MarKo bendruomenės vaizdo sveikinimas

gruodžio 20, 2019|

Kvietimas studijuoti MRU siūlomose magistrantūros studijose

gruodžio 17, 2019|

Bendradarbiaujant su universitetais partneriais, mūsų kolegijos absolventams sudaroma galimybė baigti papildomas studijas ir toliau tęsti magistrantūros studijas Marijampolės kolegijoje.

Mykolo Romerio universiteto kvietimai:

Edukologijos krypties papildomos studijos

Socialinio darbo krypties papildomos studijos

Daivos įspūdžiai apie buhalterinės apskaitos praktiką Vokietijoje

gruodžio 13, 2019|

„Esu Daiva Savulytė-Stankevičė, 4 kurso buhalterinės apskaitos studijų programos studentė. Kai studijuodama Marijampolės kolegijoje gavau progą pasinaudoti Erasmus+ mainų programa, nesudvejojus pasirinkau Vokietiją. To priežastis buvo prieš keletą metų įvykęs emigravimas į šią šalį, kurios pažinau ne tik kultūrą, tradicijas bet ir susiradau nuostabių draugų. Iš jų gavau kelias rekomendacijas įmonių, kurioms nusiunčiau savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinius laiškus. Pakvietimą gavau atvykti į MeyCon GmbH įmonę, kurios vadovai pasisiūlė supažindinti su Vokietijos buhalterine apskaita, įvairiomis programomis, dokumentų formomis ir su kita svarbia buhalterinei apskaitai informacija.

MeyCon GmbH įkurta 2006 m. Springės miestelyje. Tai įmonė, tvarkanti privačių klientų buhalterinę apskaitą nuo mokesčių iki finansų, dirba su įvairiausiomis profesionaliomis buhalterinėmis programomis, įvairiomis dokumentų formomis, konsultacijomis ir kt. Įmonėje dirba puikus kolektyvas, kurio reikėtų tik pavydėti, iškilus problemoms susivienijama ir problema išsprendžiama bendromis jėgomis. Žinoma, du mėnesius trukusi praktika yra per mažas laiko tarpas pažinti Vokietijoje įsikūrusią įmonę, darbuotojus bei pačios Vokietijos buhalterinę apskaita, bet labai džiaugiuosi šia patirtimi. Per visą praktikos laiką pagilinau buhalterinės apskaitos žinias, susipažinau su puikiais savo srities specialistais, linksmais, draugiškais darbuotojais ir tikiuosi, kad užsimezgę ryšiai ateityje nenutrūks.“

 

Daiva Savulytė-Stankevičė

Skelbiamas viešas patalpų nuomos konkursas

gruodžio 12, 2019|

Valstybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso sąlygos

 1. Turto valdytojas –       Marijampolės kolegija

Adresas –                              P.Armino – 92  Marijampolė

Juridinio asmens kodas –       211967140

 1. Nuomojamo turto pavadinimas, kadastro numeris, adresas, kiti turto indentifikavimo duomenys:

    Butai:

Kvietiškio g. 1A-2  unikalus numeris  1885-0001-0041:0010, bendras plotas-39,87m2

Kvietiškio g. 1A-7  unikalus numeris   1885-0001-0041:0015, bendras plotas-29,60m2

Kvietiškio g. 1A-12 unikalus numeris 1885-0001-0041:0011, bendras plotas-31,93m2

Kvietiškio g. 1A-13 unikalus numeris 1885-0001-0041:0012, bendras plotas-34,52m2

Kvietiškio g. 1A-20 unikalus numeris 1885-0001-0041:0013, bendras plotas-44,51m2

Kvietiškio g. 2-16   unikalus numeris  1885-0001-0017:0005, bendras plotas-28,74m2

Kvietiškio g. 6-4     unikalus numeris  1890-0005-7036:0005, bendras plotas-35,14m2

Kvietiškio g. 7-7     unikalus numeris  1885-0001-2014:0013, bendras plotas-29,84m2

 1. Turto naudojimo paskirtis – Gyvenamosios patalpos
 2. Pradinis turto nuomos nuompinigių dydis; patalpoms – 1,09 EUR/m2 mėnesiui.
 3. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 25 dienos.

