Erasmus+ studijos ir praktikos

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti Erasmus+ programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų pakopą. Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika studijų metu ir absolventų praktika). Absolventų praktikos mobilumas privalo prasidėti ir pasibaigti per 12 mėnesių po studijų pabaigos. Absolventų praktikai studentai atrenkami dar nepasibaigus studijų  laikotarpiui, nors išvykstama jau po studijų.

image_galleryStudijų mobilumas gali trukti nuo 3 iki 12 mėnesių

Praktikos mobilumas gali trukti nuo 2 iki 12 mėnesių

https://mapped.eu/

Mobilumo gidas skirtas asmenims, vykstantiems į tarptautinį mobilumą

Erasmus+ dalyviams, kurie turi specialiųjų poreikių