STUDENTAI,

šiame skyriuje rasite aktualiausią informaciją apie studijas Marijampolės kolegijoje. Čia sužinosite apie praktikos galimybes įvairiose įmonėse ir organizacijose, išsiaiškinsite kelią iki stipendijos ir kodėl verta turėti LSP. O jeigu jaučiate, kad charizma ir energija netelpa savyje – užsukite į skiltį apie laisvalaikį. Įvairūs meno ir sporto kolektyvai JŪSŲ laukia VISADA!

BŪSIMIEJI STUDENTAI,

šiame skyriuje pateikiama informacija besidomintiems studijomis Marijampolės kolegijoje. Čia rasite  atsakymus į klausimus apie priėmimą, apie studijų programas, sužinosite studijų įkainius, galėsite susipažinti su sėkmingą karjerą pasiekusiais kolegijos absolventais. Be to, kviečiame apsilankyti skiltyje apie kolegijos renginius, skirtus stojantiesiems.

BRANGŪS DARBUOTOJAI,

šiame skyriuje galėsite pasinaudoti prieiga prie savo darbinio elektroninio pašto ir intraneto. Taip pat čia rasite informacijos apie profsąjungą, ginčų komisiją, galėsite peržvelgti dėstytojų etikos kodeksą ir   paskaityti apie tarptautinį mobilumą. Linkime JUMS produktyvaus ir kūrybingo darbo Marijampolės kolegijoje!

MIELI SKAITYTOJAI,

džiaugiamės, kad užsukote į Marijampolės kolegijos virtualią biblioteką. Čia jūs ne tik sužinosite apie du bibliotekos padalinius, bet ir rasite nuorodų į laisvai prieinamas duomenų bazes, galėsite susipažinti su naujų knygų sąrašu, periodiniais leidiniais. Linkime JUMS smagaus skaitymo!

Naujienos

Įmonių ir įstaigų administravimas

Įrašas sukurtas: .

Valstybinis kodas 653N23007

Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programa yra šiuolaikiška, leidžianti sugretinti keletą pareigybių. Administratoriams dažnai tenka  ne tik tvarkyti įmonės ar įstaigos dokumentus bei palaikyti darbovietės įvaizdį, bet ir dirbti su klientais,  partneriais. Ši patirtis lavina komunikacinius gebėjimus bei ugdo kompetenciją komandiniame darbe.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Įstaigų administravimo profesinis bakalauras

Studijų sritis

Socialiniai mokslai

Studijų programos apimtis

180 ECTS kreditų

Studijų formos ir trukmė

Ištęstinė – 4 m.

Konkursinio balo dalykai ir koeficientai

Egzaminai: matematika (0,4), lietuvių k ir literatūra (0,2), egzaminai arba metiniai pažymiai: istorija arba geografija (0,2) užsienio k. /informacinės technologijos /biologija / geografija / istorija / menai (0,2)

Studijų programa akredituota iki

2019 06 17

Studijų kokybės vertinimo centro išvados

Išvados

Studijuojami dalykai

Taikomoji matematika, informacinės technologijos,

Duomenų bazės ir informacinės sistemos,

Žmonių sauga, bendroji statistika,

Vadyba, mikro-makroekonomika,

Administracinė ir darbo teisė, marketingas,

Dokumentų valdymas, apskaita ir finansai,

Profesinė etika, kalbos kultūra ir retorika,

Modulis: tarptautinių ryšių organizavimas, projektų vadybos pagrindai,

Viešasis administravimas, dalykinė komunikacija,

Kokybės vadyba, psichologija,

Tarptautiniai ekonominiai santykiai, žmogiškųjų išteklių vadyba

Baigęs studijas specialistas gebės


 • Kontroliuoti įmonės, įstaigos, padalinio darbą.
 • Koordinuoti vadovo darbotvarkę ir sudaryti jam palankias darbo sąlygas.
 • Valdyti vidinės ir išorinės informacijos srautus.
 • Rengti ir tvarkyti įmonės, įstaigos, padalinio dokumentus.
 • Naudoti kompiuterines informacines sistemas ir informacines komunikacines technologijas.
 • Rengti ir tvarkyti personalo dokumentus.
 • Organizuoti personalo informacijos valdymą ir apskaitą.
 • Atlikti personalo informacijos analizę.
 • Kurti įmonės, įstaigos įvaizdį.
 • Administruoti bendruosius ryšius.
 • Organizuoti darbą su klientais.
 • Padėti planuoti ir organizuoti įmonės, įstaigos, padalinio darbą.

Profesinės perspektyvos

Sėkmingai baigę studijas absolventai bus pasirengę dirbti valstybės valdymo ir administravimo institucijose, įvairiose verslo, mokslo, švietimo ir kultūros įstaigose kaip įmonės, įstaigos, padalinio, biuro administratoriai, vadovo padėjėjai, asistentai, referentai, personalo skyriaus darbuotojai . Gerai užsirekomendavę, turėdami ambicijų ir tikslą, šios studijų programos absolventai turi galimybę dirbti ir  vidurinės valdymo grandies specialistais : personalo valdymo, rinkodaros, pardavimų ir kt. Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programa – perspektyvi  darbo kryptis bei patraukli profesinės karjeros galimybė.