Kvietimas – „Creative Lab“

vasario 12, 2019|

Kviečiame dalyvauti VDU vykdomo kūrybiškumo ugdymo projekto „Creative Lab“ veiklose. Kartu su kitų aukštųjų mokyklų studentais dalyvauk  patyriminėse stovyklose kovo mėn. 1-3 d. ir balandžio mėn. 13-14 d.  Susidomėjai? Registruokis el. paštu kristina.miskiniene@mkolegija.lt iki vasario 22 d.

Daugiau įspūdžių iš stovyklos: https://bit.ly/2TLYmD0

CREATIVE-LAB-pristatymas

Marijampolės kolegijoje aptarta Sūduvos regiono ateities vizija

vasario 11, 2019|

Sausio 7 d. Marijampolės kolegijoje įvyko pirmasis viešų paskaitų ir diskusijų ciklo susitikimas. Planuojama, kad kas mėnesį vyksiančiose viešose paskaitose mokslininkai, visuomenės veikėjai, verslo ir viešojo sektoriaus atstovai pristatys mokslo, inovacijų, technologinės plėtros ir visuomenės raidos tendencijas. Pirmojoje paskaitoje ir diskusijoje prof. dr. Vytauto Šlapkausko pakviestas pranešimą „Regionų ekonomikos tendencijos: kada Sūduvos regione taps madinga gyventi?“ skaitė Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas. Statistinius Sūduvos regiono rodiklius pristatė Regioninės plėtros departamento Marijampolės apskrities skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė.

Aiški ateities vizija

Skaitytame pranešime M. Ražinskas priminė apie jau atliktą didelį darbą – sukurtą Sūduvos regiono specializacijos strategiją 4M. Į specializacijos plano rengimą aktyviai įsitraukė savivalda, verslo atstovai, Marijampolės kolegija ir kitos regioninei plėtrai svarbios įstaigos. Anot M. Ražinsko, valstybiniu lygiu šis planas laikomas pavyzdiniu, tačiau finansavimo dar nėra sulaukęs. Diskusijoje dalyvavęs LR Seimo narys dr. Kęstutis Mažeika patikino, kad finansavimas bus skirtas, o Sūduvos regionas ir jo specializacijos planas yra pirmas eilėje. Kaip vieną iš galimų priežasčių kodėl Vyriausybė dar neskyrė finansavimo LR Seimo narys įvardijo STT paviešintus duomenis apie korupcijos ir nepotizmo rizikas Marijampolės regione.

 

Pasijautė nesulaukę tinkamo dėmesio

Marijampolės kolegijos asistentas Domas Kriščiūnas nuogąstavo, kad rengdami Sūduvos regiono specializacijos projektą jo rengėjai nepakankamai dėmesio skyrė kultūros ir sporto klausimams. Jo nuomone šios potemės turėjo labiau atsispindėti vienoje iš 4M – Mokslo dalyje. D. Kriščiūno manymu neskiriant pakankamai dėmesio ir finansavimo kultūros bei sporto sektoriams bus sudėtinga į Sūduvos regioną pritraukti pakankamai jaunimo. M. Ražinskas sutiko, kad kultūros ir sporto situacija Sūduvos regione yra sudėtinga, tačiau tikisi, kad sulaukus finansavimo regiono specializacijos planui įgyvendinti, sporto ir kultūros sektoriai taip pat pajus naudą.

 

