Papildomas paraiškų pildymas socialinei stipendijai

balandžio 24, 2017|

Skelbiamas papildomas paraiškų socialinėms stipendijoms 2016-2017 m.m. likusiai pavasario semestro daliai pildymas.

Studentai, kurie turi teisę gauti socialinę stipendiją ir dar neužpildę paraiškos ankstesniuose etapuose, gali tai padaryti nuo balandžio 29 d. iki gegužės 10 d. (įskaitytinai). Paraiška pildoma Valstybinio studijų fondo tinklalapyje www.vsf.lt (prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2017 m. pavasario semestras papildomas priėmimas_balandis-gegužė). Socialinė stipendija bus mokama už gegužės ir likusius 2016/2017 m.m. pavasario semestro mėnesius.

Primename, kad pretendentai socialinei stipendijai gauti turi atitikti bent vieną iš trijų išvardintų kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų, turintys gauti socialinę pašalpą;
 2. yra nustatytas 45% ir mažesnis nedarbingumo lygis;
 3. yra ne vyresni kaip 25 m. ir jiems iki pilnametystės nustatyta globa.

Papildoma informacija teikiama Studijų skyriuje (P. Armino g. 92, centriniai rūmai, 112 kab.).

Studijų skyrius

Sėkmingai įgyvendintas projektas

balandžio 20, 2017|

Specialiame Lietuvos ryto priede apie žemės ūkį spausdinamas straipsnis apie Marijampolės kolegijos sėkmingai įgyvendintą projektą.

Žaidimų diena ,,Mokomės žaisdami“

balandžio 19, 2017|

               ,,Žaidimas – tai savaime malonus užsiėmimas“ (Evans ir McCanndless)

 

Kaip vaikai žaidžia? Ar kaip suaugusieji? Ar gali žaidimas būti vaikų ir suaugusiųjų gražus bendravimo būdas? Ar išties žaidimas suaugusių gyvenimo patirties perdavimo atspindys?

Į šiuos ir kitus klausimus š. m. balandžio 5, 11 dienomis, ikimokyklinio ugdymo studijų programos  studentės ir  Marijampolės lopšelių darželių ,,Varpelis“ ir ,,Rūta“ vaikučiai, pedagogės,  Marijampolės kolegijos ikimokyklinio ugdymo studijų programos komiteto narės,  ieškojo atsakymo bendrai veikdami. Šiame,  ikimokyklinio ugdymo studijų programos komiteto inicijuotame   kūrybiniame – praktiniame projekte dalyvavo ir studentai iš Vokietijos Fiurstenwaldės profesinės mokyklos. Studentės (IP14IS), vadovaujamos lektorės Audronės Putauskienės, pasigamino įvairias metodines priemones, kūrė lėles, personažų drabužius. Kūrybiškai įsikūniję į įvairius veikėjus, žaidė  liaudies, muzikinius žaidimus,  įtraukdamos aktyviai juose dalyvauti vaikučius, pedagoges, pagal Erazmus programą atvykusias studentes, dėstytojus. Vaikučiai su savo grupės auklėtojomis taip pat išmokė studentes savo mėgstamų žaidimų. Vyravo teigiamos emocijos, abipusis efektyvus bendravimas. Ši nuostabi žaidybinės patirties diena padėjo būsimoms  vaikų darželių auklėtojoms atskleisti savo gebėjimus, pasitikėti savo jėgomis, pasitikrinti savo įgytas pedagogines kompetencijas, atsiskaitant  ,,Ugdymas žaidimais“ dalyką. Studentės kūrybiškai  pademonstravo savo pedagogines kompetencijas, pasidalindamos savo žaidybinės veiklos patirtimi su Marijampolės lopšelio darželio ,,Varpelis“ ir ,,Rūta“ vaikučiais. Panaudojo savo idėjas ugdydamos estetinį jautrumą ir  kūrybiškumą, naudodamos smulkiosios tautosakos  žanrą (mįsles, patarles,  paukščių balsų pamėgdžiojimą, pasakas, dainas, piemenų folklorą ir kt.) sukūrė dvi improvizacijas „Suskambėk pavasarėli“ ir  „ Čir vir vir pavasaris“.

