Direktorato sudėtis

Direktorato posėdžiai Marijampolės kolegijoje vyksta kas antrą trečiadienį, 111 kab.

Direktorato pirmininkas: Vaidotas Viliūnas, kolegijos direktorius.

Direktorato nariai:

Romas Giedraitis, Administracijos direktorius;

Irena Sviliuvienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai;

Rasa Zygmantaitė, direktoriaus pavaduotoja plėtrai;

Nijolė Margelevičienė, Vadovybės atstovė kokybei, aplinkosaugai bei profesinei saugai ir sveikatai;

Jurgita Šmulkštytė, Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;

Povilas Šlapševičius, Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėjas;

Vladas Beržanskis, Verslo ir technologijų fakulteto dekanas;

Kęstutis Traškevičius, Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas;

Regina Andriukaitienė, Verslo ir ekonomikos katedros vedėja;

Jūratė Makauskienė, Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros vedėja;

Lina Jaruševičienė, Teisės, vadybos ir komunikacijos katedros vedėja;

Daiva Kalvaitienė, Technologijų katedros vedėja;

Stasė Milerienė, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja;

Mindaugas Šnipaitis, Studijų skyriaus vedėjas;

Irutė Matulaitienė, Projektinės veiklos skyriaus vedėja;

Biruta Urbonavičienė, Tobulinimosi studijų centro vyresnioji specialistė;

Algirdė Adomaitytė, Karjeros centro vyresnioji specialistė;

Kristina Čeponienė, Tarptautinių studijų ir ryšių skyriaus vedėja;

Edvinas Pašiūnas, Informacinių technologijų centro vedėjas;

Andrejus Jerešiūnas, Mokslo taikomosios veiklos centro vadovas, mokslo darbuotojas;

Rasa Kaškonaitė, Marijampolės kolegijos studentų atstovybės prezidentė.

Direktorato sekretorė – Vilija Meleckienė, raštinės vedėja.