Laukiama investicijų

Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas Kęstutis Traškevičius atkreipė dėmesį, kad sunkumų dėl ne itin gerų Sūduvos regiono emigracijos, vidutinio darbo užmokesčio ir kitų rodiklių kenčia ir Marijampolės kolegija. Dekanas teiravosi ar Regiono plėtros taryba yra numačiusi konkrečių priemonių šiems rodikliams gerinti. M. Ražinsko nuomone efektyviausia priemonė stabdant emigraciją ir didinant vidutinius atlyginimus regione yra investicijos. Pirmininkas džiaugėsi, kad sunki pradžia jau padaryta ir šiandien Marijampolės LEZ teritorijoje jau veikia viena didžiausių Pabaltyje UAB „Dovistos“ gamykla. Nėra abejonių, kad šis investuotojas atkreips ir kitų, dar tik planuojančių žengti į Lietuvą, dėmesį. Džiugu, kad Marijampolės kolegija taip pat dalyvauja investuotojų pritraukimo procese ir yra pasirengusi užtikrinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų rengimą. Išrinktoji Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė užtikrino, kad Kolegija dar akyviau įsitrauks į Sūduvos regiono plėtros procesus. A. Murauskienė pasidžiaugė, kad naujausiais karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS) duomenimis per paskutinius penkerius metus Marijampolės kolegijos absolventų įsidarbinimas praėjus 6 mėn. nuo studijų baigimo išaugo 13 procentų.

Dėkodamas diskusijos dalyviams už skirtą laiką, prof. dr. Vytautas Šlapkauskas sakė manantis, kad keičiantis laikmečiui kartu privalome keisi ir požiūrį. Profesorius tikisi, kad jo organizuojamas paskaitų ir diskusijų ciklas prie to prisidės.

 

 

Povilas Šlapševičius

Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėjas

SVARBU: keičiasi konkursinio balo skaičiavimas

vasario 8, 2019|

 

2019 m. skaičiuojant konkursinį balą pereinama prie suvienodintos 10-balės skaičiavimo skalės – jis galės būti nuo 4 iki 10 balo.  Naujasis konvertavimas geriau atspindės abituriento pasiekimus, nei ligi šiol naudotas skaičiavimas. 2019 m. minimalaus konkursinio balo kartelė išlaikoma tokia pat kaip pernai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino 2019 m. mažiausius konkursinius balus stojant į valstybės finansuojamas studijų vietas universitetuose ir kolegijose. Skaičiuojant konkursinį balą valstybiniai brandos egzaminai iš 16–100 balų vertinimo skalės bus perskaičiuojami į 4–10 skalę, dėl to keičiasi ir mažiausio konkursinio balo skaitinė išraiška.

Nors skaitinė minimalaus konkursinio balo išraiška pasikeičia, jo vertė išlieka tokia pat kaip pernai. 2018 m. galiojęs minimalus konkursinis balas stojant į universitetus 3,6 šiemet perskaičiuojamas į 5,4,  o stojant į kolegijas – 2 į 4,3 balo.

Stojamojo balo skaičiavimo pakeitimas leis matyti realesnį vaizdą – jei abiturientas 10 balų skalėje surinko penkis balus, tai reiškia, kad jo pasiekimai verti penketo. Anksčiau buvo trys skirtingos vertinimo skalės: mokyklinio dešimtuko, valstybinių egzaminų šimtuko ir stojamojo balo dešimtuko, kuris nesutapo su mokyklinio dešimtuko. Nuo šiol šios vertinimo skalės suvedamos į vieną.

Kaip ir pernai, konkursinis balas skaičiuojamas iš keturių dalykų brandos egzaminų. 5,4 balo (2018 m. – 3,6) susidaro, jeigu mokinys išlaiko 4 brandos egzaminus pagrindiniu lygiu. Slenkstinį balą 4,3 (2018 m. – 2) stojantysis surenka 4 brandos egzaminus išlaikęs patenkinamu lygiu.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija

Pratęsta registracija į MarKo moksleivių akademiją

vasario 6, 2019|

Vasario 6 d. įvyko pirmasis MarKo moksleivių akademijos matematikos modulio užsiėmimas. Modulio dėstytojo, Kęstučio Traškevičiaus pateiktas užduotis sprendė Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos mokinės. Jūsų patogumui registracija į MarKo moksleivių akademijos užsiėmimus pratęsta iki vasario 15 d.

