Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 patvirtintu „Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu“ ir MK direktoriaus 2013-01-15 įsakymu Nr. 1V-18 patvirtintu „Nuolatinę privalomąją karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje aprašu“ kviečiame teikti prašymus kainos dalies kompensavimui asmenis, karo tarnybą atlikusius iki studijų kolegijoje ar jų metu:

  1. 2019 m. baigusius pirmuosius dvejus studijų metus Kolegijoje (dabartiniai trečio kurso nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai).
  2. 2019 m. baigusius studijas.

Pretendentai turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje.
  2. Studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo.
  3. Karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 d.
  4. Karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 d.
  5. Visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.
  6. Neturi akademinių skolų.

Pretendentai iki 2012 m. vasario 5 d. į Studijų ir karjeros skyrių turi pristatyti prašymą ir Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio karinių mokymų baigimą, kopiją.

Į visus klausimus, susijusius su už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimu karo tarnybą atlikusiems asmenims, atsakymus gausite Studijų ir karjeros skyriuje (P. Armino g. 92, 205 kab.) arba paskambinę telefonu (8 612) 88 087.

Studijų ir karjeros skyrius