaitis MIC ir Bazilikos klebonas A. Šidlauskas MIC. Kolegijos paaukotas Rožinis iškilmingai padėtas ant įkūrėjos kenotafo.

Nuo 14 val. prasidėjo diskusija, pristatanti grafų Butlerių giminės bei Marijampolės miesto ištakų istorinių tyrinėjimų medžiagą „Dvaras ir miestas – istorijos  blyksniai“, kurioje dalyvavo mokslininkai ir marijampoliečiai tyrinėtojai: prof. dr. (HP) Arvydas Pacevičius, VU Istorijos fakulteto doc. dr. Algimantas Merkevičius, istorikas Rimvydas Urbonavičius, muziejininkai Arūnas Kapsevičius, Tomas Kukauskas ir Benjaminas Mašalaitis. Diskusijos metu buvo pristatytas Menų / mokslo klasterio „Kvietiškio dvaro aplinkos pritaikymas rekreaciniams bendruomenės poreikiams“ parengtas leidinys „Kvietiškio dvaras ir Marijampolės miestas: žvilgsnis į kultūrinį paveldą“, kuriame sudėti kalbėjusiųjų parengti straipsniai ir kita klasterio veiklos medžiaga.

Tuo pačiu metu parke, kieme, rūsiuose jau šurmuliavo miestiečiai, išsiilgę reginių ir pramogų. Jiems buvo pristatytos  vyno vartojimo kultūros pamokos ir degustacija, kurią papildė kūrybos projektas „Mūzelės“ ,  Kvietiškio dvaro istoriją pasakojo lektorė  Danė Papečkienė (kuri vėliau supažindino su įvairiomis vaistažolėmis ir vaišino jų arbata), prisistatė  Lietuvos Nacionalinės Vyndarių Asociacijos nariai.  Prie senojo grūdų sandėlio įsikūrė duonininkai ir sūrininkai, o Dvaro kalvis kalė jauniems ir brandiems dalyviams laimės pasagas. Visus gražiai rikiavo, organizavo ir derino S.Milerienė ir G.Čerkauskas.

 Žaidimų kiemelyje, vadovaujami V. Kirtiklio, organizatorės G. Šnipaitienės ir studentų, rungėsi jaunieji šachmatų mėgėjai. Daug dėmesio  ir noro fotografuotis sulaukė pievelėje prieš rūmus plevėsuojančios  rūmų damos ir panelės. Joms padėjo studentės, vadovaujamos R. Andriukaitienės ir direktoriaus pavaduotojos I.Sviliuvienės.

Nuo 16 valandos prasidėjo dvariškos linksmybės, o už pusvalandžio iškilmingas paminėjimas ir koncertas „Kvietiškio dvaro sakmė“, kuriame koncertavo  Bialystoko miesto senosios muzikos ir šokio grupė Capella Antiqua Bialostociensis,  Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos moksleivių trio: Skirmantas Latvaitis (smuikas), Emilis Vilimas (pianinas), Lurda Bukauskaitė (vokalas), Kidulių dvaro senovinių šokių studija ir Veliuonos kultūros centro senovinių šokių studija „Saltare Festum“ , Marijampolės kolegijos istorinių šokių grupė Reverence . Svečiai, gausiai susirinkę, sakė sveikinimo ir padėkavojimo  kalbas, o jiems buvo įteikti suvenyriniai vardiniai Kvietiškio dvaro puodeliai. Šventė baigėsi, kaip ir dera, linksmu ir pašėlusiu Patalkiu, kur  jau visus linksmino ir šokdino folkloro ansamblis „Žibinyčia“. Šventinė teatralizuota diena nutilo, ją parengė gausi organizatorių komanda;  dar ilgai ją minės pabuvusieji, dar visus metus lankytojų lauks rūmų II-ame aukšte istorinė Dvaro ir Kolegijos  paroda.

 

Vida Mickuvienė, Menų / mokslo klasterio „Kvietiškio dvaro aplinkos

pritaikymas rekreaciniams bendruomenės poreikiams“ vadovė

Neeilinė profadienio paskaita Marijampolės kolegijoje

rugsėjo 25, 2017|

Rugsėjo 22 dieną Marijampolės kolegijos studentai dalyvavo „PROFADIENIO“  paskaitoje. Renginį organizavo VšĮ „Profat“ bendradarbiaujant su įdarbinimo ir personalo atrankos įmonės  „EMPLONET“  darbuotojais. Paskaitos metu įmonės ekspertai pasidalino įžvalgomis apie motyvaciją darbe, pateikė naujovių, patarimų. Taip pat vaidmenų žaidimo metu studentai vertino įvairių motyvavimo priemonių (horizontalios karjeros, gero mikroklimato, naujų verslų pradėjimo (angl. spin-off) – privalumus ir rizikas.

