Susibūrėme švęsti Pyragų dienos ir aukoti svajonių pildymui

lapkričio 6, 2019|

 

Šiandien (lapkričio 6 d.) Marijampolės kolegijos bendruomenė, nešina savo keptais pyragais, keksiukais, sausainiais, mėgstamais puodeliais kavai / arbatai, susirinko švęsti Pyragų dienos.

Nuo 9.30 pirmojo aukšto fojė šurmuliavo visa kolegijos bendruomenė, susibūrusi dar vienai prasmingai akcijai – aukoti kalėdinei vaiko svajonei, o gal net ne vienai. Tinklalapyje www.vaikusvajones.lt iki šv. Kalėdų atsiras ne viena dešimtis didesnių ar mažesnių Lietuvos vaikų troškimų. Kiek svajonių mūsų kolegijos bendruomenė išpildys, priklausys nuo to, kokio dydžio auka kiekvienas prisidėsime. Kokios mūsų Marijampolės regiono vaikų svajonės? Striukė, žieminiai batai, sportiniai šviečiantys bateliai, sportinis kostiumas ir pan. Verčia susimąstyti, ar tai svajonės, ar būtinybė mūsų šalies mažiesiems.

Dėkojame visiems, kurie kepė pyragus, paliko piniginę auką ar tiesiog atėjo susišilti prie puodelio kavos / arbatos ar pasivaišinti saldėsiais. Gera dovanoti ir žinoti, kad mes prisidedame prie svajonių išpildymo.

 

Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėja

Ina Miniotienė

Respublikinė konferencija, skirta pedagogų rengimo 100-mečiui

lapkričio 5, 2019|

Spalio 29 d. Marijampolės kolegija organizavo respublikinę konferenciją „Švietimas ir kultūra Sūduvoje: istorija, kaita, perspektyvos“, skirtą Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui. Konferencija vyko buvusioje Marijampolės mokytojų seminarijoje (dabartinėje meno mokykloje), kur iki 2014 m. buvo vykdomas pedagogų rengimas.

Konferencijos pradžioje buvo priminta 1919 m. įkurtos Marijampolės mokytojų seminarijos veiklos pradžia, trumpai apžvelgti kiti šios pedagogų rengimo institucijos vystymosi ir kaitos etapai, o įžanginį muzikinį akcentą jos dalyviams padovanojo Marijampolės meno mokyklos mokiniai.

Konferencijos dalyvius sveikino Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė bei Marijampolės savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Vaznienė. Sveikinimus pedagogų rengimo 100-mečio proga išsakė Lenkijos Cechanovo valstybinės aukštosios profesinės mokyklos Techninių ir socialinių mokslų fakulteto dekanas Andžej Korneta, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ir Lenkijos Suvalkų valstybinės aukštosios profesinės mokyklos atstovai.

Plenariniame posėdyje buvo skaityti įvairūs pranešimai: apie pedagogų rengimo modelio paieškas, bažnyčią ir mokyklą Lietuvoje 1918–1940 m., Turkijos nacionalinę švietimo reformą nuo 1920 m., Marijampolės mokytojų seminariją ir pedagoginę mokyklą kaip kultūros reiškinį Lietuvos 100-mečio pedagogų rengimo istorijoje. Plenariniame posėdyje ir šešiose diskusijų  grupėse iš viso buvo perskaityti 44 pranešimai, kuriuos parengė Vytauto Didžiojo ir Turkijos Sakarijos universitetų, Marijampolės ir Kauno kolegijų, Marijampolės savivaldybės administracijos, įvairių ugdymo įstaigų ir kitų organizacijų atstovai. Konferencijoje diskutuota pedagogų rengimo istorijos, edukacinės patirties, bendrųjų kompetencijų ugdymo, socialinės pedagogikos ir socialinio darbo, kultūros tradicijų raiškos bei teisės ir teisingumo tradicijų plėtros temomis.

Konferencijoje dalyvavo nemažai buvusių pedagoginės mokyklos dėstytojų, kurių dešimtmečiais vykdytą pedagogų rengimo misiją jau 18 m. tęsia Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas užtikrindamas, kad ši, jau šimtametė tradicija, Sūduvos krašte nenutrūktų.

 

Daugiau konferencijos akimirkų.