#StartuokSuMarKo

Inžinieriams – vadybininkams įteikti diplomai

vasario 4, 2019|

 

Vasario 1 d. Marijampolės kolegijoje vyko istorinė diplomų įteikimo ceremonija. Profesinio bakalauro diplomus atsiėmė pirmieji keturi transporto logistikos technologijų absolventai kartu pasirinkę gretutines vadybos studijas.

„Tai pirmas kartas Marijampolės kolegijos istorijoje, kai studentai kartu įgyja inžinieriaus ir vadybininko išsilavinimus. Esu įsitikinęs, kad šiems absolventams bus nesudėtinga rasti gerai apmokamus darbus. Šiandien įmonės, kaip niekad, stengiasi sutaupyti ir optimizuoti savo veiklą todėl ieško universalių ir prisitaikyti gebančių darbuotojų. Šie absolventai per 3 su pusę metų įgijo dvigubą aukštojo mokslo diplomą.“, – sako Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanas Vladas Beržanskis.

Penktadienio popietę absolventus sveikino artimieji, dėstytojai ir kolegijos administracijos atstovai. Ceremonijos metu nuo dvigubus diplomus atsiėmusių absolventų veidų nedingo šypsenos. Absolventas Žygimantas Čemerka papasakojo, kad jam, kaip inžinieriui, vadybos studijos buvo įdomi ir naudinga patirtis. Pasirinkęs gretutines studijas vaikinas įgijo rinkos valdymo, pardavimų vadybos ir prekybos organizavimo kompetencijų. Konkrečių ateities planų Žygimantas dar neturi, tačiau jam ypač patiko studijų praktika logistikos įmonėse, todėl planuoja ir toliau dirbti šioje srityje.

 

 

 

Marijampolės kolegijos informacija

Marijampolės kolegijoje aptarta socialinė šeimos politika

vasario 1, 2019|

Praėjusį antradienį Marijampolės kolegijoje vyko mokslinė praktinė konferencija ,,Šeimos socialinės politikos įgyvendinimo iššūkiai ir galimybės“. Konferencijos pranešimų temos palietė šeimos socialinės politikos pokyčius, daug dėmesio skirta vaiko teisių apsaugos pertvarkos įgyvendinimo iššūkiams ir galimybėms.

Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė: Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Svajonė Rainienė, prof. dr. Ilona Tamutienė (VDU), doc. dr. Dalija Snieškienė (VDU), doc. dr. Ramunė Jurkuvienė (LSMU, Marijampolės kolegija), VDU daktarė, Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos prezidentė dr. Julija Eidukevičiūtė (VDU, Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos prezidentė).

 

 

Darbo atskirose grupėse metu su kolegomis iš Vytauto didžiojo universiteto, Panevėžio kolegijos, VšĮ Kolpingo kolegijos, Marijampolės, Alytaus regionų įvairių socialinių įstaigų praktikais ir studentais buvo aptartos, pasidalintos šeimos gerovės sistemos vystymo ir įgyvendinimo patirtys bei iškylantys klausimai. Aktyviai diskutuota apie socialinių darbuotojų profesionalumo raišką ir mokslininkų įžvalgas socialinio darbo praktikos tobulinimui.

 

 

Kristina Dulinskienė,

Socialinio darbo studijų programos komiteto pirmininkė

Startuoja MarKo moksleivių akademija

sausio 31, 2019|

Praėjusių metų priėmime į Marijampolės kolegiją didelė dalis stojančiųjų netenkino nustatyto minimalaus konkursinio balo kriterijaus. Minimalus konkursinis balas kyla jau kelerius metus iš eilės, vien per pastaruosius dvejus metus pakilo nuo 1,6 iki 2 (stojantiems į kolegijas), taip pat kyla ir kiti stojantiesiems keliami reikalavimai. 2019 metų priėmime bus atsižvelgiama į stojančiųjų brandos egzaminų ir metinių pažymių įvertinimų vidurkius. Stojančiųjų į kolegijas trijų brandos egzaminų įvertinimų vidurkis turės būti ne mažiau kaip 25 balai, o penkių geriausių metinių pažymių vidurkis – ne mažiau 6.

