Papildomo priėmimo etapo sutarčių pasirašymas

rugpjūčio 16, 2019|

Iki rugpjūčio 20 d. 12 val. bus paskelbti Bendrojo priėmimo papildomo etapo pakviestųjų studijuoti sąrašai (vykdo www.lamabpo.lt, pranešimą gausite į el. paštą arba žinutę į telefoną).

Pakviestieji ir norintys studijuoti Marijampolės kolegijoje privalo atvykti pasirašyti sutartis. Sutartys pasirašomos rugpjūčio 21 ir 22 d.  P. Armino g. 92, 114 kab. nuo 8 iki 16 val.

Atvykstant pasirašyti sutarties reikia atsinešti:

  • asmenį liudijantį dokumentą (originalą parodyti, kopiją palikti);
  • brandos atestatą ir jo priedą (originalą parodyti, kopiją palikti);
  • 1 fotonuotrauką (3×4);
  • kvitą (išrašą) apie sumokėtą 24 Eur dydžio registracijos įmoką.

Įmoką galima sumokėti internetu arba bankuose:

„Swedbank“ AB (banko kodas 73000, sąsk. Nr. LT637300010092927444)

Šiuo etapu baigiasi galimybė šiais metais gauti valstybės finansuojamą studijų vietą. Negavę pakvietimų ir norintys studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, iki rugsėjo 20 d. gali atvykti į Kolegiją (P. Armino g. 92, 112 kab.), pateikti prašymą ir pasirašyti studijų sutartį.

Daugiau informacijos galite gauti paskambinę Priėmimo tarnybos telefonais: +370 343 544 13, +370 612 88087

 

Informacija apie paskolas studijoms ir gyvenimo išlaidoms

rugpjūčio 8, 2019|

Valstybinis studijų fondas (VSF) skelbia prašymų-anketų valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms teikimo pradžią – 2019 m. rugpjūčio 19 d. (nuo 8 val.) bei pabaigą – 2019 m. rugsėjo 13 d. (iki 15 val.).

Studentai, pageidaujantys gauti finansinę paramą, turi adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti prašymus-anketas.

Išsami informacija dėl finansinės paramos gavimo pateikta fondo tinklalapyje.

Dėl informacijos taip pat galite kreiptis į Studijų ir karjeros skyrių (112 kab., el. paštas studijos@mkolegija.lt, tel. 8 61288087).

 

Studijų ir karjeros skyriaus informacija

Nuo rugpjūčio 12 d. – papildomas priėmimo etapas!

rugpjūčio 5, 2019|

2019-08-12 prasideda papildomas Bendrojo priėmimo etapas į Marijampolės kolegiją.

Iki 2019-08-15 15 val. tinklalapyje www.lamabpo.lt prašymą gali pateikti ne tik tie, kurie dalyvavo pirmuosiuose dviejuose Bendrojo priėmimo etapuose, bet ir visi kiti, pageidaujantys studijuoti. Šiame etape galima rinktis tas pačias arba visiškai kitas studijų programas, nei buvo pasirinkta pirmuosiuose dviejuose Bendrojo priėmimo etapuose. Tai paskutinė galimybė šiais metais gauti valstybės finansuojamą studijų vietą. To negali daryti tik tie asmenys, kurie jau pasirašę studijų sutartį studijuoti valstybės finansuojamoje studijų vietoje ar gavę studijų stipendiją.

Pageidaujantiems pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą Vaikystės pedagogikos studijų programoje 2019-08-14 organizuojama papildoma motyvacijos vertinimo sesija Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Motyvacijos vertinimo vietą ir laiką pageidaujantys studijuoti minėtoje studijų programoje pasirenka pildydami prašymus elektroniniu būdu.

Asmenys, jau pasirašę studijų sutartis studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, pretenduoti gali tiek į valstybės finansuojamas vietas, tiek į nefinansuojamas. Būtina prisiminti, kad, gavus pakvietimą papildomame etape ir pasirašius naują sutartį, pirmuosiuose dviejuose etapuose pasirašytas sutartis būtina nutraukti raštu pateikiant prašymą.