Renginys atvėrė  naujas pažintis, puikias bendravimo akimirkas ir įrodė, jog žaidimai  – tai priimtiniausi vaikams būdai ir formos norint pažinti, sužinoti, priimti  dvasines vertybes, papročius, tradicijas.

Ikimokyklinio ugdymo studijų programos komiteto pirmininkė

Rima Klasavičienė

Anglų kalba darbui, verslui ir komunikacijai

balandžio 11, 2017|

Marijampolės kolegijoje balandžio 7 d. vyko Mokslinė praktinė konferencija „Anglų kalba darbui, verslui ir komunikacijai: dabartis ir perspektyvos“, kuria buvo siekiama atskleisti anglų kalbos versle, komunikacijoje, darbe specifiką bei aptarti pagrindines anglų kalbos tendencijas ir iššūkius, ypatingą dėmesį skiriant profesinei perspektyvai. Šiandien anglų kalbos mokėjimą darbdaviai įvardija nebe kaip privalumą, pageidavimą, bet kaip būtinybę. Šiuolaikinis darbas, verslas nebeįsivaizduojamas be bendradarbiavimo su užsienio partneriais, klientais, kolegomis, todėl siekiant tai daryti sėkmingai, būtinos užsienio kalbų žinios ir užsienio šalies lingvistinės aplinkos išmanymas. Konferencijoje pranešimus pristatė dr. Gerda Mazlaveckienė  iš Lietuvos edukologijos universiteto, doc. dr. G. Klimovienė, R. Barzdžiukienė, I.Kildienė ir   E. Malevičius iš Aleksandro Stulginskio universiteto,  kan. prof. teol. dr. K. Žemaitis iš Vytauto Didžiojo universiteto, R.Stankevičiaus pagrindinės mokyklos mokytojos I. Kiškienė, D.Viselgienė, Marijampolės kolegijos dėstytojos. Konferencijoje dalyvavo Kolegijos direktorius dr. V. Viliūnas, pavaduotoja akademinei veiklai I.Sviliuvienė, socialinės partnerės V.Burbienė, I.Patkauskienė, administracijos darbuotojai, dėstytojai, mokytojai bei studentai.

Konferencijos tema aktuali tuo aspektu, kad galimybė komunikuoti verslo anglų kalba yra didelis jaunojo specialisto pranašumas, siekiant sėkmės šiandieninėje darbo rinkoje, kadangi anglų kalba  –  didžiosios dalies tarptautinių organizacijų kalba, ja vyksta didžioji dalis komunikacijos – rašomi elektroniniai laiškai, vyksta derybos, pasirašomos sutartys. Konferencijos metu dauguma pranešėjų gilinosi į įvairius anglų kalbos aspektus, viešos kalbos rengimo ypatumus, analizavo slavų ir lotynų kalbų įtaką teologinei terminologijai Lietuvoje, buvo aptariami iššūkiai naujiems tikslams vokiečių kalbos užsiėmimuose, buvo dalijamasi mokymosi patirtimi iš Danijos. Pagrindinis konferencijos tematikos akcentas – tarpkultūrinės kompetencijos svarba globaliame pasaulyje, komunikaciniai anglų kalbos mokymo(si) aspektai.  Taip pat buvo siekiama pateikti mokslines įžvalgas, apibendrinimus dėl anglų kalbos ir kitų užsienio kalbų perspektyvų.

 

Romalda Kasiliauskienė, Marijampolės kolegijos lektorė

 

Įteiktos vardinės Marijampolės savivaldybės stipendijos

balandžio 11, 2017|

Balandžio 11 d. Marijampolės savivaldybės administracijos posėdžių salėje geriausiems Marijampolės kolegijos studentams buvo įteikti Marijampolės savivaldybės vardinių stipendijų sertifikatai.  Geriausiais studentais tapo: Rūta Andriukaitytė (Teisė), Kristina Dembinskienė (Viešasis maitinimas), Vytautė Greblikaitė (Viešasis maitinimas), Vilūnė Paplauskaitė (Socialinis darbas), Dainius Pečiulis (Informacinių sistemų technologijos), Greta Vaišnytė (Kultūros ir sporto vadyba). Sveikiname stropiausius mūsų studentus! Tegul šis mažas įvertinimas tampa Jūsų stimulu tobulėti toliau.

