Papildomas paraiškų socialinėms stipendijoms pildymas

birželio 26, 2017|

Skelbiamas papildomas paraiškų socialinėms stipendijoms gauti 2016-2017 m.m. likusiai pavasario semestro daliai pildymas.

 

Studentai, kurie turi teisę gauti socialinę stipendiją ir dar neužpildę paraiškos ankstesniuose etapuose, gali tai padaryti nuo birželio 26 d. iki rugpjūčio 14 d. (įskaitytinai). Paraiška pildoma Valstybinio studijų fondo tinklalapyje www.vsf.lt (prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (socialinė stipendija SS 2017 m. pavasario semestras papildomas priėmimas birželis-rugpjūtis).

Primename, kad pretendentai socialinei stipendijai gauti turi atitikti bent vieną iš trijų išvardintų kriterijų:

  1. yra iš nepasiturinčių šeimų, turintys gauti socialinę pašalpą;
  2. yra nustatytas 45% ir mažesnis nedarbingumo lygis;
  3. yra ne vyresni kaip 25 m. ir jiems iki pilnametystės nustatyta globa.

 

Papildoma informacija teikiama Studijų skyriuje (P. Armino g. 92, centriniai rūmai, 112 kab.).

 

Studijų skyrius

 

Lietuvos vyndariai kviečia bendradarbiauti

birželio 19, 2017|

Praėjusią savaitę Kolegijoje lankėsi Lietuvos nacionalinės vyndarių asociacijos prezidentas Modestas Česnauskas. Svečias susitiko su Verslo ir technologijų fakulteto dekanu Vladu Beržanskiu, Technologijų katedros vedėja Daiva Kalvaitiene bei Viešojo maitinimo studijų programos komiteto pirmininke Vida Jakštiene. Susitikimo metu asociacijos Prezidentas pristatė Nacionalinės vyndarių asociacijos veiklą, aptarė bendradarbiavimo su Marijampolės Kolegija perspektyvas – bendrų renginių ir studentų profesinės veiklos praktikų organizavimą. Susitikimo metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Tikimės, kad ši sutartis atvers daug įdomių galimybių ne tik Viešojo maitinimo studijų programos, bet ir visiems kolegijos studentams.

Marijampolės kolegijos informacija.

Tarptautinio projekto CASYS mokymai Varnoje

birželio 9, 2017|

Gegužės 29 d. – birželio 4 d. Kolegijos dėstytojos Antanina Laukaitienė, Romalda Kasiliauskienė, Dalia Miliuvienė dalyvavo Eramus+ programos KA2 projekto CASYS nr. 2015-1-BG01-KA204-014346 bendruose mokymuose Varnos Vadybos universitete (Varna University Of Management) Bulgarijoje, kurio metu pristatė projekto metu parengtus sub-modulius ,,Atliekų tvarkymas“ ir „Inovatyvios maisto gaminimo technologijos“. Vizito metu išklausėme kitų ES šalių partnerių iš Bulgarijos, Italijos, Ispanijos, Latvijos ir Slovėnijos pristatymus. Dalyvavimas praktiniuose mokymuose gaminant patiekalus pagal modulių  parengtas temas buvo labai naudingas rengiantis atlikti tokią veiklą savose institucijose.

 

Dalia Miliuvienė

Prasideda bendrasis priėmimas

birželio 2, 2017|

Birželio 1 d. prasidėjo prašymų pildymas pageidaujantiems studijuoti Marijampolės kolegijoje ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Bendrojo priėmimo prašymai teikiami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje iki liepos 19 d. 17 val.

Stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję 2009 metais ir ankščiau, privalo prašyme prisegti  brandos bei jo priedėlio kopijas.

Nuo birželio 1 d. Marijampolės kolegijoje dirba Stojančiųjų konsultavimo tarnyba. Čia, stojantiesiems į Marijampolės kolegiją, padėsime užpildyti prašymą, nuskenuosime reikalingus prisegti dokumentus, atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Marijampolės kolegija, centriniai rūmai. P. Armino g. 92, 114 kab., LT-68125 Marijampolė

Tel. (8 343) 54413

Mob. tel. +37061288087

El. paštas: priemimas@mkolegija.lt

Tarnybos darbo laikas: darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., penktadieniais ir priešventinėmis dienomis – nuo 8 iki 15.45 val.