Pakviestųjų studijuoti sąrašai bus skelbiami 2019-08-20 iki 12 val., o pakviestieji sutartis su mokykla privalės pasirašyti rugpjūčio 21 ir 22 dienomis.

Taip pat tęsiasi institucinis (tiesioginis) priėmimas į Marijampolės kolegiją. Jame gali dalyvauti asmenys, kurie nedalyvauja Bendrajame priėmime. Dalyvaujantiems šiame priėmime reikia atvykti į Marijampolės kolegiją (P. Armino g. 92, 114 kab.) ir užpildyti prašymą.

Informacija PDF formatu.

Priėmimo tarnyba

+370 612 88087

Valstybinis studijų fondas: paraiškos tikslinei išmokai gauti

rugpjūčio 1, 2019|

Rugpjūčio 1 –16 diena – papildomas prašymų priėmimo laikotarpis tikslinei išmokai gauti.

2019-ųjų pavasario semestrą papildomo prašymų priėmimo tikslinei išmokai gauti laikotarpiu liepą dar dviems aukštųjų mokyklų studentams, turintiems negalią, paskirtos kasmėnesinės 152 eurų tikslinės išmokos. Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) šiems studentams iki semestro pabaigos išmokės 608 eurus.

Fondas, vykdydamas projektą “Studijų prieinamumo didinimas”, rugpjūtį skelbia paskutinį papildomą prašymų priėmimo pavasario semestrą laikotarpį tikslinei išmokai gauti.

Kviečiame studentus, turinčius negalią, dėl tam tikrų priežasčių iki šiol nesikreipusius dėl tikslinės išmokos, suskubti teikti paraiškas šiai paramai gauti.  

Studentai, pretenduojantys į šią išmoką, teikia paraišką Fondo stipendijų ir finansinės paramos sistemoje (IS “Parama”), jungdamiesi per elekroninės valdžios vartus, naudodamiesi turimais banko prisijungimo duomenimis arba elektroniniu parašu. Ten privalu užpildyti formą “Tikslinė išmoka, 2019 m. pavasario semestras_papildomas_rugpjūtis”.

Galimybė teikti paraiškas tikslinei išmokai gauti studentams, turintiems negalią, tik šiemet pradėsiantiems studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, bus suteikta rugsėjo 1–16 dienomis.

 

Valstybinio studijų fondo informacija

Televizijos žinių reportaže kalbinta kolegijos direktorė

liepos 19, 2019|

2019-07-18 Marijampolės televizijos žinių reportažas apie dabartines Marijampolės kolegijos siūlomas studijas, galimybes bei norinčiųjų studijuoti prioritetus. Pokalbis su kolegijos direktore A. Murauskiene nuo 10:29.

Kolegijos absolventams įteikti studijų baigimo diplomai

liepos 1, 2019|

Birželio 26-oji Marijampolės kolegijos bendruomenei – ypatinga diena. Tą dieną buvo įteiki 136 aukštojo neuniversitetinio mokslo diplomai (8 iš jų – su pagyrimu).

Nuo 12 val. Vytauto Didžiojo parke rikiavosi mantijomis, šypsenomis pasipuošusi bei geromis emocijomis apsiginklavusi studentų ir dėstytojų minia, kuri, žygiuodama į Marijampolės kultūros centrą, dalijosi su miestu savo studijų baigimo džiaugsmu. 13 val. Kultūros centre vyko kolegijos diplomų įteikimo iškilmės, kuriose absolventus sveikino Marijampolės savivaldybės meras, kolegijos absolventas Povilas Isoda, vicemerai Artūras Visockis ir Paulius Marozas, kolegijos Tarybos pirmininkė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto prodekanė studijoms prof. dr. Snieguolė Matulienė ir jos pavaduotojas Kęstutis Svitojus, kolegijos administracijos atstovai ir dėstytojai bei socialiniai partneriai. Kultūros centro ne tik parteryje, bet ir balkone šurmuliavo glėbiais gėlių ir dovanų nešini absolventų šeimų nariai ir draugai.