Nuomininkas nustatytu laiku  nesumokėjęs nuompinigių, moka delspinigius (0,05 procentų dydžio nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną).

 1. Turto nuomos terminas – 5 mėnesiai.
 2. Konkurso dalyvių registravimo vieta:

Adresas  P. Armino g. – 94

Komisijos nario  arba turto valdytojo įgalioto atstovo pavardė Sigutė Kunigiškienė

Telefono Nr. 8-621-12607 Elektroninio pašto adresas siga.kunigiskiene@mkolegija.lt

 Registracijos pradžia: Data 2019-12 -16  Laikas nuo 07 val. iki 16 val. darbo dienomis.

Registravimo pabaigos terminas Data  2019 -12- 30 Laikas 16 val.

Registracijos vieta: Kolegija. Direktoriaus sekretorė.

 1. Konkurso dalyviams pradinio įnašo mokėti nereikia.
 2. Viešojo nuomos konkurso komisijos posėdžio pradžia;

Data  2019-12-31  Laikas 12 val. Vieta P. Armino – 94 Marijampolė

Kabineto Nr. 101

Sandros įspūdžiai apie buhalterinės apskaitos praktiką Danijoje

gruodžio 11, 2019|

 

„Esu 4 kurso buhalterinės apskaitos studijų programos studentė Sandra Paulauskienė ir šiuo metu atlieku praktiką Danijoje pagal Erasmus+ programą. Svečioje šalyje esu jau du mėnesius ir labai džiaugiuosi pasinaudojusi šia galimybe. Danija vertinama kaip laimingiausia šalis pasaulyje ir jau pradedu suprasti, kodėl. Laimės pojūtį suteikia jaučiama demokratija, socialinė lygybė bei taiki atmosfera visose srityse, tiek darbo vietoje, tiek valstybinėse institucijose ar tiesiog vaikštant Kopenhagos centrinėmis gatvėmis.

Praktiką atlieku individualioje įmonėje „Mertil rengøring“. Įmonė savo veiką pradėjo 2011 m. ir šiuo metu aptarnauja juridinius ir privačius klientus Kopenhagos mieste ir priemiesčiuose. Pagrindinė įmonės veikla – nuosavų namų, butų, biurų, gamybinių patalpų ir kt. profesionalus valymas.

Atliekant praktiką įvertinau, kiek daug žinių ir gebėjimų įgijau studijuodama kolegijoje, nes be jų būtų labai sunku įsisavinti Danišką buhalterijos sistemą. Šios šalies apskaitos specifika panaši į lietuvišką, tačiau tenka žinių bagažą papildyti ir naujovėmis, kokių Lietuvoje nėra. Analizuojant Danišką apskaitos sistemą, pastebėjau, kad čia daug mažiau biurokratizmo ir „popierizmo“, todėl darbas vyksta daug greičiau. Įmonė apskaitą veda buhalterinės programos pagalba, kuri susieta su Danijos mokesčių administratoriaus duomenų bazėmis. Susipažinau su pirminių dokumentų apskaita, darbo užmokesčio apskaičiavimu bei mokesčių ypatybėmis. Likusį praktikos laiką tikiuosi išnaudoti efektyviai ir įgauti dar daugiau žinių, kurias galbūt pavyks pritaikyti ir Lietuvoje.“

 

Sandra Paulauskienė

2019–2020 m. m. rudens semestro pabaiga – vasario 2 d.

