Informacija studentams apie teisę į socialinę stipendiją

sausio 17, 2020|

Skelbiamas paraiškų socialinėms stipendijoms 2019-2020 m.m. pavasario semestrui pildymas.

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją, privalo nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d. (imtinai) užpildyti paraišką.

Paraiška pildoma Valstybinio studijų fondo tinklalapyje https://vsf.lrv.lt/ (prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2020 m. pavasario semestras).  Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

Pretendentai socialinei stipendijai gauti turi atitikti bent vieną iš trijų išvardintų kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų, turintys gauti socialinę pašalpą;
 2. yra nustatytas 45% ir mažesnis nedarbingumo lygis;
 3. yra ne vyresni kaip 25 m. ir jiems iki pilnametystės nustatyta globa.

Papildoma informacija teikiama Studijų ir karjeros skyriuje (P. Armino g. 92-4, centriniai rūmai, 205 kab.).

Studijų ir karjeros skyrius

Kvietimas kolegijos dėstytojams į seminarą

sausio 14, 2020|

Informacija karo tarnybą atlikusiems asmenims

sausio 14, 2020|

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 patvirtintu „Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu“ ir MK direktoriaus 2013-01-15 įsakymu Nr. 1V-18 patvirtintu „Nuolatinę privalomąją karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje aprašu“ kviečiame teikti prašymus kainos dalies kompensavimui asmenis, karo tarnybą atlikusius iki studijų kolegijoje ar jų metu:

 1. 2019 m. baigusius pirmuosius dvejus studijų metus Kolegijoje (dabartiniai trečio kurso nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai).
 2. 2019 m. baigusius studijas.

Pretendentai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. Pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje.
 2. Studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo.
 3. Karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 d.
 4. Karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 d.
 5. Visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.
 6. Neturi akademinių skolų.

Pretendentai iki 2012 m. vasario 5 d. į Studijų ir karjeros skyrių turi pristatyti prašymą ir Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio karinių mokymų baigimą, kopiją.

Į visus klausimus, susijusius su už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimu karo tarnybą atlikusiems asmenims, atsakymus gausite Studijų ir karjeros skyriuje (P. Armino g. 92, 205 kab.) arba paskambinę telefonu (8 612) 88 087.

Studijų ir karjeros skyrius

MarKo bendruomenės vaizdo sveikinimas

gruodžio 20, 2019|

Kvietimas studijuoti MRU siūlomose papildomose studijose

gruodžio 17, 2019|

Bendradarbiaujant su universitetais partneriais, mūsų kolegijos absolventams sudaroma galimybė baigti papildomas studijas ir toliau tęsti magistrantūros studijas Marijampolės kolegijoje.

Mykolo Romerio universiteto kvietimai:

Edukologijos krypties papildomos studijos

Socialinio darbo krypties papildomos studijos

Daivos įspūdžiai apie buhalterinės apskaitos praktiką Vokietijoje

gruodžio 13, 2019|

„Esu Daiva Savulytė-Stankevičė, 4 kurso buhalterinės apskaitos studijų programos studentė. Kai studijuodama Marijampolės kolegijoje gavau progą pasinaudoti Erasmus+ mainų programa, nesudvejojus pasirinkau Vokietiją. To priežastis buvo prieš keletą metų įvykęs emigravimas į šią šalį, kurios pažinau ne tik kultūrą, tradicijas bet ir susiradau nuostabių draugų. Iš jų gavau kelias rekomendacijas įmonių, kurioms nusiunčiau savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinius laiškus. Pakvietimą gavau atvykti į MeyCon GmbH įmonę, kurios vadovai pasisiūlė supažindinti su Vokietijos buhalterine apskaita, įvairiomis programomis, dokumentų formomis ir su kita svarbia buhalterinei apskaitai informacija.