Susitarė bendradarbiauti

gegužės 29, 2017|

Gegužės 25 d. Menų studijų / mokslo klasterio Kvietiškio dvaro aplinkos pritaikymas rekreaciniams bendruomenės poreikiams“ kvietimu  į Marijampolės kolegiją atvyko Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus direktorė Jurgita Morozaitė, Marijampolės kraštotyros muziejaus direktorius Antanas Pileckas, Marijampolės savivaldybės vyriausiasis specialistas Gedeminas Kuncaitis, kuris perdavė Lietuvos prezidento K. Griniaus muziejaus l.e. direktoriaus pareigas Tomo Kukausko pasirašytas sutartis. Sveikindamas susitikimo dalyvius kolegijos direktorius dr. Vaidotas Viliūnas  pabrėžė bendradarbiavimo  kultūros, istorinio pažinimo ir edukacijos srityse svarbą. Kraštotyros muziejaus direktorius Antanas Pileckas komentavo, kodėl bendradarbiauti verta ir prasminga, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus direktorė Jurgita Morozaitė pabrėžė, kad dvaras kaip pastatas be žmonių negyvas, jį (dvarą) šiandien sukuria bendraujantys ir bendradarbiaujantys žmonės. Todėl visų bendru sutarimu buvo pasirašyta Bendradarbiavimo tarp institucijų sutartis. Institucijos susitarė bendradarbiauti siekdamos glaudesnės tarpusavio sąveikos kultūros, pilietiškumo ugdymo srityje, organizuoti ir dalyvauti bendruose renginiuose: pažintiniuose, kultūriniuose, edukaciniuose, meniniuose, siekdamos informuoti visuomenę ir propaguoti istorinius, kultūrinius, etnografinius Sūduvos regiono ypatumus. Rengti bei vykdyti projektus.

Institucijos įsipareigojo bendrai organizuoti forumus, konferencijas, seminarus, diskusijas apie tapačius bendruomenių interesus, konsultuodamos viena kitą ir keisdamosi informacija. Rengti ir įgyvendinti bendrus kultūrinį paveldą išryškinančius renginius bei kultūrinius, edukacinius, socialinius Šalių tapatybę ir pilietinės visuomenės vertybes išryškinančius projektus ir etc. Sutartis pasirašyta trejiems metams.

Po sutarties pasirašymo buvo pristatytas Kvietiškio dvaro jubiliejinio renginio planas. Diskusijoje savo pastabas išsakė ir svečiai.

 

Vida Mickuvienė , Menų studijų/mokslo klasterio vadovė

 

Pavasariniai „Sūduonėlės“ koncertai

gegužės 29, 2017|

Gegužės mėnesio antroji pusė – ne tik šurmulys auditorijose, seminarai, atsiskaitymai. Tai ir atsisveikinimo su menine veikla laikas, ėjimas į vasaros brandą. Aktyvus gyvenimas ir intensyvi veikla išstūmė tradiciją daryti ataskaitinius kolektyvų koncertus pavasariais: visiems nėra kada. O šie metai  – tai ir tautinio kostiumo metai! Tokie gražūs šūkiai: „Tautinis kostiumas – graži ir nesenstanti mada; Tautinis kostiumas – tautos ir valstybės simbolis, nacionalinės kultūros išraiška“…

Mūsų, Tautinio meno ansamblio „Sūduonėlė“, kostiumai stilizuoti, bet vis tiek visame pasaulyje, kur tik koncertavome sutikdavo aikčiodami ir grožėdamiesi mūsų apranga (Turkija, Čekija, Italija, Lenkija ir kaimyninės pasienio regiono šalys), todėl pelnytai studentai ansambliečiai džiaugiasi galėdami vilkėti tautinį kostiumą ir dažnai jį patys pasirenka.

Paskutinai kolektyvo koncertai buvo gegužės 21 d. Marijampolės savivaldybės salėje, kur dalyvavo visos ansamblio grupės: dainininkai, šokėjai ir kanklininkai. Gegužės 22 d. koncertuoti Lenkijos Suvalkų lietuvių bendruomenei vykome be šokėjų.

Atsisveikiname iki rugsėjo pirmosios; kad ji būtų sėkminga Marijampolės kolegijai!

 

Vida Mickuvienė, Tautinio meno ansamblio „Sūduonėlė“ meno vadovė

 

Papildomas paraiškų pildymas socialinei stipendijai

gegužės 26, 2017|

Skelbiamas papildomas paraiškų socialinėms stipendijoms gauti 2016-2017 m.m. likusiai pavasario semestro daliai pildymas.

Studentai, kurie turi teisę gauti socialinę stipendiją ir dar neužpildę paraiškos ankstesniuose etapuose, gali tai padaryti nuo gegužės 29 d. iki birželio 6 d. (įskaitytinai). Paraiška pildoma Valstybinio studijų fondo tinklalapyje www.vsf.lt (prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (socialinė stipendija SS 2017 m. pavasario semestras papildomas priėmimas gegužė-birželis).

Primename, kad pretendentai socialinei stipendijai gauti turi atitikti bent vieną iš trijų išvardintų kriterijų:

  1. yra iš nepasiturinčių šeimų, turintys gauti socialinę pašalpą;
  2. yra nustatytas 45% ir mažesnis nedarbingumo lygis;
  3. yra ne vyresni kaip 25 m. ir jiems iki pilnametystės nustatyta globa.

Papildoma informacija teikiama Studijų skyriuje (P. Armino g. 92, centriniai rūmai, 112 kab.).

