„HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“

Marijampolės kolegija leidžia periodinį mokslinių straipsnių leidinį „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ (ISSN 2029-9737), skirtą socialinių, humanitarinių ir technologinių mokslo krypčių moksliniams teoriniams ir empiriniams tyrimams.

Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis.

Leidinys leidžiamas ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Vienas numeris skiriamas socialiniams – humanitariniams, kitas – technologijos, žemės ūkio, biomedicinos ir fiziniams mokslams. Papildomai bus leidžiami teminiai žurnalo numeriai.

Siekiama leidinį referuoti tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse.

REIKALAVIMAI

Redakcinės kolegijos vardu
Dr. Vaidotas Viliūnas
VšĮ Marijampolės kolegijos direktorius/ Principal of Marijampolė College
LT-68303, Marijampolė,
Mob. +370-687-40217
vaidotas.viliunas@mkolegija.lt
www.marko.lt

Marijampole College Research Periodical „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“ (ISSN 2029-9737)

Description of publication

We consider articles on all aspects of theoretical, empirical and applied research.

Manuscripts are accepted in Lithuanian, English, German, Polish and Russian.

The publications are released in two annual volumes. One volume of this periodical will contain the issues of social science and humanities, while the other will cover the technologies, agriculture, biomedicine and physical sciences. Additional thematic periodical publications can be also issued.

It is intended that „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“is made available in the international research information database.

Authors are invited to submit their article/-s for consideration into publication of the fifth volume of „HOMO-SOCIETAS-TECHNOLOGIAE“.

On behalf of the Editorial Board
Dr. Vaidotas Viliūnas
Principal of Marijampolė College

Contact Person:
dr Andrejus Jerešiūnas,
Head of Applied Science Department,
Phone: +370 650 67760
Fax: +370 343 54388
E-mail: HST@mkolegija.lt

Address:
Marijampole College
P.Armino str. 92
LT-68303, Marijampolė, Lithuania