Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 patvirtintu „Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu“ ir MK direktoriaus 2013-01-15 įsakymu Nr. 1V-18 patvirtintu „Nuolatinę privalomąją karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje aprašu“ kviečiame teikti prašymus kainos dalies kompensavimui asmenis, karo tarnybą atlikusius iki studijų kolegijoje ar jų metu:

  1. 2016 m. baigusius pirmuosius dvejus studijų metus Kolegijoje (dabartiniai trečio kurso nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai).
  2. 2016 m. baigusius studijas.

Dabar studijuojantys pretendentai iki 2017 m. vasario 5 d. į Studijų skyrių turi pristatyti prašymą ir Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio karinių mokymų baigimą, kopiją.

Asmenys, baigę karo tarnybą  po studijų ir siekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nuo sausio 5 d.  iki vasario 10 d. (įskaitytinai) privalo Fondui pateikti elektroninį prašymą per IS Parama ir pateikti Valstybinio studijų fondo tinklalapyje (www.vsf.lt) nurodytus dokumentus.

Į visus klausimus, susijusius su už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimu karo tarnybą atlikusiems asmenims, atsakymus gausite Studijų skyriuje (P. Armino g. 92, 112 kab.) arba paskambinę telefonu (8 343) 54413.

Studijų skyrius