Marijampolės kolegijos studentei skirta Signatarų stipendija

gruodžio 3, 2018|

Švietimo ir mokslo ministerija valstybės atkūrimo šimtmečio proga 20 geriausių šalies abiturientų, pasirinkusių studijas Lietuvoje, skyrė 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarų stipendijas. Ineta Jankeliūnienė – viena iš stipendininkių, Vaikystės pedagogikos studijas pasirinko į pedagogų rengimo šimtmetį įžengiančioje Marijampolės kolegijoje.

Ineta pasakojo, kad Vaikystės pedagogikos studijos jai buvusios arčiausiai širdies dėl kelių priežasčių: moteris augina tris vaikus taip pat 10 metų dirbto aukle Vokietijoje. Anot Inetos, tai jos pirmosios studijos aukštojoje mokykloje, tačiau ši patirtis tikrai nenuvylė, patinka dėstytojai ir bendrakursiai. Studentė džiaugiasi, kad kolegijoje jai sudarytos visos sąlygas įgauti patirties ir tobulėti. Inetai taip pat skirta tikslinė pedagogikos stipendija.

Signatarų stipendijos įsteigtos siekiant pagerbti 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarų atminimą ir paskatinti geriausius Lietuvos abiturientus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose. 190 eurų dydžio stipendija bus mokama kiekvieną mėnesį iki studijų pabaigos, su sąlyga, kad studentas tenkins gero mokymosi kriterijus. Kandidatų stipendijoms gauti atranką vykdžiusi Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO), atrinko 20 stipendininkų, iš kurių universitetuose studijas pasirinko 13, o kolegijose 7 studentai.

Marijampolės kolegijos informacija

Skelbiama papildomų paraiškų pildymo socialinei stipendijai gauti pradžia

lapkričio 29, 2018|

Skelbiama papildomų paraiškų pildymo socialinei stipendijai gauti 2018/2019 m.m. rudens semestre nuo gruodžio mėnesio pradžia.

Studentai, kurie turi teisę gauti socialinę stipendiją ir dar nepateikę paraiškos, nuo gruodžio 3 iki gruodžio 11 d. (įskaitytinai) turi užpildyti elektroninę paraišką.  Paraiška pildoma Valstybinio studijų fondo tinklalapyje [http://vsf.lrv.lt/lt/] (prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2018 m. rudens semestras papildomas priėmimas_gruodis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

Pretendentai socialinei stipendijai gauti turi atitikti bent vieną iš trijų išvardintų kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų, turintys gauti socialinę pašalpą;
 2. yra nustatytas 45% ir mažesnis nedarbingumo lygis;
 3. yra ne vyresni kaip 25 m. ir jiems iki pilnametystės nustatyta globa.

Papildoma informacija teikiama Studijų ir karjeros skyriuje (P. Armino g. 92, centriniai rūmai, 112 kab.).

Studijų ir karjeros skyrius

Europos politinių inovacijų apdovanojimai

lapkričio 29, 2018|

Socialinio darbo studijų programos studentai ir dėstytojai sveikina dr., doc. Ramunę Jurkuvienę, kuri lapkričio 22 d. Vienoje buvo apdovanota už parengtą ir įgyvendintą Integralios pagalbos plėtros programą. Europos politinių Inovacijų apdovanojimų ceremonijoje,  Integralios pagalbos plėtros programa buvo pripažinta  kaip socialinė inovacija.

Viešas konkursas eiti VšĮ Marijampolės kolegijos direktoriaus pareigas

lapkričio 26, 2018|

Vadovaudamasi VšĮ Marijampolės kolegijos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašu, patvirtintu VšĮ Marijampolės kolegijos tarybos 2018 m. lapkričio 22 d. protokolu Nr. KT-14, VšĮ Marijampolės kolegijos taryba skelbia viešą konkursą (toliau – Konkursas) eiti VšĮ Marijampolės kolegijos direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigas (kadencijos trukmė – 5 metai).

Pretendentui į Direktoriaus pareigas keliami šie reikalavimai:

 1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip magistro ar jam prilygintas laipsnis (mokslo daktaro laipsnis – privalumas);
 2. gebėjimas komunikuoti bent viena iš užsienio kalbų ne žemesniu kaip B2 lygiu (anglų, vokiečių arba prancūzų, anglų kalba – privalumas);
 3. valstybinės lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus;
 4. pedagoginė patirtis aukštojoje mokykloje;
 5. vadybinė patirtis;
 6. turi tenkinti nepriekaištingos reputacijos kriterijų, nustatytą Mokslo ir studijų įstatyme:
  • jo elgesys atitinka Marijampolės kolegijos akademinės etikos kodekso normas;
  • nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką;
  • nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už darbo drausmės pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;
  • nepiktnaudžiauja alkoholiu, nevartoja narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų.