gruodžio 6, 2019|

 • Galutinio vertinimo žiniaraščiai atspausdinami iš Studijų akademinės bazės katedroje prieš pat skelbtą atsiskaitymą, nes studentų sąrašai keičiasi.
 • Iki vasario 2 d. studentai gali atsiskaitinėti be skolos lapelių (susitarę su dėstytojais – Studijų reglamento 21.1 punktas).
 • Dėstytojai, ne vėliau kaip per penkias dienas po atsiskaitymo (egzaminų tvarkaraštyje ar kitaip skelbto atsiskaitymo), žiniaraščius perduoda katedros sekretorei, kuri teigiamus įvertinimus įveda į Studijų akademinę bazę. Po egzamino perlaikymo ar kito papildomo atsiskaitymo apie pasikeitimus žiniaraščiuose dėstytojas informuoja katedros sekretorę, kuri įrašo papildomus teigiamus įvertinimus į Studijų akademinę bazę (23.3 punktas).
 • Iki vasario 5 d. darbo pabaigos dėstytojai katedrų sekretorėms pristato galutinius dalykų vertinimo žiniaraščius (23.4 punktas).
 • Studijų ir karjeros skyrius, vadovaudamasis įrašais, Studijų akademinėje bazėje fiksuoja akademines skolas.
 • Studentai, turintys 4 ir daugiau akademinių skolų, braukiami iš studentų sąrašų kaip nepažangūs (Studijų reglamento 30.8 punktas). Kiti skolininkai šio semestro akademines skolas gali likviduoti iki 2021 m. vasario 1 d., susimokėję po 12,00 Eur už vieną kreditą ir pasiėmę akademinių įsiskolinimų lapus Studijų ir karjeros skyriuje.
 • Studentai, turintys akademinių skolų už 2018/2019 m.m. rudens semestrą, jas privalo likviduoti iki 2020-02-02. Po nurodytos datos studentai, turintys akademinių skolų už nurodytą semestrą, bus išbraukti iš studentų sąrašų.
 • Studentai stebi savo studijų rezultatus Studijų akademinėje bazėje ir apie netikslumus nedelsiant informuoja katedrų sekretores arba Studijų ir karjeros skyrių.

Studentai, nesumokėję už 2019–2020 m. m. rudens semestro studijas iki 2019-12-30, bus išbraukti iš studentų sąrašų.

Gražių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Studijų ir karjeros skyrius

Minėjome pedagogų rengimo Marijampolėje pirmąjį 100-metį

lapkričio 22, 2019|

2019 m. lapkričio 20 ir 21 d. Marijampolėje vyko pedagogų rengimo 100-mečio renginiai. 20-ąją dieną buvo lankomi A. † A. Mokytojų seminarijos, pedagoginės mokyklos, kolegijos mirusių dėstytojų, darbuotojų kapai, uždegtos atminimo žvakelės ir pasidalinta prisiminimais.

 

 

21-ąją dieną šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje buvo laikomos šv. Mišios už mokytojus, dėstytojus, absolventus ir dabartinę kolegijos bendruomenę. Po šv. Mišių Meno mokyklos parke kolegijos direktorė Alė Murauskienė ir Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas Kęstutis Traškevičius pasodino 100-mečio atminimo ąžuoliuką ir pakvietė visus apžiūrėti nuotraukų parodos „Ir jos istorija gyva, / ir jos prasmė, ir jos didybė“ bei į iškilmingą minėjimą „Ir jos nesenstanti dvasia visais dešimtmečiais prabyla…“, įvykusį Meno mokyklos Iškilmių salėje.

Susirinkusiems šventės svečiams pedagogų rengimo, mokyklų kaitos iki dabartinių kolegijos dienų istoriją pasakojo Baltasis ir Juodasis metraštininkai (renginio vedėjai Karolis ir Dovydas). Muzikinius kūrinius dovanojo kamerinis ansamblis „Cantare“, vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“, Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro kapela „Temela“,  papūtė „Baltų vėjų“ muzikinis gūsis. Ant scenos, kurioje prasidėjo muzikinis kelias, sugrįžo operos solistai Mindaugas Jankauskas ir Egidijus Bavikinas, atlikę ne ik solinius kūrinius, bet duetams pakvietę savo dėstytoją-įkvėpėją Birutę Pavalkienę. Sveikinimo kalbas tarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Tomas Daukantas, Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, buvęs ilgametis direktorius Algirdas Černeckis, mokyklai vadovavęs 1973–1998 m., ir dabartinė kolegijos direktorė Alė Murauskienė. Šventėje taip pat buvo įteiktos Savivaldybės bei kolegijos direktorės padėkos žmonėms už neįkainojamą indėlį ir paskirtą darbą rengiant pedagogus ne tik regionui, bet ir visai Lietuvai.