Jausdami susirūpinimą, kad daliai norinčių studijuoti yra užkertamas kelias įsteigėme MarKo moksleivių akademiją. Tai nemokamų užsiėmimų ciklas jauniems žmonėms, norintiems pasikartoti, pagilinti konkrečių dalykų (anglų kalbos, matematikos) žinias, o taip pat įgyti naujų žinių ir gebėjimų, padėsiančių pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje. Akademijos klausytojai netik geriau pasiruoš brandos egzaminams, jiems bus suteikiamas 1 papildomas balas prie minimalaus konkursinio balo stojant į Marijampolės kolegiją, valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Planuojama, kad MarKo moksleivių akademijoje vyks trys užsiėmimų ciklai: Matematikos modulis (IV gimnazijos klasių moksleiviams), Anglų kalbos modulis (IV gimnazijos klasių moksleiviams), Karjeros modulis (I – IV gimnazijos klasių moksleiviams). Užsiėmimus ves Marijampolės kolegijos dėstytojai: K. Traškevičius, D. Kalvaitienė, L. Galininenė, R. Klasavičienė, G. Jakovickienė, V. Sorakaitė, A. Putauskienė, K. Miškinienė, I. Mulerenkienė, Ž. Advilonienė, K. Dulinskienė, V. Riškevičienė, B. Petrošienė ir R. Šoblinskas. Užsiėmimai vyks antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais.

Registracija į užsiėmimus vyksta internetu www.marko.lt iki vasario 1d. Daugiau informacijos Mob. +370 612 88087 arba el. paštu: markoakademija@mkolegija.lt

 

Karo tarnybą atlikusių asmenų dėmesiui!

sausio 30, 2019|

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 patvirtintu „Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu“ ir MK direktoriaus 2013-01-15 įsakymu Nr. 1V-18 patvirtintu „Nuolatinę privalomąją karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje aprašu“ kviečiame teikti prašymus kainos dalies kompensavimui asmenis, karo tarnybą atlikusius iki studijų kolegijoje ar jų metu:

  1. 2018 m. baigusius pirmuosius dvejus studijų metus Kolegijoje (dabartiniai trečio kurso nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai).
  2. 2018 m. baigusius studijas.

Kviečiame teikti prašymus studijų kainos dalies kompensavimui asmenis, karo tarnybą atlikusius iki studijų kolegijoje ar jų metu:

  1. 2018 m. baigusius pirmuosius dvejus studijų metus Kolegijoje (dabartiniai trečio kurso nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai).
  2. 2018 m. baigusius studijas.

Dabar studijuojantys pretendentai iki 2019 m. vasario 5 d. į Studijų ir karjeros skyrių turi pristatyti prašymą ir Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio karinių mokymų baigimą, kopiją.

Į visus klausimus, susijusius su už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimu karo tarnybą atlikusiems asmenims, atsakymus gausite Studijų ir karjeros skyriuje (P. Armino g. 92, 112 kab.) arba paskambinę telefonu (8 612) 88 087.

 

 

Studijų ir karjeros skyrius

 

Marijampolės kolegijoje – reikšmingi pokyčiai

sausio 28, 2019|

Kelerius metus viešoje erdvėje pasirodančios antraštės visuomenėje suformavo nuostatą, kad Marijampolės kolegiją ruošiamasi uždaryti. Nuo šių antraščių pasirodymo pradžios jau praėjo keletas metų, tačiau Marijampolės kolegija toliau veikia ir tęsia jau 18 savo veiklos metus. Šiais metais Kolegijoje numatomi ypač reikšmingi pokyčiai.

Kuriamas STEAM atviros prieigos centras

Praėjusiais metais žengti pirmieji, bet labai svarbūs žingsniai siekiant, kad Marijampolės kolegijoje būtų įkurtas  Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centras (STEAM). Spalio pabaigoje pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje Marijampolės savivaldybės administracija, Marijampolės kolegija, Vytauto didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas ir VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ sutarė dėl bendradarbiavimo kuriant ir įveiklinant STEAM centrą. Marijampolės kolegija taip pat pasirašė jungtinės veiklos sutartį su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centru. LR Finansų ministerija jau skyrė finansavimą šiam projektui įgyvendinti. Planuojama, kad dar šiais metais bus atliktos viešųjų pirkimų procedūros STEAM atviros prieigos centro patalpų remontui ir pritaikymui numatytoms laboratorijoms.

