Dovanojom miestui gėlę – dalyvavom akcijoje „Žydintis tiltas“

gegužės 24, 2019|

Šiandien, gegužės 24 d., MarKo studentai ir direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir infrastruktūrai Romas Giedraitis dalyvavo akcijoje „Žydintis tiltas“ ir dovanojo kolegijos bendruomenės vardu miestui gėlę, kurią patys įsodino ir papuošė Vilkaviškio g. tiltą. Ši akcija jau 10 kartą suburia daugybę miesto įmonių, organizacijų ir žmonių, mylinčių savo miestą ir norinčių, kad jis dar labiau pavasariškai pasipuoštų. Džiaugiamės ir didžiuojamės kolegijos atstovais ir jų gėlininkystės gebėjimais.

 

P. S. Daugiau renginio nuotraukų galite pamatyti kolegijos Facebook puslapyje.

Studijų skyrius informuoja apie pavasario semestro pabaigą

gegužės 22, 2019|

• Galutinio vertinimo žiniaraščiai atspausdinami iš Studijų akademinės bazės katedroje prieš paskelbtą atsiskaitymą, nes studentų sąrašai keičiasi.
• Iki birželio 23 d. studentai gali atsiskaitinėti be skolos lapelių (susitarę su dėstytojais – Studijų reglamento 21.1 punktas).
• Dėstytojai, ne vėliau kaip per penkias dienas po atsiskaitymo (egzaminų tvarkaraštyje ar kitaip skelbto atsiskaitymo), žiniaraščius perduoda katedros sekretorei, kuri teigiamus įvertinimus įveda į Studijų akademinę bazę. Po egzamino perlaikymo ar kito papildomo atsiskaitymo apie pasikeitimus žiniaraščiuose dėstytojas informuoja katedros sekretorę, kuri įrašo papildomus teigiamus įvertinimus į Studijų akademinę bazę (23.3 punktas).
• Iki birželio 28 d. darbo pabaigos dėstytojai katedrų sekretorėms pristato galutinius dalykų vertinimo žiniaraščius (23.4 punktas).
• Studijų ir karjeros skyrius, vadovaudamasis įrašais Studijų akademinėje bazėje, fiksuoja akademines skolas.
• Studentai, turintys 4 ir daugiau akademinių skolų, braukiami iš studentų sąrašų kaip nepažangūs (Studijų reglamento 30.8 punktas). Kiti skolininkai (išskyrus baigiamojo kurso) šio semestro akademines skolas gali likviduoti iki 2020 m. birželio 25 d., susimokėję po 12,00 Eur už vieną kreditą (2019-03-25 direktorės įsakymas Nr. 1V-28) ir pasiėmę akademinių įsiskolinimų lapus Studijų ir karjeros skyriuje.
• Studentai, turintys akademinių skolų už 2017–2018 m. m. pavasario semestrą, jas privalo likviduoti iki 2019-06-23. Po nurodytos datos studentai, turintys akademinių skolų už nurodytą semestrą, bus išbraukti iš studentų sąrašų.
• Studentai stebi savo studijų rezultatus Studijų akademinėje bazėje ir apie netikslumus nedelsiant informuoja katedrų sekretores arba Studijų ir karjeros skyrių.

Sėkmės sesijoje!
Studijų ir karjeros skyrius

Studentų atstovybei – 17!

gegužės 22, 2019|

Šiandien, gegužės 22 d., mūsų kolegijos studentų atstovybė švenčia 17-ąjį gimtadienį. Turint stiprią ir vieningą komandą, galima kalnus nuversti, keisti pasaulį, siekti svajonių ir kurti aplinką, kurioje būtų gera mokytis bei leisti laisvalaikį. Nesustokite! Aukite! Tobulėkite! Mylėkite ir vertinkite tai, ką turite ir darote!

 

Kolegijos bendruomenė

 

Geriausi studentų komandų dalyviai keliauja į Kiprą

gegužės 21, 2019|

Marijampolės kolegija kaip partneris dalyvauja projekte „Kūrybinės dirbtuvės: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas šiaurės, vidurio ir pietų Lietuvoje (Creative Lab)“. Šio projekto tikslas – ugdyti studentų verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas.