Diplomų įteikimo iškilmėse skambėjo kolegijos direktorės Alės Murauskienės, mero Povilo Isodos, Tarybos pirmininkės įkvepiantys sveikinimo žodžiai visai absolventų laidai, taip pat diplomantai savo padėkos žodžius dėstytojams ir visai kolegijos bendruomenei. Šventę vedė Marijampolės kultūros centro direktoriaus pavaduotojas kultūrai ir bendriesiems reikalams Ričardas Bagdanavičius, o savo muzikine dovana visus absolventus šokti ir dainuoti privertė (gerąja prasme) Marijampolės kultūros centro vokalinis ansamblis „Savito“.

 

Diplomų įteikimo šventės nuotraukų albumas.

Vaizdo filmukas.

Marijampolės kolegijos informacija

Baigėsi dar vienas ERASMUS+ projektas

birželio 28, 2019|

Marijampolės kolegija kaip partnerė nuo 2017 m. spalio mėn. kartu su kitomis  šalimis, t. y. Portugalija, Italija, Ispanija, Turkija, dalyvavo projekte „Project Based Learning in VET“ (Nr. 2017-1-TR01-KA202-045991). Projektu buvo siekiama skatinti studentus kūrybiškai taikyti įvairių dalykų žinias ir įgūdžius praktikoje, tobulinti darbo komandoje įgūdžius, dalintis žiniomis ir kompetencijomis bei inovatyviomis idėjomis su šalių-partnerių jaunimu.

Projekto metu  partnerių šalyse vyko  mokymai ne tik dėstytojams, bet ir studentams. Marijampolės kolegijos studentai kartu su Turkijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos studentais dirbo mišriose grupėse, lygino tradicinio mokymo ir PBL (projektais grįsto mokymo(si) metodus, dalinosi įžvalgomis apie PBL metodo taikymo privalumus ir trūkumus, analizavo XXI a. būtinus mokymo ir mokymosi įgūdžius, ieškojo rekomendacijų dėstytojams, kurie ieško naujovių ir siekia tobulėjimo savo darbe.

Birželio 10–14 d. kolegijos administracijos, dėstytojų ir studentų Huberto Krašausko, Gražvydo Karpavičiaus, Melitos Lukoševičiūtės, Miglės Ašeriškytės  delegacija dalyvavo vizite Turkijoje, Izmiro mieste. Studentai aktyviai dirbo grupėse, administracijos atstovai ir dėstytojai dalyvavo dalykiniuose susitikimuose, pažintiniuose vizituose mokymosi įstaigose. Vizito metu vyko projekto baigiamoji konferencija, kurioje kolegijos studentų komanda skaitė pranešimą apie PBL metodo taikymą vadybos dalyko paskaitose.

Projekto metu kolegijos dėstytojos Kristina Miškinienė ir Ilona Mulerenkienė kartu su kitų šalių-partnerių mokytojais parengė projektiniu  mokymusi ir problemų sprendimo metodu paremtą mokymosi medžiagą. Projektas naudingas ir tuo, kad buvo pasisemta tarptautinės patirties bei užmegzti partnerystės ryšiai su kitų projekto partnerių institucijomis.

Lietuvių kalbos mokytojų ir dėstytojų pažintinis seminaras Telšiuose

birželio 25, 2019|

Seni ryšiai ir bendradarbiavimo saitai siejo Marijampolės pedagogikos mokyklą (dabar Kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas) ir Černiachovsko pedagoginį koledžą, kurio buvęs direktorius, nusipelnęs Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities mokytojas Aleksas Bartnikas, įkūrė regioninę lietuvių kalbos mokytojų asociaciją, kuri savo veiklą pradėjo dar jam direktoriaujant.