MeyCon GmbH įkurta 2006 m. Springės miestelyje. Tai įmonė, tvarkanti privačių klientų buhalterinę apskaitą nuo mokesčių iki finansų, dirba su įvairiausiomis profesionaliomis buhalterinėmis programomis, įvairiomis dokumentų formomis, konsultacijomis ir kt. Įmonėje dirba puikus kolektyvas, kurio reikėtų tik pavydėti, iškilus problemoms susivienijama ir problema išsprendžiama bendromis jėgomis. Žinoma, du mėnesius trukusi praktika yra per mažas laiko tarpas pažinti Vokietijoje įsikūrusią įmonę, darbuotojus bei pačios Vokietijos buhalterinę apskaita, bet labai džiaugiuosi šia patirtimi. Per visą praktikos laiką pagilinau buhalterinės apskaitos žinias, susipažinau su puikiais savo srities specialistais, linksmais, draugiškais darbuotojais ir tikiuosi, kad užsimezgę ryšiai ateityje nenutrūks.“

 

Daiva Savulytė-Stankevičė

Skelbiamas viešas patalpų nuomos konkursas

gruodžio 12, 2019|

Valstybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso sąlygos

 1. Turto valdytojas –       Marijampolės kolegija

Adresas –                              P.Armino – 92  Marijampolė

Juridinio asmens kodas –       211967140

 1. Nuomojamo turto pavadinimas, kadastro numeris, adresas, kiti turto indentifikavimo duomenys:

    Butai:

Kvietiškio g. 1A-2  unikalus numeris  1885-0001-0041:0010, bendras plotas-39,87m2

Kvietiškio g. 1A-7  unikalus numeris   1885-0001-0041:0015, bendras plotas-29,60m2

Kvietiškio g. 1A-12 unikalus numeris 1885-0001-0041:0011, bendras plotas-31,93m2

Kvietiškio g. 1A-13 unikalus numeris 1885-0001-0041:0012, bendras plotas-34,52m2

Kvietiškio g. 1A-20 unikalus numeris 1885-0001-0041:0013, bendras plotas-44,51m2

Kvietiškio g. 2-16   unikalus numeris  1885-0001-0017:0005, bendras plotas-28,74m2

Kvietiškio g. 6-4     unikalus numeris  1890-0005-7036:0005, bendras plotas-35,14m2

Kvietiškio g. 7-7     unikalus numeris  1885-0001-2014:0013, bendras plotas-29,84m2

 1. Turto naudojimo paskirtis – Gyvenamosios patalpos
 2. Pradinis turto nuomos nuompinigių dydis; patalpoms – 1,09 EUR/m2 mėnesiui.
 3. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 25 dienos.

Nuomininkas nustatytu laiku  nesumokėjęs nuompinigių, moka delspinigius (0,05 procentų dydžio nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną).

 1. Turto nuomos terminas – 5 mėnesiai.
 2. Konkurso dalyvių registravimo vieta:

Adresas  P. Armino g. – 94

Komisijos nario  arba turto valdytojo įgalioto atstovo pavardė Sigutė Kunigiškienė

Telefono Nr. 8-621-12607 Elektroninio pašto adresas siga.kunigiskiene@mkolegija.lt

 Registracijos pradžia: Data 2019-12 -16  Laikas nuo 07 val. iki 16 val. darbo dienomis.

Registravimo pabaigos terminas Data  2019 -12- 30 Laikas 16 val.

Registracijos vieta: Kolegija. Direktoriaus sekretorė.

 1. Konkurso dalyviams pradinio įnašo mokėti nereikia.
 2. Viešojo nuomos konkurso komisijos posėdžio pradžia;

Data  2019-12-31  Laikas 12 val. Vieta P. Armino – 94 Marijampolė

Kabineto Nr. 101

Sandros įspūdžiai apie buhalterinės apskaitos praktiką Danijoje

gruodžio 11, 2019|

 

„Esu 4 kurso buhalterinės apskaitos studijų programos studentė Sandra Paulauskienė ir šiuo metu atlieku praktiką Danijoje pagal Erasmus+ programą. Svečioje šalyje esu jau du mėnesius ir labai džiaugiuosi pasinaudojusi šia galimybe. Danija vertinama kaip laimingiausia šalis pasaulyje ir jau pradedu suprasti, kodėl. Laimės pojūtį suteikia jaučiama demokratija, socialinė lygybė bei taiki atmosfera visose srityse, tiek darbo vietoje, tiek valstybinėse institucijose ar tiesiog vaikštant Kopenhagos centrinėmis gatvėmis.