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, nuo 2018 m. lapkričio 27 d. iki 2018 m. gruodžio 27 d. imtinai, darbo metu užklijuotame voke asmeniškai arba per kurjerių tarnybą/registruotu laišku, adresu Snieguolei Matulienei, Marijampolės kolegijos tarybai, P. Armino g. 92-4, 68125 Marijampolė, turi pateikti šiuos pareiškinius dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti viešame konkurse Direktoriaus pareigoms eiti (prašymas);
 2. sutikimą pateiktą informaciją (išskyrus adresą, gimimo datą, asmens kodą, kontaktinius duomenis) naudoti viešai, organizuojant ir vykdant Direktoriaus rinkimus (sutikimas);
 3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento (-ų) kopiją (-as);
 5. nepriekaištingos reputacijos ir interesų konflikto atskleidimo deklaraciją (deklaracija);
 6. gyvenimo aprašymą pagal „Europass“ formą (gyvenimo aprašymas);
 7. dokumentus, įrodančius pedagoginę ir vadybinę patirtį;
 8. savo veiklos Marijampolės kolegijos gaires artimiausiems 5 metams;
 9. kitus dokumentus, kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti.

Dėl išsamesnės informacijos apie viešąjį konkursą prašome kreiptis darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val. tel. 8 616 03074, 8 343 50750,   arba el. paštu:  personalas@mkolegija.lt

IQ Forumas Sūduvos kryptis – M4.0

lapkričio 19, 2018|

Lapkričio 15 d. Marijampolėje vyko „IQ Forumas Sūduvos kryptis M4.0“. Renginio pranešėjai pristatė Lietuvos ir jos regionų ekonomikos tendencijas, Europos sąjungos finansavimo priemones, Marijampolės regiono specializaciją M4.0. Renginyje taip pat analizuota Lietuvos LEZ veikla ir ateities perspektyvos, forumo pabaigoje vykusioje diskusijoje kalbėta apie verslo ir švietimo bendradarbiavimą.

Sveikinant susirinkusius verslininkus Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo tarybos pirmininkas Kęstutis Svitojus pastebėjo, kad pasaulis sparčiai keičiasi todėl tampa vis sunkiau nuspėti kas bus rytoj. Jis taip pat džiaugėsi, kad renginyje daug naujų veidų, kas reiškia, kad verslo sektorius aktyvus. Marijampolės savivaldybės merė Irena Lunskienė pabrėžė, jog klestintis verslo sektorius ypač svarbus sėkmingai savivaldai. Naujasis Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius kvietė prisijungti prie jo atstovaujamos organizacijos, taip pat džiaugėsi, kad rūmai vienija jau 450 verslo įmonių.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas svečiams parengė pranešimą „Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur mes esame ir kur link judame?“ Nors Lietuvos ūkio augimas išlieka spartus, tikimasi, jog šiuos metus baigsime su 3,4 proc. augimu, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje šalies ekonomika, kaip ir visame pasaulyje, lėtėja. Teigiamai nuteikia faktas, kad darbo užmokesčio augimas Lietuvoje buvo vienas didžiausių per pastaruosius 10 metų – kilo 10,3 proc., tačiau šalyje vis dar vyrauja regioniniai netolygumai, didžiulė emigracija.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotojas Marius Vaščėga savo pranešime daug dėmesio skyrė 2021 – 2027 m. Europos sąjungos biudžetui. Anot pranešėjo, Lietuva esamu finansavimo laikotarpiu gana gerai išnaudoja Europos struktūrinių ir investicinių fondų paramą, tačiau sekančiame laikotarpyje lauks nauji iššūkiai: Brexit įtaka, migrantų ir pabėgėlių situacija.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorius Evaldas Ulevičius pristatė sukurtą Marijampolės regiono specializaciją M4.0. Direktorius tikino, kad specializacija parengta ypač atsakingai, todėl tikimasi, kad centrinė valdžia taip pat atsakingai įvertins šį projektą ir skirs reikalingą finansavimą.

