Seminaras kolegijos dėstytojams lapkričio 22 d.

lapkričio 13, 2019|

KVIEČIAME VISŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ DĖSTYTOJUS 2019 M. LAPKRIČIO 22 DIENĄ Į SEMINARĄ „MOKSLINIO DARBO PRADMENYS“. Seminarą ves doc. dr. ROMAS PRAKAPAS. Tai puiki galimybė sužinoti, praplėsti, pagilinti savo žinias apie mokslinių tyrimų ir straipsnių rengimą. Visa tai galėsite pritaikyti  rašant pranešimus, straipsnius ir kt.

Seminaro pradžia 9. 00 val.

Seminaro trukmė 4 akad. val.

Seminaras vyks konferencijų salėje (111 aud.)

Pageidaujantiems išduosime  profesinės kompetencijos tobulinimo pažymėjimus (pažymėjimo kaina 2 Eur)

Kviečiame registruotis iš anksto, nurodant vardą pavardę: tel. 8-652-90459 arba el. paštu tsc@mkolegija.lt

MALONIAI KVIEČIAME IR LAUKIAME

Vyresnioji metodininkė tobulinimosi studijoms Vaida Vitkauskienė

Tarptautinio festivalio kolegijoje akimirkos ir įspūdžiai

lapkričio 12, 2019|

 

Šeštadienį (lapkričio 9 d.) kolegijoje šurmuliavo būrys svečių: šokėjai ir dainininkai atsiliepė į tautinio meno ansamblio „Sūduonėlė“ kvietimą susiburti Sūduvoje.  Marijampolės kolegija ir miesto Kristijono Donelaičio draugija aktyviai bendrauja su Karaliaučiaus krašto lietuviška bendruomene, dalyvauja įvairiuose renginiuose anapus sienos. Taip palaikydami ten gyvenančius ir dirbančius lietuviškumo saugotojus. Ne vieną kartą Kaliningrado srities entuziastai lankėsi Marijampolėje ir kolegijoje. Šį kartą į festivalį atvyko 2 nemaži kolektyvai. Tai  Tilžės (Sovietsko) licėjaus šokių grupė „Raduga“ („Vaivorykštė“) ir Pilkalnio (Dobrovolsko) folkloro ansamblis „Malūnėlis“.

Mūsų festivalis, skirtas Pasaulio lietuvių metams turėjo tikslą – palaikyti lietuvaičių anapus sienos pastangas plėtoti lietuviškas tradicijas, papročius ir meną. Kadangi jis buvo tarptautinis, tai matėme ne tik  lietuviškus, bet ir  įvairių tautų (lenkų, suomių, rusų) šokius, kuriuos atliko mažieji tilžiečiai.  Nuotaikingais ir smagiais lietuviškais šokiais festivalį praturtino MKC Želsvos skyriaus „Žaltyčio“ šokėjai, vadovaujami Astos Volungevičienės. Visas šventės audinys buvo perpintas „Sūduonėlės“ dainomis (vadovė Lina Miliuvienė, koncertmeisteris Tomas Makluševičius), suvalkietiškų kanklių muzikos vingrybėmis (vadovė Rasa Slankauskienė) ir baigėsi tautiniais rateliais, kuriems vadovavo ilgametė šokių mokytoja Ermana Grincienė (smagu pasidžiaugti, kad aktyviai mokosi lietuviškų šokių mūsų studentai iš Turkijos, kurie, beje, visus pamokė  ir turkiškų ratelių).

Festivalį sveikino ir pasidžiaugė renginiu Karaliaučiaus krašto bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis, savivaldybės Tarybos vardu (ne tik pasveikino, bet ir kiekvieną vadovą apdovanojo geltonomis rožėmis) kalbėjo Kostas Jankauskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija), Nemuno euroregiono Marijampolės biuro vadovas Gintaras Skamaročius bei kolegijos direktorės pavaduotoja Irena Sviliuvienė. Renginys buvo atviras visiems, panorėjusiems šeštadienio popietę pabūti, pabendrauti, smagiai praleisti laiką. Todėl džiaugėmės  miestiečiais, atvykusiais į šventę.

 

Vida Mickuvienė, kultūros klubo „Aistuva“

ir ansamblio „Sūduonėlė“ vadovė

Susibūrėme švęsti Pyragų dienos ir aukoti svajonių pildymui

lapkričio 6, 2019|

 

Šiandien (lapkričio 6 d.) Marijampolės kolegijos bendruomenė, nešina savo keptais pyragais, keksiukais, sausainiais, mėgstamais puodeliais kavai / arbatai, susirinko švęsti Pyragų dienos.