Kęstutis Traškevičius

Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas

 

 

Konferencijos „Švietimas ir kultūra Sūduvoje“ akimirkos

spalio 29, 2019|

Šiandien, spalio 29-ąją, Marijampolės meno mokykloje vyko kolegijos organizuojama konferencija „Švietimas ir kultūra Sūduvoje: istorija, kaita, perspektyvos“, skirta Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui. Tai diena, kai pedagoginės mokyklos ir kolegijos absolventai, studentai, buvę ir esami dėstytojai, švietimo bendruomenės nariai susirinko pasimatyti, pasidalinti ir toliau kurti mūsų bendrą istoriją.

Dėkojame Meno mokyklos mokiniams už padovanotus muzikinius kūrinius, kolegijos skaitovams – už šildančias eiles ir mintis, garbingiems svečiams – už norą bendradarbiauti, pasitikėjimą ir dovanas, konferencijos pranešėjams – už dalijimąsi savo tyrimais ir įžvalgomis, o visiems sugrįžusiems – už padovanotą galimybę dar kartą susitikti, prisiminti ir bent šiek tiek pabūti ten, iš kur išėjome.

Konferencijos nuotraukų albumas

 

Marijampolės kolegijos informacija

Kolegija atitinka vadybos sistemos standartą ISO 9001:2015

spalio 29, 2019|

 

Spalio 3 d. kolegijoje buvo atliktas kokybės vadybos sistemos persertifikavimo auditas, kurį atliko UAB „DNV GL Lietuva“ (DNV GL) audito grupės vadovas Valeras Kildišas. Svarbiausia žinia, pasiekusi mus šiomis dienomis – Marijampolės kolegija pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą ISO 9001:2015.

Pagrindinis audito tikslas buvo nustatyti atitiktį vadybos sistemos standarto reikalavimams. Audito metu buvo vertinamas kolegijos vadybos sistemos veiksmingumas, siekiant užtikrinti kolegijos pajėgumą pasiekti nustatytus tikslus, atitikti taikytinus teisinius, norminius bei sutartinius reikalavimus. Marijampolės kolegijos kokybės vadybos sistema tai pagrindas, sąlygojantis darnios kolegijos, kaip sistemos, kūrimą, pagrįstą aiškiomis atsakomybėmis bei esminių kokybės procesų identifikavimu, atitinkanti standarto ISO 9001:2015 reikalavimus.

Atitikties patvirtinimą garantuoja DNV GL išduotas Vadybos sistemos sertifikatas, kuris galioja 3 metus (2019-10-26– 2022-10-25).

 

Vyresnioji specialistė kokybei Virginija Giliuvienė

Skelbiame Respublikinės konferencijos programą

spalio 25, 2019|

Respublikinės konferencijos programa 19-10-29

Įvyko pirmasis naujų mokslo metų Kolegijos tarybos posėdis

spalio 25, 2019|

 

Ankstyvą penktadienio (spalio 25 d.) rytą rinkosi pirmo posėdžio 2019–2020 m. m. Marijampolės kolegijos taryba.

Susitikime buvo pristatyti 2019 m. studentų priėmimo į Marijampolės kolegiją rezultatai, aptartas tarptautiškumo didinimo klausimas, apžvelgtas pajamų sąmatos vykdymas, svarstytos galimos infrastruktūros ir struktūros pertvarkos bei kiti einamieji klausimai.

 

Marijampolės kolegijos informacija

Startuoja MarKo moksleivių akademijos pirmosios paskaitos

spalio 24, 2019|

 

Šią savaitę kolegijoje prasidėjo nemokamos paskaitos abiturientams, padėsiančios geriau pasiruošti pagrindiniams brandos egzaminams – lietuvių k., matematikos, istorijos ir anglų k. Taip pat nuo lapkričio 19 d. startuoja paskaitų ciklas apie karjeros pasirinkimus, įsidarbinimo galimybes.

Informuojame, kad jūs vis dar galite vakarus praleisti geriausių savo srities specialistų vedamose paskaitose, gilinti savo žinias, tobulėti ir visa tai daryti nemokamai.

Daugiau informacijos apie projektą ir paskaitas rasite paspaudę ant nuorodos http://www.marko.lt/moduliai/.

 

Marijampolės kolegijos informacija

Įgyvendintas gyvulininkystės inovacijų projektas

spalio 22, 2019|

Marijampolės kolegija baigė vykdyti projektą „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“. Ūkininkams šis projektas buvo naudingas ir reikalingas. Džiaugiamės, kad platus ratas ūkininkų sužinojo apie galimybes kontroliuoti ūkyje užaugintų ir pagamintų pašarų saugą.