Lietuvos LEZ asociacijos prezidentas pristatė Lietuvoje veikiančių LEZ veiklos rodiklius ir pabrėžė, kad  pagrindinė kryptis, kurioje ieškoma naujų investuotojų – Šiaurės šalys. Renginyje „Alliance for Recruitment“ darbo rinkos ekspertas Kęstutis Jasiulevičius dalinosi patirtimi ieškant gerų darbuotojų, o „CIE LT Forge“ generalinis direktorius Darius Masionis pristatė įmonės patirtį įveikiant demografinės krizės iššūkius.

Žurnalo „IQ“ vyr. redaktoriaus Ovidijaus Lukošiaus vedamoje diskusijoje „Verslas ir švietimas: kaip sudaryti tandemą?“ dalyvavo Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Isoda, Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius, Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanas Vladas Beržanskis, UAB koncerno „Alga“ valdybos narys Kostas Jankauskas ir KPPAR Marijampolės filialo tarybos pirmininkas Kęstutis Svitojus. Diskusijos dalyviai svarstė, kad verslo įmonės galėtų tapti švietimo įstaigų dalininkėmis, kas švietimo įstogoms ypač padėtų modernizuoti mokymo bazes, o verslininkams užsitikrinti kokybišką reikalingų darbuotojų parengimą. Vladas Beržanskis atkreipė dėmesį, kad Marijampolės kolegija nuolat bendrauja su įvairiomis verslo įmonėmis, jose studentai semiasi praktinių žinių. Tačiau, vis dar pasitaiko, kai tarptautiniai vertintojai akredituodami studijų programas  neatsižvelgia, jog kolegija naudojasi partnerių materialine baze ir reikalauja tokią bazę sukurti kolegijoje. Anot dekano, šis reikalavimas visiškai nesuprantamas, kam kurti tai ką jau turime?

 

 

Marijampolės kolegijos informacija

Verslumo akademijos stovykloje „gimė” kūrybiškos idėjos verslui

lapkričio 16, 2018|

Lapkričio 10-11 d. „Turauskų“ kaimo turizmo sodyboje Varėnos rajone įvyko antroji Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Verslo praktikų centro vykdomo projekto „Creative Lab“ stovykla. Į šiuos dviejų dienų kūrybinių metodikų mokymus atvyko net 70 studentų iš keturių šalies aukštųjų mokyklų.

Stovyklautojams iš Vytauto Didžiojo universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Šiaulių valstybinės kolegijos ir Marijampolės kolegijos šie mokymai – ne pirmieji. Rugsėjo mėnesį vykusioje trijų dienų stovykloje vienuolika studentų grupių išsidalino realius įmonių ir organizacijų iššūkius, o į pateiktas užduotis gilinosi kassavaitiniuose susitikimuose. Ši stovykla buvo skirta konkrečios idėjos – iššūkio sprendinio – sukūrimui ir apipavidalinimui.

Studentų grupės, lydimos Verslo praktikų centro mentorių, galvojo, atsirinko ir vystė idėjas naudodami tokius metodus, kaip „Idea priority map“, „Starburst“, „Method Kit“, „Lego Serious Play“ ir kitus. Antrą stovyklos dieną dalyviai ruošėsi savo idėjų pristatymams ir galiausiai jas pristatė mentorių komisijai, išgirdo jų pastabas ir pasiūlymus. Šie pristatymai  buvo ne tik puiki repeticija prieš pristatant idėjas įmonėms, bet ir komforto zonos peržengimas dalyviams, kurie turi viešojo kalbėjimo baimę.

Stovykloje sukurtas idėjas VDU „Verslumo akademijos“ studentai jau lapkričio 14 d. pristatys įmonėms tarpiniuose pristatymuose („pitch’uose“). Šiems studentams iššūkius pateikė UAB „Festo“, UAB „Acme“, „Lietuvos marketingo asociacija“, UAB „Vičiūnai group“ ir AB „Volfas Engelman“. Tuo tarpu Marijampolės kolegijos studentai sprendžia UAB „Mantinga“ iššūkį, Aleksandro Stulginskio universiteto grupės savo idėjas pristatys VšĮ „Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai“ ir UAB „Itoma“. Dalyviams iš Šiaulių valstybinės kolegijos  iššūkius pateikė Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas bei VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“. Galutiniai idėjų pristatymai vyks gruodžio pradžioje.

