Direktorato sudėtis

Direktorato pirmininkė

Alė Murauskienė – Kolegijos direktorė

Direktorato nariai

Irena Sviliuvienė – direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui

Romas Giedraitis – direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir infrastruktūrai

Vladas Beržanskis – Verslo ir technologijų fakulteto dekanas

Kęstutis Traškevičius – Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas

Kristina Miškinienė – Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė

Odeta Gluoksnytė – Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto prodekanė

Ilona Mulerenkienė – Studijų ir karjeros skyriaus vedėjo pavaduotoja

Ina Miniotienė – Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėja