Apie centrą

Įgyvendinant 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4. priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“, projektą: „Vieningo karjeros centro veiklos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Utenos, Žemaitijos ir Šiaulių kolegijose“ 2007 m. įkurtas Marijampolės kolegijos Karjeros centras. Jo veiklą reglamentuoja Kolegijos statutas ir Karjeros centro nuostatai.

VIZIJA
Modernus aukštosios mokyklos Karjeros centras, atviras visuomenei ir naujovėms, orientuojantis į regiono poreikius ir interesus, infrastruktūros kaitą, derinant studentų ir darbdavių poreikius.
MISIJA
Padėti kolegijos studentui planuoti savo karjerą besikeičiančioje darbo rinkoje ir sėkmingai joje integruotis.
Pagrindinės Karjeros centro veiklos kryptys:
• vykdyti neformalią šviečiamąją veiklą kolegijos studentams, organizuojant individualias konsultacijas ir seminarus karjeros planavimo klausimais.
• organizuoti renginius bei vykdyti projektus, susijusius su kolegijos studentų bei absolventų integracija į darbo rinką.
• skatinti kolegijos ir socialinių partnerių bendradarbiavimą.
• vykdyti profesinį informavimą mokyklose.

KARJEROS CENTRAS TEIKIA PASLAUGAS
Studentams:
• konsultuojama darbo dokumentų rengimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo klausimais.
• organizuojami mokymai, seminarai savęs pažinimo, efektyvaus bendravimo, darbo dokumentų rengimo ir prisistatymo darbdaviui, karjeros planavimo klausimais.
• teikiama informacija apie įsidarbinimo galimybes pagal atitinkamas studijų programas, apie skelbiamas laisvas darbo vietas bei darbdavių keliamus reikalavimus darbuotojams.

Moksleiviams:
• informuojama apie kolegijos studijų programas, stojimo ir mokymosi sąlygas.
• padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją.

Darbdaviams:
• platinami studentams darbo pasiūlymai.
• padedama susirasti darbuotojus ir praktikantus.
• tarpininkaujama užmezgant kontaktus su kolegijos katedromis, jų dėstytojais.
• organizuojamos išvykos į įmones.
• organizuojami įmonių pristatymai karjeros dienose.

Karjeros valdymas

Trokšti sėkmingos karjeros? Nori pasirinkti sau tinkamą profesiją? Svajoji rasti darbą, kuris būtų prasmingas, mėgstamas, užtikrintų solidžias pajamas ir turiningą gyvenimą? Šių dienų globaliame, dinamiškame pasaulyje nei valstybė, nei darbdaviai nebenori ir nebegali prisiimti atsakomybės už dirbančiųjų karjerą. Taigi jos sėkmė šiandien kaip niekada priklauso nuo mūsų pačių, mūsų noro ir gebėjimo tinkamai ją valdyti.

KARJERA – visą gyvenimą trunkanti mokymosi ir darbo patirčių seka, apimanti Tavo darbovietes, pareigas ir pasiekimus, saviraišką, profesinį tobulėjimą ir su tuo susijusius vaidmenis.

KARJEROS VALDYMAS – procesas, apimantis savęs ir karjeros galimybių pažinimą, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą ir realizavimą bei derinimą su kitomis gyvenimo sritimis. Susipažink išsamiau su kiekvienu iš šių karjeros valdymo elementų!

Daugiau informacijos karjera.lt

Darbo pasiūlymai

Darbo pasiūlymai yra viešinami kolegijos patalpose. Jeigu domina individualūs pasiūlymai rašykite karjeros.centras@mkolegija.lt

Karjeros centro kontaktai

PareigosV. PavardėTelefonasEl. paštas
Vyresnioji specialistėAlgirdė Adomaitytė (motinystės atostogose)8 (652) 90477karjeros.centras@mkolegija.lt