STUDENTAI,

šiame skyriuje rasite aktualiausią informaciją apie studijas Marijampolės kolegijoje. Čia sužinosite apie praktikos galimybes įvairiose įmonėse ir organizacijose, išsiaiškinsite kelią iki stipendijos ir kodėl verta turėti LSP. O jeigu jaučiate, kad charizma ir energija netelpa savyje – užsukite į skiltį apie laisvalaikį. Įvairūs meno ir sporto kolektyvai JŪSŲ laukia VISADA!

BŪSIMIEJI STUDENTAI,

šiame skyriuje pateikiama informacija besidomintiems studijomis Marijampolės kolegijoje. Čia rasite  atsakymus į klausimus apie priėmimą, apie studijų programas, sužinosite studijų įkainius, galėsite susipažinti su sėkmingą karjerą pasiekusiais kolegijos absolventais. Be to, kviečiame apsilankyti skiltyje apie kolegijos renginius, skirtus stojantiesiems.

BRANGŪS DARBUOTOJAI,

šiame skyriuje galėsite pasinaudoti prieiga prie savo darbinio elektroninio pašto ir intraneto. Taip pat čia rasite informacijos apie profsąjungą, ginčų komisiją, galėsite peržvelgti dėstytojų etikos kodeksą ir   paskaityti apie tarptautinį mobilumą. Linkime JUMS produktyvaus ir kūrybingo darbo Marijampolės kolegijoje!

MIELI SKAITYTOJAI,

džiaugiamės, kad užsukote į Marijampolės kolegijos virtualią biblioteką. Čia jūs ne tik sužinosite apie du bibliotekos padalinius, bet ir rasite nuorodų į laisvai prieinamas duomenų bazes, galėsite susipažinti su naujų knygų sąrašu, periodiniais leidiniais. Linkime JUMS smagaus skaitymo!

Naujienos

Taikomosios užsienio kalbos

Įrašas sukurtas: .

Valstybinis kodas:  653U600

Ši programa skirta parengti kūrybingą, mąstantį, atvirą pokyčiams ir siekiantį tobulėti specialistą, gebantį savarankiškai organizuoti vertimo raštu procesą, kvalifikuotai atlikti įvairias vertimo ir redagavimo užduotis, bendravimo ir bendradarbiavimo kontekste taikyti įgytas kalbines bei sociokultūrines žinias.

 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Vertimo profesinis bakalauras
Studijų programos apimtis 180 ECTS kreditų
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė - 3 m.
Konkursinio balo dalykai ir koeficientai Egzaminai: lietuvių kalba ir literatūra (0,4), užsienio kalba (0,2), istorija (0,2);  metiniai pažymiai: antroji užsienio kalba arba gimtoji kalba (0,2).
Studijų programa akredituota iki: 2014-03-15
Studijuojami dalykai: I semestras
Privalomi dalykai: lietuvių kalbos kultūra ir tvarkyba, informacinės technologijos, profesinė etika ir studijų įvadas, lietuvių kalbos gramatika, užsienio kalbos gramatika, komunikacinė užsienio kalba, užsienio kalbos fonetika ir fonologija.
II semestras
Privalomi dalykai: vadybos pagrindai, lietuvių kalbos gramatika, užsienio kalbos gramatika, komunikacinė užsienio kalba, verslo užsienio kalba, pažintinė praktika, lotynų kalba.
III semestras
Privalomi dalykai: socialinė psichologija ir socialinių tyrimų metodologija, lietuvių kalbos stilistika ir retorika, verslo užsienio kalba, vertimo teorijos pagrindai, vertėjo asistento praktika, antroji užsienio kalba.
IV semestras
Privalomi dalykai: užsienio kalbos leksikologija, verslo užsienio kalba, vertimas raštu, užsienio kalbos dalykinių tekstų rašymas ir redagavimas, vertimo praktika, antoji užsienio kalba.
V semestras
Privalomi dalykai: teisės pagrindai, užsienio kalbos stilistika, tarpkultūrinė komunikacija, vertimas raštu, antroji taikomoji užsienio kalba, vertimo ir redagavimo praktika.
VI semestras
Privalomi dalykai: žmonių sauga, vertimas žodžiu, antroji taikomoji užsienio kalba, verslo teisė, visuminė praktika, baigiamasis darbas.
Baigęs studijas specialistas gebės:
  • planuoti vertimo raštu procesą;
  • rinkti, sisteminti ir redaguoti informaciją;
  • versti iš užsienio (anglų/vokiečių/rusų) kalbos į lietuvių kalbą;
  • suvokti vertimo žodžiu bendruosius dėsningumus;
  • analizuoti, sisteminti ir redaguoti verčiamą tekstą;
  • komunikuoti žodžiu ir raštu taisyklinga užsienio (anglų/ vokiečių/rusų) ir gimtąja kalbomis;
  • bendradarbiauti su dalykiniais partneriais užsienio kalba;
  • analizuoti ekonominę, politinę, socialinę ir kultūrinę aplinką.
Profesinės perspektyvos Specialistas gali dirbti įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kuriose reikalingos vertėjo paslaugos: vertimų biuruose, laikraščių redakcijose, leidyklose, turizmo agentūrose. Studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo filologijos krypties programą, o įgijus universitetinį išsilavinimą yra galimybė įsidarbinti ES institucijose bei agentūrose.