Studijų skyrius

CEDEFOP ekspertų grupė mobilumo kokybei pagerinti

gegužės 22, 2017|

CEDEFOP (Europos Centrinė agentūra profesinio mokymo kokybei ir tyrimams, http://www.cedefop.europa.eu/, kurios būstinė yra Graikijos Salonikų mieste) įgyvendina naują projektą ir atlieka tyrimus „ES mobilumas ir švietimo paslaugų teikėjai“. Tam tikslui yra suburta tarptautinė ekspertų grupė iš įvairių ES šalių, o šios grupės darbą koordinuoja Marijampolės kolegijos direktoriaus pavaduotoja plėtrai Rasa Zygmantaitė. Parengiamajame susitikime šių metų vasario mėnesį Briuselyje drauge su Europos Komisijos Generalinio Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties Direktorato bei CEDEFOP atstovais buvo aptarta tyrimų apimtis ir svarbiausios kryptys. Pereitą savaitę Briuselyje įvyko pirmasis ekspertų darbo grupės susitikimas.

Ekspertų grupės tikslas – išsiaiškinti pagrindines su 3-4-5-6 lygio studentų ir profesinių mokyklų mokinių bei darbuotojų mobilumu susijusias problemas, aptarti būdus, bei parengti pasiūlymus, kaip jas spręsti, siekiant pagerinti mokymo ir mobilumo kokybę Europos lygiu. Ekspertai parengs savo išvadas, kurių pagrindu bus suformuluoti pasiūlymai Europos Komisijai, kuri savo ruožtu įtrauks rekomendacijas ir pasiūlymas nacionalinėms šalių – narių vyriausybėms.

Ekspertų grupės veikla numatyta iki 2020 metų pabaigos, taigi, į jos pasiūlymus bus atsižvelgta, rengiant naujo ES finansinio programavimo dokumentus mobilumo programai finansuoti.

Marijampolės kolegijos informacija.

Krepšinio 3×3 turnyras A. Burlėgai atminti

gegužės 18, 2017|

Praėjusią savaitę Marijampolės  kolegijos  sporto salėje vyko tradiciniu tapęs, jau ketvirtasis,  krepšinio 3×3 turnyras skirtas dėstytojui-treneriui Algirdui Burlėgai atminti. Į svečius atvyko  Panevėžio menų mokyklos komanda,  dabar studijuojančių  kolegijos studentų, dėstytojų bei Marijampolės moksleivių komandos.

Turnyro atidaryme ir prisiminimų vakare dalyvavo Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento sporto skyriaus vedėjas Vytautas Papečkys, kolegijos ESDF dekanas K. Traškevičius, bendradarbiai, draugai, Algirdo žmona Danutė ir kiti svečiai. Susirinkusieji A. Burlėgos atminimą pagerbė uždegdami žvakelę ant jo kapo.

Turnyro metu po permainingų rungtynių nugalėtojų taurę iškovojo svečiai iš Panevėžio, antra liko kolegijos dėstytojų komanda, trečia – studentų komanda, ketvirtą vietą užėmė moksleiviai. Po rungtynių, kolegijos valgykloje, vyko turnyro nugalėtojų apdovanojimas. Susirinkusieji dalinosi maloniais A. Burlėgos gyvenimo prisiminimais.

Lektorius Gintautas Žimaila

2016/2017 m.m. pavasario semestro pabaiga – birželio 25 d.

gegužės 17, 2017|

* Galutinio vertinimo žiniaraščiai atspausdinami iš Studijų akademinės bazės katedroje prieš pat skelbtą atsiskaitymą, nes studentų sąrašai keičiasi.

* Iki birželio 25 d. studentai gali atsiskaitinėti be skolos lapelių (susitarę su dėstytojais – Studijų reglamento 21.1 punktas).

* Dėstytojai, ne vėliau kaip per penkias dienas po atsiskaitymo (egzaminų tvarkaraštyje ar kitaip skelbto atsiskaitymo), žiniaraščius perduoda katedros sekretorei, kuri teigiamus įvertinimus įveda į Studijų akademinę bazę. Po egzamino perlaikymo ar kito papildomo atsiskaitymo apie pasikeitimus žiniaraščiuose dėstytojas informuoja katedros sekretorę, kuri įrašo papildomus teigiamus įvertinimus į Studijų akademinę bazę (23.3 punktas).

* Iki birželio 28 d. darbo pabaigos dėstytojai katedrų sekretorėms pristato galutinius dalykų vertinimo žiniaraščius (23.4 punktas).

* Studijų skyrius, vadovaudamasis įrašais, Studijų akademinėje bazėje fiksuoja akademines skolas.

* Studentai, turintys 4 ir daugiau akademinių skolų, braukiami iš studentų sąrašų kaip nepažangūs (Studijų reglamento 30.8 punktas). Kiti skolininkai šio semestro akademines skolas gali likviduoti iki 2018 m. birželio 25 d., susimokėję po 11,58 Eur už vieną kreditą ir pasiėmę akademinių įsiskolinimų lapus Studijų skyriuje.

* Studentai, turintys akademinių skolų už 2015/2016 m.m. pavasario semestrą, jas privalo likviduoti iki 2017-06-25. Po nurodytos datos studentai, turintys akademinių skolų už nurodytą semestrą, bus išbraukti iš studentų sąrašų.

* Studentai stebi savo studijų rezultatus Studijų akademinėje bazėje ir apie netikslumus nedelsiant informuoja katedrų sekretores arba Studijų skyrių.

 

Sėkmės sesijoje!

Studijų skyrius