Šioje paskaitoje studentai turėjo galimybę laimėti kvietimą į PROFADIENĮ – dieną, skirta verslo profesionalų ir studentų susitikimui. Tai unikali galimybė susipažinti su verslo praktikais sprendžiant įvairias verslo užduotis.

 

„Profadienis“ koordinatorė Ž. Myru

 

Parodos „Nuo Kvietiškio dvaro iki kolegijos“ atidarymas

rugsėjo 12, 2017|

Šiandien Marijampolės kolegijos I – ųjų rūmų (P. Armino g. 92-4, Marijampolė) II aukšte buvo atidaryta istorinė paroda „Nuo Kvietiškio dvaro iki kolegijos“. Kaip jau sako parodos pavadinimas, ji apima 300 metų istorijos laikotarpį nuo Kvietiškio dvaro įkūrimo – grafų Butlerių laikotarpis, iki šių dienų Marijampolės kolegijos veiklos.

Parodos rengėjai: Kultūros klubo „Aistuva“ vadovė Vida Mickuvienė ir Menų studijų / mokslo klasteris „Kvietiškio dvaro aplinkos pritaikymas rekreaciniams bendruomenės poreikiams“. Rengėjai atskleidė, kad perteikti šį įdomų istorijos laikotarpį parodoje nebuvo lengva, tačiau, galutinis rezultatas ir netikėti atradimai išties džiugina.

Parodos „Nuo Kvietiškio dvaro iki kolegijos“ atidarymas – tai kvietimas į jau šį šeštadienį Kvietiškio dvare vyksiantį EUROPOS PAVELDO DIENŲ’17 renginį „Kvietiškio dvaro sakmė“. Daugiau informacijos apie šį renginį: http://www.marko.lt/renginys/kvietiskio-dvaro-sakme/

Marijampolės kolegijos informacija

 

Prasideda paraiškų socialinei stipendijai gauti pildymas

rugsėjo 11, 2017|

Skelbiamas paraiškų socialinėms stipendijoms 2017-2018 m.m. rudens semestrui pildymas.

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją, privalo nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d. (įskaitytinai) užpildyti paraišką. Paraiška pildoma Valstybinio studijų fondo tinklalapyje www.vsf.lt (prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2017 m. rudens semestras). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

Pretendentai socialinei stipendijai gauti turi atitikti bent vieną iš trijų išvardintų kriterijų:

1. yra iš nepasiturinčių šeimų, turintys gauti socialinę pašalpą;

2. yra nustatytas 45% ir mažesnis nedarbingumo lygis;

3. yra ne vyresni kaip 25 m. ir jiems iki pilnametystės nustatyta globa.

Papildoma informacija teikiama Studijų skyriuje (P. Armino g. 92, centriniai rūmai, 112 kab.).

Studijų skyrius

Finansinė parama studentams turintiems negalią

rugsėjo 6, 2017|

Kviečiame studentus, turinčius negalią, pasinaudoti LR teikiama finansine parama:

 1. Tiksline išmoka;

Studentai,   norėdami   gauti  tikslinę  išmoką  2017 m.  rudens  semestre,  privalo  per  Fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/]  prisijungti prie IS   „PARAMA“ ir   elektroniniu    būdu iki spalio 16 d. užpildyti   nustatytos   formos   prašymą   (Tiksline   išmoka   2017  m.  rudens   semestras).   Tik  šiuo  būdu užpildęs   prašymą studentas   gali  pretenduoti į tikslinę   išmoką.

Primename,    kad  tikslinė išmoka studentams   yra   skiriama   vienam   studijų   semestrui   ir  mokama   kiekvieną   mėnesį   iki  to  semestro pabaigos, įskaitant   to  semestro   sesiją  ir  atostogų  laikotarpį, bet  ne  ilgiau  kaip  iki  studijų  pabaigos. Studentas,   kuris  užpildo  prašymą  papildomo   priėmimo   metu,  tikslinę  išmoka  skiriama  tik  likusiam semestro  laikotarpiui.

 1. Finansine pagalba priemonėms įsigyti.

Studentai, norėdami gauti finansinę pagalbą priemonėms įsigyti 2017 m. rudens semestre, privalo iki rugsėjo 10 d. Kolegijos buhalterijoje (Centriniai rūmai, 205 kab.) užpildyti prašymą ir pateikti reikalingus dokumentus.

Daugiau informacijos Studijų skyriuje (centriniai rūmai, 112 kab.); www.vst.lt; http://www.marko.lt/stipendijos.

Studijų skyrius