Studentai atskleidė kam panaudojo ankstesnes stipendijas. Kristina, stipendiją gaunanti jau antrą kartą, pirko knygas ir virtuvės įrankius. Dainius, stipendiją gavęs pirmą kartą, planuoja atnaujinti kompiuterio kietąjį diską.

Dėkojame Marijampolės savivaldybei už paramą ugdant geriausius mūsų krašto jaunuolius. Jūsų palaikymas ir įvertinimas leidžia pasidžiaugti nuveiktais darbais ir įkvepia naujiems.

 

Marijampolės kolegijos informacija

 

Studentai domėjosi darbo ypatumais Lietuvos Geležinkeliuose

balandžio 6, 2017|

ST15NS ir STV15NS  grupės studentai su dėstytoju Mindaugu Zdanevičiumi vyko į Marijampolės geležinkelio stotį. Tai mokomoji ekskursija, kurios metu studentai susipažino su krovinių vežimo dokumentacijos tvarkymu, eismo organizavimu bei vežimo geležinkeliais  priemonėmis. Dėkojame už bendradarbiavimą  Marijampolės geležinkelio stoties viršininkui Sauliui Stankevičiui bei pavaduotojai Vilmai Junavičienei.

 

Marijampolės kolegijos informacija

 

Konferencija „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos“

kovo 30, 2017|

Sporto edukologijos fakultetas

Sporto vadybos, ekonomikos ir

sociologijos katedra

Verslo ir technologijų fakultetas

Verslo ir ekonomikos  katedra

KVIETIMAS

MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

2017 m. gegužės 11-12 d.

Konferencijos tikslas – skatinti viešąją mokslinę diskusiją apie šalies ir tarptautines rekreacijos, laisvalaikio, turizmo ir sporto verslo aktualijas ekonomikos, rinkodaros, vadybos, finansų, teisės aspektais.

Konferencijos dalyviai: mokslininkai – tyrėjai, dėstytojai, studentai, verslo atstovai, socialiniai partneriai.

Konferencijos temos:

 • Turizmo verslas globalizacijos kontekste;
 • Sporto vadybos aktualijos;
 • Rekreacija ir laisvalaikis šiuolaikinėje visuomenėje;
 • Verslas  ir vadyba globalizacijos kontekste;
 • Technologijos – inovacijos, studijos, verslas;
 • Informacinių technologijų taikymas studijų procese.

Konferencijos vieta – Lietuvos sporto universitetas Sporto edukologijos fakultetas Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos  katedra, adresas: Perkūno al. 3A, Kaunas

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Svarbios datos:

Iki  2017 m. balandžio 28 d. užpildyti Konferencijos dalyvio registracijos formą ir pateikti tezes.

2017 m. gegužės 11-12 d. d. konferencija

Iki  2017 m. gegužės 19  d. pateikti straipsnius el.paštu: conference2017@lsu.lt

KONFERENCIJOS KALBOS:  lietuvių, anglų, rusų

Konferencijos tezių rinkinys ir mokslinių straipsnių rinkinys, recenzuotas dviejų nepriklausomų recenzentų, bus išleisti pdf formatu ir patalpinti internetinėje svetainėje http://www.lsu.lt/mokslas/konferencijos kaip du atskiri leidiniai, kurie turės ISBN kodus.

Reikalavimai tezėms. Tezės pateikiamos lietuvių, anglų arba rusų kalbomis. Jos turi būti parengtos pagal šiuos reikalavimus: Tezių apimtis – 1 A4 formato puslapis. Tekstas turi būti surinktas ,,MS Word“ programa, 1 intervalu, lygiavimas – į abi puses. Paraštės: viršus, apačia, kairė ir dešinė – 2 cm. Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus publikuojamos.

TEZIŲ PAVADINIMAS12Didžiosiomis raidėmis, pusjuodis, centruota
Autorius (vardas, pavardė), kiti autoriai (vardas, pavardė)10Pusjuodis, kursyvas, lygiavimas i kairę pusę
Organizacija (pavadinimas, miestas, šalis)10Kursyvas, lygiavimas į kairę pusę
Tezių tekstas (aiškiai suformuluotas darbo tikslas, pateikti tyrimo metodai ir organizavimas, rezultatų aptarimas ir išvados, iki 350 žodžių)10Normalus
Raktiniai žodžiai (iki 5 esminių žodžių ar frazių)10Normalus
Literatūros sąrašas* (iki 5 svarbiausių literatūros šaltinių9Normalus, numeruotas, lygiavimas į kairę pusę

*pvz.