Praktiką atlieku individualioje įmonėje „Mertil rengøring“. Įmonė savo veiką pradėjo 2011 m. ir šiuo metu aptarnauja juridinius ir privačius klientus Kopenhagos mieste ir priemiesčiuose. Pagrindinė įmonės veikla – nuosavų namų, butų, biurų, gamybinių patalpų ir kt. profesionalus valymas.

Atliekant praktiką įvertinau, kiek daug žinių ir gebėjimų įgijau studijuodama kolegijoje, nes be jų būtų labai sunku įsisavinti Danišką buhalterijos sistemą. Šios šalies apskaitos specifika panaši į lietuvišką, tačiau tenka žinių bagažą papildyti ir naujovėmis, kokių Lietuvoje nėra. Analizuojant Danišką apskaitos sistemą, pastebėjau, kad čia daug mažiau biurokratizmo ir „popierizmo“, todėl darbas vyksta daug greičiau. Įmonė apskaitą veda buhalterinės programos pagalba, kuri susieta su Danijos mokesčių administratoriaus duomenų bazėmis. Susipažinau su pirminių dokumentų apskaita, darbo užmokesčio apskaičiavimu bei mokesčių ypatybėmis. Likusį praktikos laiką tikiuosi išnaudoti efektyviai ir įgauti dar daugiau žinių, kurias galbūt pavyks pritaikyti ir Lietuvoje.“

 

Sandra Paulauskienė

2019–2020 m. m. rudens semestro pabaiga – vasario 2 d.

gruodžio 6, 2019|

 • Galutinio vertinimo žiniaraščiai atspausdinami iš Studijų akademinės bazės katedroje prieš pat skelbtą atsiskaitymą, nes studentų sąrašai keičiasi.
 • Iki vasario 2 d. studentai gali atsiskaitinėti be skolos lapelių (susitarę su dėstytojais – Studijų reglamento 21.1 punktas).
 • Dėstytojai, ne vėliau kaip per penkias dienas po atsiskaitymo (egzaminų tvarkaraštyje ar kitaip skelbto atsiskaitymo), žiniaraščius perduoda katedros sekretorei, kuri teigiamus įvertinimus įveda į Studijų akademinę bazę. Po egzamino perlaikymo ar kito papildomo atsiskaitymo apie pasikeitimus žiniaraščiuose dėstytojas informuoja katedros sekretorę, kuri įrašo papildomus teigiamus įvertinimus į Studijų akademinę bazę (23.3 punktas).
 • Iki vasario 5 d. darbo pabaigos dėstytojai katedrų sekretorėms pristato galutinius dalykų vertinimo žiniaraščius (23.4 punktas).
 • Studijų ir karjeros skyrius, vadovaudamasis įrašais, Studijų akademinėje bazėje fiksuoja akademines skolas.
 • Studentai, turintys 4 ir daugiau akademinių skolų, braukiami iš studentų sąrašų kaip nepažangūs (Studijų reglamento 30.8 punktas). Kiti skolininkai šio semestro akademines skolas gali likviduoti iki 2021 m. vasario 1 d., susimokėję po 12,00 Eur už vieną kreditą ir pasiėmę akademinių įsiskolinimų lapus Studijų ir karjeros skyriuje.
 • Studentai, turintys akademinių skolų už 2018/2019 m.m. rudens semestrą, jas privalo likviduoti iki 2020-02-02. Po nurodytos datos studentai, turintys akademinių skolų už nurodytą semestrą, bus išbraukti iš studentų sąrašų.
 • Studentai stebi savo studijų rezultatus Studijų akademinėje bazėje ir apie netikslumus nedelsiant informuoja katedrų sekretores arba Studijų ir karjeros skyrių.

Studentai, nesumokėję už 2019–2020 m. m. rudens semestro studijas iki 2019-12-30, bus išbraukti iš studentų sąrašų.

Gražių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Studijų ir karjeros skyrius

Finansinė parama neįgaliesiems

lapkričio 29, 2019|

Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 16 d. prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau – IS „PARAMA „)  tikslinei išmokai 2019 m. rudens semestrui papildomo priėmimo metu gruodžio mėn. gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį http://vsf.lrv.lt/lt/  prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tiksline išmoka 2019 m. rudens semestras gruodis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekviena mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Dėl papildomos informacijos taip pat galite kreiptis į Studijų ir karjeros skyrių (205 kab., tel. 8 343 54413, +370 612 88087).