2018–2019 m. m. rudens ir pavasario semestre dvi Marijampolės kolegijos studentų komandos, kartu su studentais iš Vytauto Didžiojo universiteto, buvusio Aleksandro Stulginskio universiteto ir Šiaulių valstybinės kolegijos, dalyvavo „Creative Lab“ projekto įgyvendinime. Projekte studentai išmoko taikyti naujausias pasaulines metodikas, skirtas verslumo, kūrybiškumo ir socialinio verslumo kompetencijų ugdymui: Business Model Canvas, Business Model You, Lego Serious Play, Design Thinking, NLP ir Narrative Approach. Susitikimuose darbas buvo organizuotas komandose, sudarytose iš įvairių studijų krypčių studentų, ir kartu su mentoriais mokėsi analizuoti problemas ir siūlyti inovatyvius sprendimo būdus.

Studentų komandos du kartus per semestrą vyko į išvažiuojamąsias stovyklas, kuriose buvo organizuojamos kūrybinės dirbtuvės bei asmeninio tobulėjimo užsiėmimai. Įgyvendinant projektą, buvo organizuotos verslumo ugdymo veiklos, kurios prisidėjo prie verslaus jaunimo ugdymo. Vyko ir praktiniai verslumo ugdymo mokymai. Projekto socialiniai partneriai suformavo užduotis. Tik aktyviai bendradarbiaudami su jais, studentai galėjo spręsti pateiktus iššūkius: pirmoji komanda analizavo UAB „Mantinga“ pateiktą iššūkį, antroji – Marijampolės kolegijos iššūkį. Kolegijos administracijai ir studentų atstovybei ekspertas pristatė paruoštas galutines idėjas. Tai svarbus žingsnis, kai šio regiono jaunimas įtraukimas į bendruomenes ir savo miesto problematikos sprendimą.

Geriausiai pasirodžiusiais iš Marijampolės kolegijos studentų komandų dalyviais buvo išrinkti Karolina Dzingaitė (Kultūros ir sporto vadybos nuolatinių studijų programos studentė) ir Karolis Marazas (Transporto logistikos technologijų nuolatinių studijų programos studentas). Šie studentai 2019 m. birželio mėn. 10–14 d. išvyksta į mokomąją stažuotę Kipre. Vizito tikslas – pasisemti gerosios praktikos patirties, praktiškai organizuojant verslo valdymo procesus bei dirbant tarpkultūrinėse aplinkose. Tikime, kad Karolina ir Karolis sugrįžę iš mokomosios stažuotės galės pasiūlyti inovatyvių idėjų ne tik kolegijai, bet ir regiono bendruomenei.

 

Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė Kristina Miškinienė

Vyresnioji specialistė projektinei veiklai Irena Matulaitienė

 

Naktinėjimas Kvietiškio dvare

gegužės 20, 2019|

Gegužės 17-osios pavakarę senasis Kolegijos parkas atgijo: Kultūrinės ir edukacinės veiklos klasterio kvietimu pradėjo rinktis pėsti ir važiuoti. Nors nerimo prieš renginį buvo, tačiau visai be reikalo. Į „Muziejų naktį“ priplūdo ir marijampoliečių, ir svečių (kiek suspėjome paklausti – iš Kauno, Vilniaus, Kėdainių)!