Didžiausia padėka visiems, kurie sveikino ir šventė kartu su mumis, organizavo ir kūrė, kurie buvo ir yra pirmojo 100-mečio sudedamąja dalimi. Verčiame svarbų mokyklos istorijos metraščio puslapį ir žengiame į antrą šimtmetį.

Šventės akimirkų albumas.

 

Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėja Ina Miniotienė

Vizitas į Ukrainą: dalyvauti konferencijoje ir palaikyti bendrystę

lapkričio 14, 2019|

Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Vadybos ir ekonomikos katedros dėstytojos doc. dr. Regina Andriukaitienė ir  lektorė Danguolė Šidlauskienė  lapkričio  7–8 d.  dalyvavo Zaporožės nacionalinio universiteto (Ukraina) Ekonomikos fakulteto organizuotoje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Modernios  ekonomikos vystymo iššūkiai ir perspektyvos valstybiniame bei regioniniame lygmenyse“. Partnerystė su Zaporožės apskrities valstybinė administracija, Ukrainos aukštojo mokslo  nacionalinė akademija, Ukrainos  ekonominių mokslų akademija, Ukrainos ekonomistų mokslininkų sąjunga, verslo bendruomenės atstovais, Lenkijos, Kazachstano, Lietuvos ir Prancūzijos švietimo institucijomis sudarė galimybę suburti gausų būrį mokslinės bendruomenės narių – konferencijoje pristatyti 207 pranešimai. Marijampolės kolegijos dėstytojos pranešimus pristatė plenariniame posėdyje, vėliau dalyvavo teminės sekcijose ir diskusijose.

Mokslinė  ir kultūrinė programa buvo intensyvi ir įdomi. Vizito į Zaporožės nacionalinį universitetą tikslai neapsiribojo dalyvavimu konferencijoje. Dalykinėse diskusijose su ZNU Ekonomikos fakulteto  ir Inžinerinio instituto dėstytojais buvo  aptarti tolimesnio bendradarbiavimo planai dėl studentų ir dėstytojų mainų pagal Erasmus programą, aptarti bendrų studijų organizavimo projektai ir mokslinių tyrimų plėtojimo galimybės.

Kartu su konferencijos dalyviais dėstytojos aplankė įžymiąją Dniepro užtvanką, kitus Zaporožės miesto kultūrinius paminklus, technikos muziejų. Neišblėstantis įspūdis liko aplankius Chorticos salą, kurioje XVI–XVIII a. buvo Zaporožės kazokų autonomijos (Zaporožės Sečė) centras. Muziejuje eksponuojami architektūriniai statiniai, buities reikmenys, meno dirbiniai  ir kiti kazokų gyvenimą tvirtovėje apibūdinantys elementai.

Bendradarbiavimo su Zaporožės nacionaliniu universitetu ištakos – ilgalaikiai  dalykiniai ryšiai su Zaporožės valstybine inžinerine akademija mokslo srityje. Nuo 2015 m. bendraujama publikuojant  mokslinius straipsnius, rengiant bendras monografijas bei  dalyvaujant  abiejų institucijų organizuojamose konferencijose. Aktyvinant tarptautinę ir mokslinę veiklą bendradarbiavimas ateityje abipusiškai bus stiprinamas ir plėtojamas.

 

Doc. dr. Regina Andriukaitienė ir  lektorė Danguolė Šidlauskienė

Seminaras kolegijos dėstytojams lapkričio 22 d.

lapkričio 13, 2019|

KVIEČIAME VISŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ DĖSTYTOJUS 2019 M. LAPKRIČIO 22 DIENĄ Į SEMINARĄ „MOKSLINIO DARBO PRADMENYS“. Seminarą ves doc. dr. ROMAS PRAKAPAS. Tai puiki galimybė sužinoti, praplėsti, pagilinti savo žinias apie mokslinių tyrimų ir straipsnių rengimą. Visa tai galėsite pritaikyti  rašant pranešimus, straipsnius ir kt.

