Konferencijos

2017 m.

Mokslinės praktinės konferencijos „Anglų kalba darbui, verslui ir komunikacijai: dabartis ir perspektyvos“, vykusios 2017-04-07 straipsnių rinkinys

2016 m.

Mokslinės praktinės konferencijos „Lietuvos teisinės valstybės istorinė patirtis ir ateities iššūkiai“, vykusios 2016-05-11 mokslinių straipsnių ir pranešimų rinkinys

Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos 2016“, vykusios 2016-05-21-22, tezių rinkinys