Susirinkusieji, kurių būta nuo visai jaunų iki senjorų, ypač domėjosi dvaro istorija. Vaikščiojom nuo pastato prie pastato, nuo medžio prie medžio: ir vis yra ką pasakyti, pradedant tikrais faktais, baigiant legendomis. Sušildo širdį, kai jauna mama sako, kad vis žiūrinti į užrašą Rožančkelio liepa (mat jau yra vaikščiojusi Kvietiškio takais) ir nežinanti, ką tai reiškia, todėl ir atėjusi. Sudomino lankytojus senieji rūsiai, žemės ūkio padargų ekspozicija (vis papildoma naujais eksponatais), nustebino ir sužavėjo buvusio Kolegijos darbuotojo Antano Gudelevičiaus fotografijų „Langai tarp langų“ paroda. Ir čirviniai blynai buvo paklausūs (gal todėl, kad kepėjai vyrai neeiliniai, o gal kad „gaspadinės“ tešlą gerai suplakė  ar gal kad orą puikų Dievas davė). Ansambliečiai padainavo, Trečiojo amžiaus universieto studentai gavo diplomus, žvaigždžių karalienė Nijolė daug naujų žinių perdavė, vyriausioji arbatininkė ir žinovė Danė dvaro vaistinių augalų arbata vaišino, skani buvo dvaro gira, aludario raugta. Deja, neapsieita be nesklandumų, už kuriuos atsiprašome ir pažadame pasitaisyti. Džiugu, kad tie, kurie sulaukė renginio pabaigos, dėkojo, beveik iki pusiaunakčio linksmai sukosi rateliuose, pasimokė folklorinių vakaronių šokių.

Džiaugiamės ir esame laimingi sulaukę tiek besidominčių Kvietiškiu ir žadame daugiau renginių / reginių (artimiausias – š. m. rugpjūčio 24 d. Muziejų kelio akcija – plauksim Šešupe baidarėmis į dvarą, laukite žinių ir sekite informaciją). Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie renginio organizavimo ir idėjų įgyvendinimo, vertiname visus ir kiekvieną atskirai.

 

Klasterio vadovė Vida Mickuvienė

Kuriamas STEAM atviros prieigos centras moksleiviams

gegužės 15, 2019|

Marijampolės kolegijoje kuriamas pirmasis regione STEAM atviros prieigos centras kaip kolegijos padalinys. Iš viso Lietuvoje bus įkurti septyni regioniniai tokie centrai. Santrumpa STEAM reiškia, kad tai gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos (angl. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centras, kuriame integruojant ugdymo procesą, bus siekiama akcentuoti tiksliuosius ir techninius mokslus, kūrybiškumą bei lyderystę. Centro veiklose dalyvaus įvairaus amžiaus mokiniai, kurie turės galimybę iš arti susipažinti su penkių mokslų dėsniais ir naujausiais išradimais, patys eksperimentuoti ir kurti.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centras įgyvendina ES struktūrinės paramos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“  ir nuo 2019 m. vasario mėn. vykdo naują veiklą „STEAM atviros prieigos centrų kūrimas“. Reikėjo nemažai laiko ir atlikti daug darbų, kol puiki idėja pradėjo virsti realybe. Vyko daugybė susitikimų, buvo rengiami įvairūs dokumentai, atlikti skaičiavimai, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys ir galime teigti, kad STEAM atviros prieigos centrų kūrimo etapas prasidėjo.

Gegužės 10 d. Marijampolės kolegijoje įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo Švietimo aprūpinimo centro įgyvendinamo projekto vadovė Dalia Lėckaitė, projekto metodinės dalies vadovė dr. Romualda Lazauskaitė, projekto administratorė Giedrė Daugirdienė, patalpų pritaikymo laboratorijų įrangai konsultantas Simas Šakiržanovas, remonto darbų pirkimo konsultantė Jurgita Nainienė, Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė, direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui Irena Sviliuvienė, direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir infrastruktūrai Romas Giedraitis ir kiti atsakingi kolegijos darbuotojai. Šio susitikimo tikslas – bendradarbiauti STEAM atviros prieigos centrui rengiant patalpų remonto projektus, pateikti laboratorijų patalpų interjero techninio įrengimo projektus ir konsultuoti atliekant remonto darbus. Vyko kolegijoje numatytų STEAM atviros prieigos centro patalpų apžiūra, aptartos galimybės jas pritaikyti perkamai laboratorijų įrangai ir numatyti remonto darbai, kurie bus vykdomi iš projekto lėšų. Šiais metais STEAM atviros prieigos centrui įkurti planuojama įrengti: dvi standartizuotas laboratorijas – gamtamokslinę ir mechatronikos / IT, Kūrybiškumo ir medijų specializuotą laboratoriją, specialios skaitmeninės gamybos technologijų erdvę FabLAB, kabinetą metodininkams ir administracijai bei kitas papildomas patalpas.

