Erasmus+ studijos ir praktikos

Marijampolės kolegija įgyvendina Erasmus+ programos KA1 veiklas organizuodama studentų ir personalo mobilumą.

Erasmus+ programa remia ir skatina studentų bei absolventų, dėstytojų ir administracijos personalo mobilumą bei daugiašalį bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo institucijų tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei kitomis organizacijomis.

Erasmus+ studentų mobilumas studijoms ir praktikai bei darbuotojų mobilumas dėstymui ir mokymams vykdomas į tas užsienio aukštojo mokslo institucijas, su kuriomis Universitetas turi pasirašęs Erasmus+ sutartis. Studentų praktikų ir darbuotojų mokymų vizitai gali vykti ir į tas organizacijas, su kuriomis Universitetas neturi pasirašęs bendradarbiavimo sutarčių, tačiau priimančioji institucija atitinka Erasmus+ dalyvio reikalavimus ir sutinka priimti Universiteto studentus ar darbuotojus.

Erasmus aukštojo mokslo chartija (ECHE) užtikrina kokybišką Erasmus+ veiklų įgyvendinimą mokslo ir studijų institucijose. ECHE suteikimas patvirtina, kad Erasmus+ programos tikslai yra ir pačios institucijos modernizavimo ir tarptautiškumo strategijos dalis ir kad institucija įsipareigoja laikytis visų keliamų Erasmus+ programos įgyvendinimo reikalavimų bei Europos bendradarbiavimo principų.

Informacija apie ERASMUS studijas

Informacija apie ERASMUS praktiką

Prašymo forma

Prieš išvykstant

Prieš išvykimą Marijampolės kolegija ir priimanti įstaiga arba įmonė turi oficialiai susitarti dėl mobilumo programos:

  • vykstant studijuoti – studijų sutartis (angl. Learning Agreement for Studies), kurioje nurodyta privaloma studijų programa, kurią patvirtina studentas, jį siunčianti ir priimanti institucijos;
  • Vykstant atlikti praktikos – praktikos sutartis (angl. Learning Agreement for Traineeship), kurioje nurodyta privaloma praktikos programa, kurią patvirtina studentas, jį siunčianti institucija ir priimanti įmonė.

Šiose sutartyse apibrėžiami tiksliniai mokymosi užsienyje laikotarpio mokymosi rezultatai ir pateikiamos oficialaus pripažinimo nuostatos, taip pat nurodoma studijų laikotarpio ir (arba) praktikos vieta. Taip pat siunčianti institucija ir studentas turėtų sutarti dėl kalbos mokėjimo lygio (pagrindinės dėstymo (mokymo) ar darbo vietos kalbos), kurį studentas turi būti pasiekęs iki studijų (praktikos) laikotarpio pradžios. Jeigu reikia, siunčianti institucija ir studentas sutaria dėl tinkamiausios kalbinės paramos, kuri turi būti suteikta, kad studentas galėtų pasiekti sutartą lygį.

Studentas su jį siunčiančia institucija pasirašo finansinę sutartį, kurioje numatomas studijų/praktikos laikotarpis, skiriamos stipendijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Studentas prieš išvykstant turi susipažinti su „Erasmus+“ studento chartija, kurioje išdėstomos studento teisės ir pareigos, susijusios su jo studijų ar praktikos užsienyje laikotarpiu, ir paaiškinami įvairūs veiksmai, kurie turi būti atlikti prieš prasidedant mobilumo laikotarpiui, jo metu ir jam pasibaigus.

Kalbos testai ir kalbinė parama

Visi atrinkti savi studentai (išskyrus tuos, kuriems studijų ar praktikos užsienyje kalba yra gimtoji) prieš pasirašydami studijų/praktikos sutartį privalo atlikti internetinį testą, kuriuo bus įvertintos jų pagrindinės kalbos, kuria jie studijuos ar atliks praktiką užsienyje, žinios.

Taip Marijampolės kolegija galės nustatyti studentus, kuriems reikėtų internetinio kalbos kurso. Studentai, jiems paskyrus internetinius kalbos kursus, prisiima atsakomybę už tokio kurso išklausymą.

