Apie centrą

Įgyvendinant 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4. priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“, projektą: „Vieningo karjeros centro veiklos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Utenos, Žemaitijos ir Šiaulių kolegijose“ 2007 m. įkurtas Marijampolės kolegijos Karjeros centras. Jo veiklą reglamentuoja Kolegijos statutas ir Karjeros centro nuostatai.

VIZIJA
Modernus aukštosios mokyklos Karjeros centras, atviras visuomenei ir naujovėms, orientuojantis į regiono poreikius ir interesus, infrastruktūros kaitą, derinant studentų ir darbdavių poreikius.
MISIJA
Padėti kolegijos studentui planuoti savo karjerą besikeičiančioje darbo rinkoje ir sėkmingai joje integruotis.
Pagrindinės Karjeros centro veiklos kryptys:
• vykdyti neformalią šviečiamąją veiklą kolegijos studentams, organizuojant individualias konsultacijas ir seminarus karjeros planavimo klausimais.
• organizuoti renginius bei vykdyti projektus, susijusius su kolegijos studentų bei absolventų integracija į darbo rinką.
• skatinti kolegijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimą.
• vykdyti profesinį informavimą mokyklose.

KARJEROS CENTRAS TEIKIA PASLAUGAS
Studentams:
• konsultuojama darbo dokumentų rengimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo klausimais.
• organizuojami mokymai, seminarai savęs pažinimo, efektyvaus bendravimo, darbo dokumentų rengimo ir prisistatymo darbdaviui, karjeros planavimo klausimais.
• teikiama informacija apie įsidarbinimo galimybes pagal atitinkamas studijų programas, apie skelbiamas laisvas darbo vietas bei darbdavių keliamus reikalavimus darbuotojams.

Moksleiviams:
• informuojama apie kolegijos studijų programas, stojimo ir mokymosi sąlygas.
• padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją.

Darbdaviams:
• platinami studentams darbo pasiūlymai.
• padedama susirasti darbuotojus ir praktikantus.
• tarpininkaujama užmezgant kontaktus su kolegijos katedromis, jų dėstytojais.
• organizuojamos išvykos į įmones.
• organizuojami įmonių pristatymai karjeros dienose.

Skelbimai

Aplankykite pirmąją Baltijos šalyse virtualią karjeros mugę internete! Balandžio 20–27 d. ji veiks čia: www.KarjerosMuge.lt

^999A6BC71071DB6417E5DD7560ED72A20CE84B0095AC2E0CBC^pimgpsh_thumbnail_win_distr Registruokitės čia: http://files.cvonline.lt/files/pages/karjerosmuge/index.html

Darbo pasiūlymai

Praktikos pasiūlymai

  • Parduotuvė „Gulbelė“ Šakiuose ieško studentų praktikai, su galimybe įsidarbinti.Jei esate iš Šakių ar iš aplinkinių rajonų ir neturite praktikos vietos, kviečiame rašyti karjeros.centras@mkolegija.lt , skambinti 8 652 90477 arba ateiti į 113 kabinetą.

Karjeros centro kontaktai

PareigosV. PavardėTelefonasEl. paštas
Vyresnioji specialistėAlgirdė Adomaitytė8 (652) 90477karjeros.centras@mkolegija.lt