Nuo 9.30 pirmojo aukšto fojė šurmuliavo visa kolegijos bendruomenė, susibūrusi dar vienai prasmingai akcijai – aukoti kalėdinei vaiko svajonei, o gal net ne vienai. Tinklalapyje www.vaikusvajones.lt iki šv. Kalėdų atsiras ne viena dešimtis didesnių ar mažesnių Lietuvos vaikų troškimų. Kiek svajonių mūsų kolegijos bendruomenė išpildys, priklausys nuo to, kokio dydžio auka kiekvienas prisidėsime. Kokios mūsų Marijampolės regiono vaikų svajonės? Striukė, žieminiai batai, sportiniai šviečiantys bateliai, sportinis kostiumas ir pan. Verčia susimąstyti, ar tai svajonės, ar būtinybė mūsų šalies mažiesiems.

Dėkojame visiems, kurie kepė pyragus, paliko piniginę auką ar tiesiog atėjo susišilti prie puodelio kavos / arbatos ar pasivaišinti saldėsiais. Gera dovanoti ir žinoti, kad mes prisidedame prie svajonių išpildymo.

 

Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėja

Ina Miniotienė

Finansinė parama neįgaliesiems

lapkričio 6, 2019|

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki lapkričio 16 d. prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau – IS „PARAMA „)  tikslinei išmokai 2019 m. rudens semestrui papildomo priėmimo lapkričio mėn. gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį http://vsf.lrv.lt/lt/  prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tiksline išmoka 2019 m. rudens semestras lapkritis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekviena mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Dėl papildomos informacijos taip pat galite kreiptis į Studijų ir karjeros skyrių (112 kab., tel. 8 343 54413, +370 612 88087).

Respublikinė konferencija, skirta pedagogų rengimo 100-mečiui

lapkričio 5, 2019|

Spalio 29 d. Marijampolės kolegija organizavo respublikinę konferenciją „Švietimas ir kultūra Sūduvoje: istorija, kaita, perspektyvos“, skirtą Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui. Konferencija vyko buvusioje Marijampolės mokytojų seminarijoje (dabartinėje meno mokykloje), kur iki 2014 m. buvo vykdomas pedagogų rengimas.

Konferencijos pradžioje buvo priminta 1919 m. įkurtos Marijampolės mokytojų seminarijos veiklos pradžia, trumpai apžvelgti kiti šios pedagogų rengimo institucijos vystymosi ir kaitos etapai, o įžanginį muzikinį akcentą jos dalyviams padovanojo Marijampolės meno mokyklos mokiniai.

Konferencijos dalyvius sveikino Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė bei Marijampolės savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Vaznienė. Sveikinimus pedagogų rengimo 100-mečio proga išsakė Lenkijos Cechanovo valstybinės aukštosios profesinės mokyklos Techninių ir socialinių mokslų fakulteto dekanas Andžej Korneta, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ir Lenkijos Suvalkų valstybinės aukštosios profesinės mokyklos atstovai.

Plenariniame posėdyje buvo skaityti įvairūs pranešimai: apie pedagogų rengimo modelio paieškas, bažnyčią ir mokyklą Lietuvoje 1918–1940 m., Turkijos nacionalinę švietimo reformą nuo 1920 m., Marijampolės mokytojų seminariją ir pedagoginę mokyklą kaip kultūros reiškinį Lietuvos 100-mečio pedagogų rengimo istorijoje. Plenariniame posėdyje ir šešiose diskusijų  grupėse iš viso buvo perskaityti 44 pranešimai, kuriuos parengė Vytauto Didžiojo ir Turkijos Sakarijos universitetų, Marijampolės ir Kauno kolegijų, Marijampolės savivaldybės administracijos, įvairių ugdymo įstaigų ir kitų organizacijų atstovai. Konferencijoje diskutuota pedagogų rengimo istorijos, edukacinės patirties, bendrųjų kompetencijų ugdymo, socialinės pedagogikos ir socialinio darbo, kultūros tradicijų raiškos bei teisės ir teisingumo tradicijų plėtros temomis.

Konferencijoje dalyvavo nemažai buvusių pedagoginės mokyklos dėstytojų, kurių dešimtmečiais vykdytą pedagogų rengimo misiją jau 18 m. tęsia Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas užtikrindamas, kad ši, jau šimtametė tradicija, Sūduvos krašte nenutrūktų.

 

Daugiau konferencijos akimirkų.