Mobilumo laikotarpio pabaigoje studentai atliks antrąjį testą padarytai pažangai mokantis pagrindinės užsienio kalbos įvertinti.

Mobilumui pasibaigus

Studijų/praktikos laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti institucija turi pateikti studentui ir jį Marijampolės kolegijai pažymą, patvirtinančią mobilumo laikotarpį (trukmę), sutartos programos įvykdymą bei išduoti akademinę pažymą, patvirtinančią studijų rezultatus.

Marijampolės kolegija privalo visiškai pripažinti „Erasmus+“ mobilumo laikotarpiu patenkinamai įvykdytą veiklą, numatytą studijų/praktikos sutartyje. Studijų rezultatai pripažįstami remiantis Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS).

Informacija apie dėstymo vizitus

Informacija apie mokymosi vizitus

Prašymo forma

Prieš išvykstant

Prieš išvykimą Marijampolės kolegija ir priimanti įstaiga arba įmonė turi oficialiai susitarti dėl mobilumo programos:

vykstant dėstyti – Marijampolės kolegija ir priimanti institucijos patvirtina dėstymo programą, kurioje turi būti nurodyta iš anksto suderinta paskaitų, kurias skaitys dėstytojas, programa, rengiami susitikimai su kitais dėstytojais ir pan.;

vykstant į mokymus – Marijampolės kolegija ir priimanti institucijos patvirtina mokymų programą, kurioje turi būti nurodyti vizito tikslai ir užduotys, numatomi planuojamos veiklos rezultatai ir mokymosi laikotarpio programa.

Darbuotojas su Marijampolės pasirašo dotacijos sutartį, kurioje numatomas vizito laikotarpis, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Po vizito

Vizito laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti institucija turi pateikti darbuotojui ir Marijampolės kolegijai pažymą, patvirtinančią vizito laikotarpį (trukmę) bei sutartos programos įvykdymą.

Darbuotojai privalo užpildyti ir pateikti baigiamąją elektroninę ataskaitą.

Mobilumui pasibaigus

Dokumentų formos

1.International University CollegeBulgarija
2.Adnan Menderes UniversitesiTurkija
3.Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w CiechanowieLenkija
4.Polytechnic Institute of GuardaPortugalija
5.Coventry UniversityJungtinė Karalystė
6.Selahaddin Eyyubi UniversityTurkija
7.Universidade de EvoraPortugalija
8.European University in RadomLenkija
9.Fachhochschule der Wirtschaft NRW (University of Applied  Sciences Paderborn)Vokietija
10.Ekonomikas un kulturas augstskola (The university College of Econimics and CultureLatvija
11.Sakarya UniversityTurkija
12.University of HuelvaIspanija
13.Wyzsza Szkola Biznesu w Dabrowie Gorniczej (The Academy of Business in Dabrowa)Lenkija
14.The D. A. Tsenov Academy of EconomicsBulgarija
15.Usak UniversityTurkija
16.Universitat Politecnica de ValenciaIspanija
17.Higher Educational Establishment of Ukoopspilka Poltava University of Economics and TradeUkraina
18.Bingol UniversityTurkija
19.Via University CollegeDanija
20.University of DubrovnikKroatija
21.Kocaeli UniversityTurkija
22.Universidad de la LagunaTenerifė
23.Kujawy and Pomorze University in BydgoszszLenkija
24.Ardahan UniversityTurkija
25.Bulent Ecevit UniversityTurkija
26.Liepaja UniversityLatvija
27.Sakarya University of Applied SciencesTurkija
28.Trabzon universityTurkija
29.Riga CollegeLatvija
30.Munzur UniversityTurkija
31.The President Stanislaw Wojciechowski State University of Applied Sciences in KaliszLenkija
32.Sirnak UniversityTurkija
33.Glazgow Kelvin CollegeJungtinė Karalystė
Projektinės veiklos ir tarptautinės partnerystės skyrius:

vedėja Odeta Gluoksnytė 

odeta.gluoksnyte@mkolegija.lt, international@mkolegija.lt

vadybininkė Monika Pileckaitė 

monika.pileckaite@mkolegija.ltinternational@mkolegija.lt