Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos 2016“, vyusios 2016-05-21-22, tezių rinkinys