Ši stovykla, kaip ir visas projektas „Kūrybinės dirbtuvės: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Šiaurės, Vidurio ir Pietų Lietuvoje (Creative Lab)“ Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0002 yra finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

Verslo praktikų centro informacija

 

Studijų paroda Charkove

lapkričio 16, 2018|

Lapkričio 8-10 dienomis vykusioje Studijų parodoje Charkove (Ukraina) buvo pristatytos Marijampolės kolegijos studijų programos anglų ir rusų kalbomis. Šiame tarptautiniame renginyje, kurį koordinavo Švietimo mainų paramos fondas, taip pat dalyvavo ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų – VU, KU, MRU, ISM, Vilniaus kolegijos, Kauno kolegijos – atstovai bei universitetai iš Lenkijos (Wroclavo, Liublino), Slovėnijos, Slovakijos, Turkijos ir Ukrainos. Didžiausio Ukrainos moksleivių susidomėjimo sulaukė vadybos krypties studijų programos rusų ir anglų kalbomis, informacinių sistemų technologijos, pedagogikos, verslo anglų kalbos studijų programos. Parodos metu turėjome puikią progą susipažinti su kitų aukštųjų mokyklų studijų programomis, įvertinti savo perspektyvas bei praplėsti tolesnio bendradarbiavimo galimybes dėl užsienio studentų pritraukimo į mūsų šalį studijuoti.

Romalda Kasiliauskienė,

Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros vedėja

Išdalintos Marijampolės savivaldybės vardinės stipendijos

lapkričio 6, 2018|

Vakar Marijampolės savivaldybės konferencijų salę užpildė Marijampolės kolegijos studentai. Net šešiems geriausiai besimokantiems studentams buvo įteiktos Marijampolės savivaldybės vardinės stipendijos. Šios stipendijos Marijampolės kolegijos absolventams teikiamos nuo 2014 m.

Marijampolės savivaldybės merė Irena Lunskienė nuoširdžiai sveikino stropiausius kolegijos studentus. Mero pavaduotojas Povilas Isoda pats prisiminė savo prezidentavimo Marijampolės kolegijos studentų atstovybėje laikus ir ragino susirinkusius studentus toliau aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Tuo tarpu Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis džiaugėsi, jog kadaise pats baigė Marijampolės kolegiją. Stipendijų laureatams jis linkėjo išbandyti kuo daugiau veiklų ir rasti tą, kuri teiktų džiaugsmą.

Prieš įteikiant stipendijų sertifikatus, padėkos žodį tarė Marijampolės kolegijos administracijos direktorius, laikinai einantis direktoriaus pareigas Romas Giedraitis. Direktorius dėkojo už savivaldybės paramą ir džiaugėsi šiuo bendradarbiavimu, kadangi būtent tokią bendrystę skatina Švietimo ir mokslo ministerija. R. Giedraičio teigimu, Marijampolės savivaldybės vardinių stipendijų skyrimas įrodo, kad Marijampolės kolegija yra svarbi visam regionui. Jis taip pat svarstė, kad kolegijoje tikrai atsirastų ir daugiau stropių bei stipendijų vertų studentų.

Studentai atskleidė kaip pasirinko studijas

Tomas Astrauskas prisipažino, jog Socialinio darbo studijas pasirinko atsitiktinai, tačiau šis pasirinkimas nenuvylė. Vaikinui sekasi išties gerai.

 

 

 

 

 

Miglė Ašeriškytė prieš pasirinkdama Įmonių ir įstaigų administravimo studijas svarstė iš kelių galimų variantų, tačiau šis pasirinkimas atrodė turintis geriausias ateities perspektyvas.

 

 

 

 

Melita Lukoševičiūtė sakė, jog Kultūros ir sporto vadybos studijas pasirinko netikėtai, tačiau dabar ypač džiaugiasi, jog gali dalyvauti įvairiuose jaunimo projektuose.

 

 

 

 

Domantei Volteraitytei visada gerai sekėsi anglų kalba, todėl Verslo anglų kalbos studijos atrodė ypač geras pasirinkimas, kadangi šios studijos suteikia humanitarinių ir verslo srities žinių.

 

 

 

 

Akvilė Antinaitytė taip pat teigiamai atsiliepė apie savo studijas Marijampolės kolegijoje. Renkantis studijas ji nusprendė nesiblaškyti ir džiaugiasi, jog savo pašaukimą atrado arti namų. Akvilė ypač vertina puikius Marijampolės kolegijos dėstytojus, kurie padeda atsiskleisti studentams.