 1. Jasinskas, E; Štreimikienė, D.; Švagždienė, B.; Simanavičius, A.(2016). Impact of hotel service quality on the loyalty of customers. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29 (1), p. 559-572.
 2. Kotler, P. (2013). The drivers of customer satisfaction and loyalty: cross-industry finding. Total Quality Management, 11(4), p. 27-33.

Reikalavimai straipsniams: apimtis nuo 4 iki 8 puslapių lietuvių, anglų arba rusų kalbomis, teksto redaktorius  Microsoft Word 97 (arba 2000), šriftas Times New Roman. Medžiagą sumaketuoti A4 formato lape viena skiltimi, eilutės protarpis – 1,5 intervalo, su paraštėmis: viršuje,  apačioje, kairėje ir dešinėje – 2 cm. Lapai numeruojami dešinėje apačioje.  Pateikiamos medžiagos dalims naudoti nurodyto dydžio ir stiliaus šriftą:

STRAIPSNIO PAVADINIMAS14Didžiosiomis raidėmis, pusjuodis, centruota
Autorius (vardas, pavardė), kiti autoriai (vardas, pavardė)12Pusjuodis, kursyvas, centruota
Organizacija (pavadinimas, miestas, šalis)12Kursyvas,  centruota
Anotacija. Anotacijos tekstas (Pagrįstas temos aktualumas, tyrimo problema, tikslas, tyrimo metodai, rezultatai ir išvados, iki 200 žodžių)10Normalus
Raktiniai žodžiai (iki 5 esminių žodžių ar frazių)10Normalus
Teksto skyrių pavadinimai12Pusjuodis,  centruota
Pagrindinis tekstas12Normalus
Lentelių ir paveikslų  pavadinimai10Normalus,  centruota
Lentelių ir paveikslų tekstas10Normalus
Literatūros sąrašas10Normalus, numeruotas, lygiavimas į kairę pusę

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu  conference2017@lsu.lt

Konferencijos koordinatorės:

Reda Mickevičiūtė, 

tel. 8 37 302662

el.paštas: reda.mickeviciute@lsu.lt

Giedrė Gudaitytė

tel. 8 37 302648;

el.paštas: giedre.gudaityte@lsu.lt

Interneto svetainės: http://www.lsu.lt/Konferencija2017 ir http://www.marko.lt/

Tikslinės išmokos neįgaliesiems

kovo 29, 2017|

VSF  finansinė parama studentams. Tikslinės išmokos neįgaliesiems

Nuo balandžio 1 d. iki balandžio 16 d. prasidės papildomas prašymų priėmimas tikslinei išmokai gauti (152 Eur/mėn.), kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis. Studentai turi užpildyti paraišką.

Paraiškos finansinei paramai pildomos VSF tinklapyje http://vsf.lrv.lt/ . IS ,,Parama“.

Dėl informacijos taip pat galite kreiptis į Studijų skyrių

(112 kab., tel. 8 343 54413, +370 612 88087).

Studijų skyrius

Sumanios korupcijos prevencijos priemonės

kovo 24, 2017|

Kovoti su korupcija – tai keisti visuomenės mąstymą. Kaip jau buvo skelbta šių metų pradžioje, Lietuva kasmetiniame korupcijos suvokimo indekse nukrito net šešiomis pozicijomis ir užima 38 – tą vietą. Marijampolės kolegijos dalyvavimas projekte „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą“ – tai įrodymas, kad Marijampolės kolegija yra lyderis Pietvakarių Lietuvoje kuriant inovatyvias antikorupcines priemones. Kita vertus, tai nėra tik regioninės svarbos projektas – kovo 22 d. Seime vyko Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininko Dainiaus Gaižausko spaudos konferenciją „Regioninė tvari plėtra ir pažangios antikorupcinės priemonės“, kurioje dalyvavo Marijampolės kolegijos direktorius dr. Vaidotas Viliūnas, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos direktorė Eglė Celiešienė, NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė. Vaizdo įrašą galite rasti čia: http://media.lrs.lt/video/VIDEO/2017/3/F788B1E2-AAD1-4776-8184-3976203D5BE6/MEDIUM/f36edd4d-871d-4ca7-be0b-4d03ecc1ab6a.mp4

