Marijampolės kolegija skelbia viešą konkursą dėstytojo pareigoms eiti (toliau – konkursas).

Marijampolės kolegija nurodo poreikį šioms dėstytojo pareigybėms:

 Dalykai bei dalykų grupės Padalinio pavadinimas Mokslo kryptis Etato dydis* (poreikis) Pareigybės pavadinimas
Teisės dalykaiESDFTeisė (01 S)0,25Lektorius
Teisės dalykaiESDFTeisė (01 S)0,25Lektorius
Muzikos didaktikos dalykai ikimokykliniame ugdymeESDFEdukologija (07 S)0,25Asistentas
Transporto inžinerijos dalykaiVTFTransporto inžinerija (03 T)0,5Docentas
Aplinkos pažinimo dalykai ikimokykliniame ugdymeESDFEdukologija (07 S)0,25Lektorius

*Pastaba: etato dydis gali kisti priklausomai nuo studentų judumo rezultatų bei suformuotų studentų grupių.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus, nurodytus Marijampolės kolegijos dėstytojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti nuostatuose (toliau – Nuostatai). Nuostatus galima rasti ir su jais susipažinti Marijampolės kolegijos interneto svetainėje adresu www.marko.lt.

Pretendentai pareigoms eiti privalomi pateikti dokumentai nurodomi Nuostatuose.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2019-05-17.

 Adresas dokumentams teikti: Marijampolės kolegijos Personalo, teisės ir viešųjų pirkimų skyrius (105 kab., P. Armino g. 92-4, Marijampolė), darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.

Telefonas ir el. paštas pasiteirauti: 8 616 03074, 8 343 50750, el. paštas personalas@mkolegija.lt