Kiekvienais metais srityje dirbantiems  mokytojams yra organizuojami lietuvių kalbos ir etninės kultūros seminarai Lietuvoje. Taip ir šiais metais birželio 17-19 dienomis vyko tradicinis vasaros metodinis seminaras, kurį parengė  Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius (vedėja Danutė Mažeikienė) ir Telšių rajono Švietimo centras (direktorė Rita Vargalytė).

Pasidalinome pedagogine bei metodine patirtimi (žinutės autorė taip pat), daug sužinojome apie „Žemaitijos krašto kultūros paveldo pritaikymą ugdant lietuvių kalbą ir etninę kultūrą“; aplankėme muziejaus „Alka“ ekspozicijas, Žemaitijos kaimo turizmo sodybą, kur dalyvavome edukacijoje „Tautinės juostelės pynimas“,  Biržuvėnų dvarą, Telšių progimnaziją „Atžalynas“, ant Šatrijos kalno klausėmės Žemaitijos legendų. Su folkloriniais ansambliais „Šatrija“ ir „Spigėns“ mokėmės tautinių šokių ir ratelių.

Seminaro dalyvius sveikino Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas bei LR Generalinio konsulato Kaliningrade generalinis konsulas Olegas Skinderskis.

Karaliaučiaus krašto regioninė lietuvių kalbos mokytojų asociacija viliasi, kad Marijampolės kolegijos ir Černiachovsko pedagoginio koledžo ryšiai nenutruks, nes dalykinis bei metodinis bendradarbiavimas naudingas abiems mokslo įstaigoms. Lietuva, jos švietimo įstaigos remia visas pasienio regionuose esančias lietuviškas saleles, kaip ir šiam seminarui dalį lėšų skyrusi LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Vida Mickuvienė, Marijampolės kolegijos meno vadovė

Jaunieji smalsučiai kolegijoje sutinka vasaros atostogas

birželio 19, 2019|

Šiandien kolegijoje priėmėme Marijampolės marijonų gimnazijos šeštokus. Mokiniai ir  mokytojos susipažino su studijomis kolegijoje ir miesto istorijos pradžia. Jaunieji svečiai išgirdo apie studijų programas, kaip tampama studentu, kaip studentai studijuoja, kaip gina baigiamuosius darbus, buvo net galimybė akimirkai pasijusti kolegijos absolvento kailyje – pasimatuoti absolvento mantiją. Kita pažintinės kelionės dalis – Marijampolės pradžios istorija, Kvietiškio dvaras ir parkas.

Dalinamės akimirkomis

 

Direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui Irena Sviliuvienė

Projekto įgyvendinimo informacija: kaip sumažinti mikotoksinų poveikį?

birželio 18, 2019|

Marijampolės kolegija šiuo metu įgyvendina projektą „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“, kurio tikslas yra pademonstruoti inovatyvius greitus (angl. express) metodus, skirtus nustatyti ūkiuose užaugintuose grūduose esančių mikotoksinų kiekį, kurie naudojami atrajojantiems bei monogastriniams gyvūnams šerti, ir pristatyti mikotoksinų žalingo poveikio gyvūno organizmui ir gyvūninės kilmės maisto produktų kokybei valdymo priemones siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose.

Mišrios specializacijos, ypatingai šeimos ūkininkų ūkiai, vartoja mikotoksinais užterštas grūdines kultūras atrajojantiems (avys, ožkos) bei monogastriniams (kiaulės, triušiai, vištos, antys, žąsys, kalakutai) gyvūnams šerti ir taip nevaldo mikotoksinų žalingo poveikio gyvūno organizmui ir gyvūninės kilmės maisto produktų kokybei.

Lietuvos klimatinės sąlygos yra palankios pelėsinių grybų augimui grūdinėse kultūrose jų vegetacijos metu. Todėl grūdų nuėmimo metu derlius būna užterštas mikotoksinais. Siekiant užtikrinti maisto saugos grandinę, būtina tirti gyvuliams šerti skirtų grūdų užterštumą mikotoksinais. Mikotoksinų kiekybinis nustatymas, tai sudėtingas procesas, reikalaujantis brangiai kainuojančios laboratorinės įrangos bei patyrusio personalo. Todėl ieškoma alternatyvių ir pigesnių mikotoksinų kiekybinių nustatymų metodų bei būdų.