Projekto „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje per tvarią regioninę plėtrą“ tikslas buvo plėtoti sumanųjį valdymą viešajame sektoriuje, perteikti partnerių Asker Næringsråd ir Fleksibel utdanning Norge iš Norvegijos žinias ir patirtį įgalinant regioninę tvarią plėtrą. Taip siekiama prisidėti prie Lietuvos regioninės politikos tikslų, regioninės plėtros įgyvendinimo pasinaudojant Norvegijos Karalystės patirtimi, žiniomis bei jas pritaikyti Lietuvos Respublikos savivaldybių institucijoms ir įstaigoms. Projekte dalyvauja Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, Marijampolės kolegija bei kiti partneriai.

Projekto metu buvo sukurta virtuali mokymosi aplinka http://socin.eu/. Tai mokymosi įrankis skirtas viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijų tobulinimui. Taip pat pradėta kurti internetinė priemonė http://www.antikorupcija.eu skirta viešojo sektoriaus ar viešąsias paslaugas teikiančioms organizacijoms, padėsianti užtikrinti organizacijos veiklos skaidrumą.

Kovo 23 d., Marijampolės kolegijoje vyko konferencija „Sumanus valdymas viešajame sektoriuje: inovatyvios antikorupcinės priemonės“. Šis renginys – baigiamoji projekto dalis. Marijampolės kolegijoje vykusi konferencija išsiskyrė ir savo formatu. Rytinėje sesijoje konferencijos organizatoriai (Eglė Celiešienė – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija ir Rasa Zygmantaitė – Marijampolės kolegija) pristatė projekto metu sukurtus produktus. Taip pat doc. dr. Eglė Vaidelytė (Kauno Technologijos Universitetas) pasidalino įžvalgomis apie nevyriausybinio ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą, korupcijos prevencijos priemones pristatė LR Specialiųjų Tyrimų Tarnybos Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Daina Paštuolienė, naujausiais korupcijos prevencijos iniciatyvų Lietuvoje pavyzdžiais pasidalino Finansų ministerijos ES investicijų komunikacijos skyriaus atstovas Jonas Balkevičius. Popietinėje sesijoje dalyviai buvo pakviesti į tris užsiėmimus, kuriuose diskusijų ir įvairių veiklų metu pasidalino savo patirtimi ir įžvalgomis tobulinant antikorupcines priemones.

Projekto partneriai:

 1. Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
 2. Ignalinos rajono savivaldybė
 3. Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla
 4. Molėtų rajono savivaldybės administracija
 5. Utenos rajono savivaldybės administracija
 6. Utenos socialinės globos namai
 7. Kauno rajono savivaldybė
 8. Asker Næringsråd
 9. Fleksibel utdanning Norge

Loreta Karalukaitė

Marijampolės kolegijos Projektinės veiklos skyriaus specialistė

„Planuok karjerą atsakingai“

kovo 22, 2017|

Marijampolės kolegijos Karjeros centras kartu su Jaunimo darbo centru kiekvieną pavasarį pakviečia studentus į renginį „Planuok karjerą atsakingai“. Renginio tikslas – supažindinti su situacija darbo rinkoje ir ugdyti karjeros planavimo įgūdžius. Jaunimo darbo centro atstovė Loreta Barkauskienė pristatė įsidarbinimo galimybių barometrus, Talentų banko programą, supažindino su darbo rinkos prognozėmis  bei priemonėmis taikomomis jaunimo verslumui skatinti. Labai džiaugiamės, kad Marijampolės Kolegijos studentai aktyviai dalyvauja tokiuose renginiuose, užduoda daug klausimų ir rūpinasi savo ateitimi.

Daugiau informacijos : http://www.ldb.lt/jaunimui/Puslapiai/default.aspx

 

Karjeros centro vyresnioji specialistė,

Agnė Duobienė