Kolegijoje jau prasidėjo STEAM atviros prieigos centro kūrimo darbai: paskirtos patalpos, planuojama vykdyti viešąjį pirkimą remonto paslaugoms pirkti, o po jo vyks remonto darbai. Visas šias veiklas turėtume įgyvendinti 2019 m., nes 2020 m. į laboratorijas atkeliaus įranga bei baldai.

*Nuotrauka iš www.smm.lt

Stipriname bendrystę su Profesinio rengimo centru

gegužės 13, 2019|

Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė, Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas Kęstutis Traškevičius bei Verslo ir technologijų fakulteto dekanas Vladas Beržanskis praėjusią savaitę lankėsi Marijampolės profesinio rengimo centre, susitiko su direktoriumi Gražvydu Juodišiu bei Mechanikos ir statybos skyriaus vedėja Vida Undzėniene diskusijai dėl bendrų darbų, rengiant regiono verslui reikalingus specialistus ir darbuotojus. Buvo pasikeista nuomonėmis dėl produktyvesnio bendradarbiavimo tarp aukštosios mokyklos, profesinio rengimo centro ir regiono verslo įmonių, dėl praktiniam mokymui skirtos įrangos ir infrastruktūros efektyvesnio naudojimo, susitarta dėl konkrečių darbų artimiausiam laikotarpiui. Taip pat buvo susipažinta su mechanikos ir inžinerijos praktiniam mokymui skirtomis laboratorijomis, jose esančia įranga.

Kolegijos dėstytojų vizitas į Huelvos universitetą (Ispanija)

gegužės 8, 2019|

Balandžio 22 -26 dienomis Edukologijos fakulteto dėstytojos Odeta Gluoksnyė (ESDF prodekanė) ir Romalda Kasiliauskienė (Pedagogikos, menų  ir socialinio darbo katedros vedėja) buvo išvykę pagal Erasmus+ dėstytojų mobilumo programą į Huelvos universitetą (Ispanija) skaityti/vesti paskaitų. Tai buvo smagus iššūkis, gera praktika bei naudinga patirtis, ypač kai teko vesti paskaitas didelei Erasmus studentų grupei. Tuo pačiu metu universitetas organizavo Tarptautinę savaitę, kurioje dalyvavo 57 aukštųjų mokyklų atstovai iš 4 žemynų, 27 pasaulio šalių, tokių kaip Kanada, Kolumbija, Senegalas, Kazachstanas, JAV ir kt.

Šios savaitės metu vyko Studijų mugė, kurioje svečiai iš skirtingų universitetų išradingai pristatė savo mokymo įstaigų studijų programas, pasidalijo patirtimi, kaip pritraukti studentus atvykti studijuoti pagal Erasmus+ programą.

Šeimininkai pasiūlė atvykusiems svečiams labai įspūdingą kultūrinę programą, kurios metu vyko paskaitos, susipažinimas su Huelvos miestu, jos istorija, įžymiomis vietomis. Norisi priminti, kad Kristupas Kolumbas išplaukė būtent iš Huelvos uosto, ieškodamas trumpesnio kelio iš Europos į Rytus, ir netyčia atrado Amerikos žemyną. Netoli Huelvos miesto Atlanto vandenyno pakrantėje šiam garsiam jūrininkui pastatytas įspūdingo dydžio paminklas,  įrengtas puikus muziejus jo didesniam laivui „Santa Maria“ ir dviem mažesnėms karavelėms „Pintai“ ir „Ninai“. Tarptautinės savaitės dienomis taip pat turėjome galimybę mokytis ispanų kalbos bei ispaniškų šokių. Garsusis ispanų šokis  flamenko yra kilęs iš Andalūzijos,  Ispanijos regiono, kuriame ir lankėmės.  Mokėmės to regiono sostinės vardu pavadintą šokį „Sevilijana“, turėjome galimybę aplankyti ir pačią Andalūzijos sostinę Seviliją.