Seminaro pradžia 9. 00 val.

Seminaro trukmė 4 akad. val.

Seminaras vyks konferencijų salėje (111 aud.)

Pageidaujantiems išduosime  profesinės kompetencijos tobulinimo pažymėjimus (pažymėjimo kaina 2 Eur)

Kviečiame registruotis iš anksto, nurodant vardą pavardę: tel. 8-652-90459 arba el. paštu tsc@mkolegija.lt

MALONIAI KVIEČIAME IR LAUKIAME

Vyresnioji metodininkė tobulinimosi studijoms Vaida Vitkauskienė

Tarptautinio festivalio kolegijoje akimirkos ir įspūdžiai

lapkričio 12, 2019|

 

Šeštadienį (lapkričio 9 d.) kolegijoje šurmuliavo būrys svečių: šokėjai ir dainininkai atsiliepė į tautinio meno ansamblio „Sūduonėlė“ kvietimą susiburti Sūduvoje.  Marijampolės kolegija ir miesto Kristijono Donelaičio draugija aktyviai bendrauja su Karaliaučiaus krašto lietuviška bendruomene, dalyvauja įvairiuose renginiuose anapus sienos. Taip palaikydami ten gyvenančius ir dirbančius lietuviškumo saugotojus. Ne vieną kartą Kaliningrado srities entuziastai lankėsi Marijampolėje ir kolegijoje. Šį kartą į festivalį atvyko 2 nemaži kolektyvai. Tai  Tilžės (Sovietsko) licėjaus šokių grupė „Raduga“ („Vaivorykštė“) ir Pilkalnio (Dobrovolsko) folkloro ansamblis „Malūnėlis“.

Mūsų festivalis, skirtas Pasaulio lietuvių metams turėjo tikslą – palaikyti lietuvaičių anapus sienos pastangas plėtoti lietuviškas tradicijas, papročius ir meną. Kadangi jis buvo tarptautinis, tai matėme ne tik  lietuviškus, bet ir  įvairių tautų (lenkų, suomių, rusų) šokius, kuriuos atliko mažieji tilžiečiai.  Nuotaikingais ir smagiais lietuviškais šokiais festivalį praturtino MKC Želsvos skyriaus „Žaltyčio“ šokėjai, vadovaujami Astos Volungevičienės. Visas šventės audinys buvo perpintas „Sūduonėlės“ dainomis (vadovė Lina Miliuvienė, koncertmeisteris Tomas Makluševičius), suvalkietiškų kanklių muzikos vingrybėmis (vadovė Rasa Slankauskienė) ir baigėsi tautiniais rateliais, kuriems vadovavo ilgametė šokių mokytoja Ermana Grincienė (smagu pasidžiaugti, kad aktyviai mokosi lietuviškų šokių mūsų studentai iš Turkijos, kurie, beje, visus pamokė  ir turkiškų ratelių).

Festivalį sveikino ir pasidžiaugė renginiu Karaliaučiaus krašto bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis, savivaldybės Tarybos vardu (ne tik pasveikino, bet ir kiekvieną vadovą apdovanojo geltonomis rožėmis) kalbėjo Kostas Jankauskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija), Nemuno euroregiono Marijampolės biuro vadovas Gintaras Skamaročius bei kolegijos direktorės pavaduotoja Irena Sviliuvienė. Renginys buvo atviras visiems, panorėjusiems šeštadienio popietę pabūti, pabendrauti, smagiai praleisti laiką. Todėl džiaugėmės  miestiečiais, atvykusiais į šventę.

 

Vida Mickuvienė, kultūros klubo „Aistuva“

ir ansamblio „Sūduonėlė“ vadovė