STEAM centro tikslas – paskatinti mokinius domėtis technologinių krypčių mokslais ir rinktis šių krypčių studijas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau praėjusių metų priėmime didino valstybės finansuojamų studijų vietų skaičių technologinėse ir inžinerinėse studijų programose. Tačiau, Marijampolės kolegijoje ir dalyje kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų ne visos papildomai skirtos studijų vietos buvo užpildytos. Marijampolės kolegijoje kuriamas atviros prieigos centras taip pat pasitarnaus įgyvendinant Marijampolės regiono specializacijos 4M projektą. Numatoma, kad mūsų regione artimiausiu metu ir toliau augs aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikis.

Trumpųjų studijų programos

Praėjusių metų pabaigoje LR Seimas priėmė ilgai lauktą sprendimą, kuris įteisino trumpąsias profesines studijas (angl. short cycle). Mokslo ir studijų įstatymas Trumpąsias studijas apibrėžia kaip aukštojo mokslo studijų pakopą profesinei kvalifikacijai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį įgyti. Planuojama, kad šias studijas organizuos kolegijos kartu su profesinio mokymo įstaigomis. Studijos bus sudėtinė I-osios  pakopos studijų dalis. Baigusieji studijas įgis profesinę kvalifikaciją ir galės įsidarbinti konkrečiame darbo rinkos segmente. Planuojama, kad studijų apimtis bus 90 – 120 kreditų, iš kurių 30 ar 40 sudarys praktinės veiklos.

Šis LR Seimo sprendimas – pirmas žingsnis trumpųjų profesinių studijų link. Artimiausiu metu dar turi būti nustatyti konkretūs trumposioms profesinėms studijoms keliami reikalavimai bei atliktas pačių studijų programų akreditavimas. Tik atlikus šiuos veiksmus bus galima pradėti priėmimo procedūras.

Marijampolės kolegija dar prieš įteisinant trumpąsias profesines studijas pradėjo rengti šios studijų formos programas. 2019 m. kolegijos veiklos plane numatyta įregistruoti šias trumpųjų profesinių studijų programas: Socialinio darbuotojo padėjėjo, Sveikatos ir grožio paslaugų verslo specialisto, Mechatronikos, Pardavimų organizavimo, Apskaitos, Apgyvendinimo paslaugų organizavimo.

Anot darbdavių, išvardintų sričių specialistų šiuo metu labiausiai trūksta. Dėl sąlyginai trumpo studijų laiko šios studijos – puikus pasirinkimas norintiems įgyti profesinę kvalifikaciją ir pakeisti jau turimą profesiją. Aukštojo mokslo trumpųjų studijų galimybę numato Europos aukštojo mokslo erdvės kvalifikacijų sistema. Lietuvoje tokių studijų galimybė iki šiol nebuvo nenumatyta.

 

Povilas Šlapševičius

Marijampolės kolegijos viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėjas

Išrinktas Marijampolės kolegijos vadovas

sausio 25, 2019|

 

Sausio 23 d. vykusiame Marijampolės kolegijos Tarybos posėdyje paaiškėjo viešojo konkurso Kolegijos direktoriaus pareigoms eiti laimėtojas.  Ja tapo Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto prodekanė Alė Murauskienė. 5 metų darbo sutartis su Ale Murauskiene bus pasirašyta vasario 25 d. Šiuo metu, įstatymo nustatyta tvarka, Kolegijos Taryba jau kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie Alės Murauskienės nepriekaištingą reputaciją.

 

 

 

Alė Murauskienė

 

 

Marijampolės kolegijos informacija