Spalio 1 d. Marijampolės kolegija, rūpindamasi duomenų saugumo reikalavimų įgyvendinimu, organizavo mokymus Marijampolės kolegijos darbuotojams asmens duomenų apsaugos tematika. Mokymus „Vieneri metai su bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR / GDPR)“ vedė Birutė Pėstininkė, duomenų apsaugos pareigūnė, atstovaujanti kolegijai.

Mokymuose sužinojome atsakymus į klausimus: Kas yra asmens duomenys?; Kada asmens duomenų rinkimas yra teisėtas?; Kokie yra duomenų tvarkymo ypatumai?; Kokios yra asmens duomenų subjekto teisės?  Kaip reikia elgtis gavus duomenų subjekto prašymus dėl teisių įgyvendinimo?; Kaip informuoti apie tvarkomus asmens duomenis duomenų subjektus?; Kaip sunaikinti asmens duomenis, pasibaigus saugojimo laikotarpiui?; Kaip elgtis, kad asmens duomenys būtų apsaugoti, kokias saugumo priemones naudoti darbo vietoje ir pan.?; Kaip elgtis nustačius duomenų saugos pažeidimą?; Atsakomybė. Kokia atsakomybė įstaigai, darbuotojams? Taip pat B. Pėstininkė atsakė, kaip elgtis darbuotojų pateiktomis situacijas ir konkrečius sprendimus atskiru atveju.

Nuoširdžiai dėkojame lektorei už perteiktas žinias.

 

Marijampolės kolegijos informacija