Kęstutis Traškevičius

Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas

 

 

Informacija studentams apie teisę į socialinę stipendiją

spalio 31, 2019|

Skelbiama papildomų paraiškų pildymo socialinei stipendijai gauti 2019/2020 m.m. rudens semestre nuo lapkričio mėnesio.

Studentai, kurie turi teisę gauti socialinę stipendiją ir rugsėjo mėnesį dar nepateikė paraiškos, nuo lapkričio 2 iki lapkričio 11 d. (imtinai) turi užpildyti elektroninę paraišką.  Paraiška pildoma Valstybinio studijų fondo tinklalapyje [http://vsf.lrv.lt/lt/] (prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2019 m. rudens semestras papildomas priėmimas_lapkritis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

Pretendentai socialinei stipendijai gauti turi atitikti bent vieną iš trijų išvardintų kriterijų:

  1. yra iš nepasiturinčių šeimų, turintys gauti socialinę pašalpą;
  2. yra nustatytas 45% ir mažesnis nedarbingumo lygis;
  3. yra ne vyresni kaip 25 m. ir jiems iki pilnametystės nustatyta globa.

Papildoma informacija teikiama Studijų ir karjeros skyriuje (P. Armino g. 92-4, centriniai rūmai, 112 kab.).

 

Konferencijos „Švietimas ir kultūra Sūduvoje“ akimirkos

spalio 29, 2019|

Šiandien, spalio 29-ąją, Marijampolės meno mokykloje vyko kolegijos organizuojama konferencija „Švietimas ir kultūra Sūduvoje: istorija, kaita, perspektyvos“, skirta Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui. Tai diena, kai pedagoginės mokyklos ir kolegijos absolventai, studentai, buvę ir esami dėstytojai, švietimo bendruomenės nariai susirinko pasimatyti, pasidalinti ir toliau kurti mūsų bendrą istoriją.

Dėkojame Meno mokyklos mokiniams už padovanotus muzikinius kūrinius, kolegijos skaitovams – už šildančias eiles ir mintis, garbingiems svečiams – už norą bendradarbiauti, pasitikėjimą ir dovanas, konferencijos pranešėjams – už dalijimąsi savo tyrimais ir įžvalgomis, o visiems sugrįžusiems – už padovanotą galimybę dar kartą susitikti, prisiminti ir bent šiek tiek pabūti ten, iš kur išėjome.

Konferencijos nuotraukų albumas

 

Marijampolės kolegijos informacija

Kolegija atitinka vadybos sistemos standartą ISO 9001:2015

spalio 29, 2019|

 

Spalio 3 d. kolegijoje buvo atliktas kokybės vadybos sistemos persertifikavimo auditas, kurį atliko UAB „DNV GL Lietuva“ (DNV GL) audito grupės vadovas Valeras Kildišas. Svarbiausia žinia, pasiekusi mus šiomis dienomis – Marijampolės kolegija pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą ISO 9001:2015.

Pagrindinis audito tikslas buvo nustatyti atitiktį vadybos sistemos standarto reikalavimams. Audito metu buvo vertinamas kolegijos vadybos sistemos veiksmingumas, siekiant užtikrinti kolegijos pajėgumą pasiekti nustatytus tikslus, atitikti taikytinus teisinius, norminius bei sutartinius reikalavimus. Marijampolės kolegijos kokybės vadybos sistema tai pagrindas, sąlygojantis darnios kolegijos, kaip sistemos, kūrimą, pagrįstą aiškiomis atsakomybėmis bei esminių kokybės procesų identifikavimu, atitinkanti standarto ISO 9001:2015 reikalavimus.

Atitikties patvirtinimą garantuoja DNV GL išduotas Vadybos sistemos sertifikatas, kuris galioja 3 metus (2019-10-26– 2022-10-25).

 

Vyresnioji specialistė kokybei Virginija Giliuvienė

Skelbiame Respublikinės konferencijos programą

spalio 25, 2019|

Respublikinės konferencijos programa 19-10-29

Įvyko pirmasis naujų mokslo metų Kolegijos tarybos posėdis

spalio 25, 2019|

 

Ankstyvą penktadienio (spalio 25 d.) rytą rinkosi pirmo posėdžio 2019–2020 m. m. Marijampolės kolegijos taryba.

Susitikime buvo pristatyti 2019 m. studentų priėmimo į Marijampolės kolegiją rezultatai, aptartas tarptautiškumo didinimo klausimas, apžvelgtas pajamų sąmatos vykdymas, svarstytos galimos infrastruktūros ir struktūros pertvarkos bei kiti einamieji klausimai.

 

Marijampolės kolegijos informacija