Nustačius mikotoksinų kiekį pašaruose, būtina taikyti mikotoksinų žalingo poveikio mažinimo priemones. Šių priemonių esmė yra dvejopa: pirma – sumažinti mikotoksinų esančių grūduose patekimą į gyvūnų organizmą iki norminių ribų ir antra – sumažinti mikotoksinų absorbciją į gyvūnų kraujo apykaitą, kartu stiprinant gyvūno imuninės sistemos atsaką, panaudojant fitobiotinius preparatus, į mikotoksinų poveikį.

Pritaikius inovatyvias mikotoksinų žalingo poveikio mažinimo priemones galima valdyti produkcijos kokybę, gerinti atrajojančių ir monogastrinių gyvūnų reprodukciją bei siekti gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose.

Įgyvendinant projektą parengta parodomojo bandymo metodika, skirta mikotoksinų nustatymo ir valdymo technologijų, mokslo naujovių, pažangios patirties diegimui ir rodymui ūkininko ūkyje. Taip pat suburtos pasidalinimo patirtimi grupės ir organizuotas jų darbas, siekiant, kad tikslinė asmenų grupė periodinių susitikimų metu tarpusavyje dalintųsi informacija, patirtimi, vertintų ir aptartų realią situaciją, problemas, ieškotų sprendimo būdų, analizuotų ir lygintų tarpusavyje pasiektus rezultatus. Iš viso suburta 10 pasidalinimo patirtimi grupių įvairiuose šalies regionuose. Kartu atliekami parodomieji bandymai ūkininkų ūkiuose.

Ūkyje užaugintų grūdų mikotoksinų kiekiai nustatomi inovatyviais greitais (angl. express) metodais ir atsižvelgiant į gautus rezultatus parinktos priemonės bei būdai, siekiant sumažinti mikotoksinų žalingą poveikį avims, triušiams.

Bandymų metu atlikus ūkininko ūkyje auginamų gyvūnų būklės įvertinimą ir nustačius kokiais mikotoksinais yra užteršti pašarai, individualiai buvo parinktos mikotoksinų valdymo priemonės ir parengti šėrimo racionai. Vėliau buvo stebima gyvūnų būklė ir po bandymo atliekami pakartotiniai tyrimai ir matavimai. Parodomajame bandyme dalyvavę ūkininkai pirmiausia pastabėjo, kad tos gyvūnų grupės, kurioms buvo taikomos mikotoksinų valdymo priemonės, kailis labiau blizgėjo ir gyvūnai noriau ėdė pašarus, o gyvūnai vizualiai atrodė sveikesni.

Vyko parodomųjų bandymų rezultatų sklaida suorganizuojant informacinius renginius – lauko dienas ir praktinius-informacinius seminarus. Šiuose renginiuose dalyvavo ūkininkai, kuriems yra svarbu, kokiais pašarais yra šeriami jų gyvūnai. Lektoriai pristatė bandymų rezultatus, dalijosi patirtimi ir pastebėjimais. Mokymų dalyviai sutiko, kad žinios apie mikotoksinus ir jų valdymo būdus yra reikalingos ir naudingos, ypatingai besikeičiant klimato sąlygoms Lietuvoje. Ūkininkai pageidavo, kad panašūs mokymai vyktų ir ateityje.

Ūkininkai naudodami inovacijas ir technologijas pademonstruotas demonstracinių bandymų metu pagerino savo ūkių ekonominės veiklos rezultatus ir taip pat atsirado sąlygos modernizuoti ūkius, kartu jie gavo naujausių žinių, tapo konkurencingesni ir gali įvairinti savo veiklą.

Straipsnio nuoroda.

 

Projekto vadovė Ilona Kauzonienė,

projekto administratorė Irutė Matulaitienė