Puikūs, šilti žmonės, nepaprastai graži aplinka bei pasaulio žmonių draugiškumas palieka gilų įspūdį ir norą apsilankyti čia vėl.

Romalda Kasiliauskienė

Odeta Gluoksnytė

Marijampolės kolegijoje vyko respublikinė studentų konferencija

gegužės 8, 2019|

Gegužės 7 d. Marijampolės kolegijoje vyko respublikinė studentų konferencija „Studentų taikomieji tyrimai“, skirta kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui. Konferencijos dalyvius sveikino Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė, kolegijoje viešintis Prancūzijos vaikų gynimo organizacijos prezidentas Jean-Yves Feat ir kolegijoje dirbantis dėstytojas iš Danijos doc. Leif Tvilum.

Konferencijos pradžioje buvo priminta 1919 metais įkurtos Marijampolės mokytojų seminarijos veiklos pradžia, trumpai apžvelgti kiti šios pedagogų rengimo institucijos vystymosi etapai, pedagoginės mokyklos ir iš jos išaugusio Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto veiklos dešimtmečiai.

Konferencijoje dalyvavo Marijampolės ir Kolpingo kolegijų studentai. Jos plenariniame posėdyje ir penkiose darbo grupėse iš viso buvo perskaityti 37 pranešimai įvairiomis pedagogikos, socialinio darbo, teisės, vadybos, verslo ir komunikacijos temomis. Konferencijoje studentai turėjo puikią progą pristatyti savo tiriamųjų darbų rezultatus, kuriuos atlikdami mokėsi įsigilinti į tam tikras problemas, jas analizuoti, apibendrinti, interpretuoti rezultatus ir formuluoti atitinkamas praktinio pobūdžio išvadas. Taip padedami konsultuojančių dėstytojų jie plėtojo savo gebėjimus atlikti tyrimus, kurie yra svarbūs tolimesniuose jų studijų etapuose.

Konferencijos straipsnių rinkinys yra išleistas elektroniniu leidiniu.

Kęstutis Traškevičius

Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas

 

Konkursas dėstytojo pareigoms eiti

gegužės 2, 2019|

Marijampolės kolegija skelbia viešą konkursą dėstytojo pareigoms eiti (toliau – konkursas).

Marijampolės kolegija nurodo poreikį šioms dėstytojo pareigybėms:

 Dalykai bei dalykų grupės Padalinio pavadinimas Mokslo kryptis Etato dydis* (poreikis) Pareigybės pavadinimas
Teisės dalykaiESDFTeisė (01 S)0,25Lektorius
Teisės dalykaiESDFTeisė (01 S)0,25Lektorius
Muzikos didaktikos dalykai ikimokykliniame ugdymeESDFEdukologija (07 S)0,25Asistentas
Transporto inžinerijos dalykaiVTFTransporto inžinerija (03 T)0,5Docentas
Aplinkos pažinimo dalykai ikimokykliniame ugdymeESDFEdukologija (07 S)0,25Lektorius

*Pastaba: etato dydis gali kisti priklausomai nuo studentų judumo rezultatų bei suformuotų studentų grupių.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus, nurodytus Marijampolės kolegijos dėstytojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose (toliau – Nuostatai). Nuostatus galima rasti ir su jais susipažinti Marijampolės kolegijos interneto svetainėje adresu www.marko.lt.

Pretendentai pareigoms eiti privalomi pateikti dokumentai nurodomi Nuostatuose.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2019-05-17.

 Adresas dokumentams teikti: Marijampolės kolegijos Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyrius (105 kab., P. Armino g. 92-4, Marijampolė), darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Telefonas ir el. paštas pasiteirauti: 8 616 03074, 8 343 50750, el. paštas personalas@mkolegija.lt