Direktorato sudėtis

Direktorato posėdžiai Marijampolės kolegijoje vyksta kas antrą trečiadienį, 111 kab.

Direktorato pirmininkas:

Romas Giedraitis, direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir infrastruktūrai, l. e. direktoriaus pareigas

Direktorato nariai:

Irena Sviliuviene, direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui;

Nijolė Margelevičienė, Akademinės tarybos pirmininkė;

Jurgita Šmulkštytė, Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;

Povilas Šlapševičius, Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėjas;

Vladas Beržanskis, Verslo ir technologijų fakulteto dekanas;

Kęstutis Traškevičius, Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas;

Regina Andriukaitienė, Verslo ir ekonomikos katedros vedėja;

Romalda Kasiliauskienė, Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros vedėja;

Lina Jaruševičienė, Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros vedėja;

Daiva Kalvaitienė, Technologijų katedros vedėja;

Stasė Milerienė, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja;

Irutė Matulaitienė, vyresnioji specialistė projektinei veiklai;

Vaida Vitkauskienė, vyresnioji metodininkė tobulinimosi studijoms;

Edvinas Pašiūnas, Informacinių technologijų centro vedėjas;

Gediminas Čerkauskas, Ūkio skyriaus vedėjas;

Rasa Kaškonaitė, Marijampolės kolegijos studentų atstovybės prezidentė

Direktorato sekretorė – Vilija Meleckienė, raštinės vedėja.