Mikotoksinų poveikis didelis, nes jis daro įtaką gyvulių sveikatingumui ir produkcijos kokybei. Nesilaikant mikotoksinų prevencijos bei pašarų laikymo sanitarinių – higieninių reikalavimų, vertingi pašarai gali tapti nekokybiški ir net pavojingi gyvūnų sveikatai. Siekiant užtikrinti maisto saugos grandinę, būtina tirti gyvuliams šerti skirtų grūdų užterštumą mikotoksinais.

Projekte buvo pristatytas greitasis mikotoksinų nustatymo metodas, kuris kartu su ūkininkais išbandytas jų pačių ūkiuose. Šis metodas skirtas nustatyti ūkiuose užaugintuose grūduose esančių mikotoksinų kiekį. Šie grūdai naudojami atrajojantiems bei monogastriniams gyvūnams šerti. Ūkininkams trūko informacijos apie mikotoksinus, jų atsiradimo ir plitimo priežastis bei žalingą poveikį gyvūno organizmui ir gyvūninės kilmės maisto produktų kokybei. Ne visiškai aiškios ir mikotoksinų valdymo priemonės, kuriomis siekiama gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose.

Visos projekte suplanuotos veiklos – metodikos parengimas, bandymai, darbas grupėse, seminarai ir lauko dienos – pavyko sėkmingai ir visi suplanuoti rodikliai buvo pasiekti. Projekto metu vykusiose lauko dienose ir seminaruose buvo nagrinėjami specifiniai technologiniai klausimai, kurie konferencijoje buvo apibendrinti ir pateikti platesniam klausytojų ratui.

Vykdant projektą „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“ buvo atlikta 10 parodomųjų bandymų, kuriuose dalyvavo 10 grupių narių ir 20 savanorių, perskaityta 40 pranešimų, vyko 4 lauko dienos ir 16 seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 240 dalyvių. Visa projekto veikla apibendrinta konferencijoje, kurioje dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių.

Malonu buvo išgirsti ūkininkų atsiliepimus, kad jie išmoko taikyti naujus metodus, padedančius nustatyti ūkiuose užaugintuose grūduose esančių mikotoksinų kiekį. Juk šie grūdai – pašarai gyvūnams.

 

Projekto administratorė Irutė Matulaitienė

Dalyvavome akcijoje „SOS prekyba žmonėmis“

spalio 17, 2019|

Spalio 16 d. rytą kolegijoje vyko prevencinė akcija „SOS prekyba žmonėmis“, kurią organizavo Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro darbuotojai. Šios akcijos tikslas buvo informuoti jaunimą ir veikti prevenciškai.

Darbuotojai kalbėjo apie prekybos žmonėmis skirtingus būdus, tokius kaip prostitucija, žmonių išvežimas daryti nusikaltimus, pervežti narkotikus, fiktyvios santuokos ir t. t., aptarė pagalbos būdus ir tokio darbo specifiką. Vyko diskusija apie tai, kas trukdo žmonėms suprasti, kad jie gali būti įtraukti į prekybą žmonėmis. Pasirodo, kad dažniausiai vyraujanti nuostata – „man taip nenutiks“.

Dėkojame Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro darbuotojams už prevencinę akciją ir laukiame naujų susitikimų.

 

Dr. Salomėja Karasevičiūtė
Socialinio darbo studijų programos komiteto pirmininkė

Paskaita apie priklausomybės nuo azartinių lošimų prevenciją

spalio 15, 2019|

Šią savaitę Marijampolės kolegijoje lankėsi ir paskaitą skaitė Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vyriausiasis specialistas (konsultantas) Oleg Mackevič lošimų priklausomybės prevencijos tema. Specialistas pristatė galimas azartinių lošimų grėsmes, iššūkius, kylančius susidūrus su asmenimis, turinčiais priklausomybę nuo azartinių lošimų bei pagalbos būdus.
Dalijamės studentų įžvalgomis: „Seminaras buvo labai įdomus ir naudingas mums, studentams, kaip būsimiems socialinio darbo specialistams. Seminaro metu sužinojome lošimų priklausomybių lygius, priežastis, kaip su priklausomybe kovoti ir padėti žmogui priklausomam nuo lošimų ir jo artimiesiems. Buvo įdomu klausytis,  nes lektorius ilgus metus dirba su žmonėmis, priklausomais nuo lošimų ir dalinosi savo darbo patirtimi.“ 
Dėkojame specialistui už perteiktas žinias bei naują patirtį.

Dr. Salomėja Karasevičiūtė
Socialinio darbo studijų programos komiteto pirmininkė