 

 

 

 

Gabija Smilgevičiūtė pasakojo, kad jos pasirinkimas studijuoti Kultūros ir sporto vadybą buvo natūralus, kadangi mergina užsiima kūno rengybos sportu.

 

 

 

 

Didžiuojamės šiais stropiausiais taip pat ir visais kitais Marijampolės kolegijos studentais. Dėkojame Marijampolės savivaldybės vadovams už paramą ir investiciją į mūsų miesto ateitį.

 

 

Marijampolės kolegijos informacija

Pyragų dienai – greitas moliūgų pyragas

lapkričio 2, 2018|

 

Lapkričio 6 d., 11:30 val. Marijampolės kolegijos valgykloje vyks tradicinė „Pyragų diena“. Jos metu rinksime aukas nepasiturintiems Lietuvos vaikams. Visus dalyvius vaišinsime Erasmus+ studentų pagaminta turkiška arbata. Kviečiame dalyvauti ir nustebinti savo skanumynu. Galbūt jus įkvėps šis greito moliūgų pyrago receptas?

 

Paruošimas:

 

 1. Kiaušinius labai gerai išplakame su cukrumi (plakame pamažu, vis dėdami, cukrų apie 6 min. iki masė taps balta ir puri). Sudedame kambario temperatūros sviestą ir toliau plakame iki vientisos masės.
 2. Moliūgą smulkiai sutarkuojame, apšlakstome citrina, apibarstome cinamonu, gvazdikėliais ir įmaišome į kiaušinių masę. Po truputį beriame išsijotus miltus, sumaišytus su kepimo milteliais. Galiausiai įmaišome susmulkintus riešutus. Stenkitės tešlą maišyti tik tiek, kiek reikia, kad ingredientai susijungtų, nepermaišykite.
 3. Masę dedame į sviestu išteptą ir miltais pabarstytą arba kepimo popieriumi išklotą formą. kepame 180 C orkaitėje apie 50-60 minučių iki gražiai paruduos ir ištrauktas pagaliukas bus švarus.

 

SKANAUS!

Aistuviečiai keliauja

spalio 31, 2018|

Kultūros klubas Aistuva pradėjo įgyvendinti jaunimo užimtumo programos projektą, kurio tikslas – istorinis kultūrinis pažintinis. Spalio 25 d.Sūduonėlės ansambliečiai keliavo pažintiniu maršrutu po istorines lietuvių žemes Palenkėje. Lankėmės Suvalkų miesto lietuvių bendruomenėje, susipažinome su šio miesto istorine praeitimi, sulaužytos Suvalkų sutarties istorija, aptarėme bendradarbiavimo su Punsko, Seinų, Suvalkų ir Kolegijos jaunimo bendravimo galimybes. Apie Suvalkų lietuvių veiklą bei „Vienybės“ klubą pasakojo ir su miestu supažindino visuomenės veikėjas Kostas Leončikas.

Punsko ansamblio Alna vadovas, tikras lietuvybės entuziastas šiame krašte Vytautas Batvinskas vedė mums ekskursiją po įspūdingiausią jotvingių, t.y. senovės sūduvių mitologinio kulto vietą, išlikusią Lenkijoje, Šiurpilių ežero ir kalno apylinkėse. Tai tikrai įspūdingas, didis ir didingas, turtingas grožiu ir istorine praeitimi piliakalnis. Taip manoma, kad šiose vietose užrašyta ir garsioji legenda apie Eglę – Žalčių karalienę. Piliakalnio prieigose, Šiurpylių kaime, atidarytas modernus muziejus, kuriame matėme filmuotą medžiagą, teatralizuotai pristatančią Šiurpylių praeitį.

Kartu su ansambliečiais vyko ir Erasmus programus studentai iš Turkijos, savanorė iš Vokietijos. Jie visi 5 šiuo metu susipažįsta su lietuvių kalba, o kartu su mūsų krašto istorijos detalėmis, kai kuriais papročiais ir tradicijomis.

Tai pirmoji projekto dalis; mūsų dar laukia abipus sienos gyvenančio jaunimo vakaronė ir išvyka į Vilnių.

 

Kultūros klubo Aistuva pirmininkė Vida Mickuvienė

Nuotraukos Suleyman Akmyradov