STUDENTAI,

šiame skyriuje rasite aktualiausią informaciją apie studijas Marijampolės kolegijoje. Čia sužinosite apie praktikos galimybes įvairiose įmonėse ir organizacijose, išsiaiškinsite kelią iki stipendijos ir kodėl verta turėti LSP. O jeigu jaučiate, kad charizma ir energija netelpa savyje – užsukite į skiltį apie laisvalaikį. Įvairūs meno ir sporto kolektyvai JŪSŲ laukia VISADA!

BŪSIMIEJI STUDENTAI,

šiame skyriuje pateikiama informacija besidomintiems studijomis Marijampolės kolegijoje. Čia rasite  atsakymus į klausimus apie priėmimą, apie studijų programas, sužinosite studijų įkainius, galėsite susipažinti su sėkmingą karjerą pasiekusiais kolegijos absolventais. Be to, kviečiame apsilankyti skiltyje apie kolegijos renginius, skirtus stojantiesiems.

BRANGŪS DARBUOTOJAI,

šiame skyriuje galėsite pasinaudoti prieiga prie savo darbinio elektroninio pašto ir intraneto. Taip pat čia rasite informacijos apie profsąjungą, ginčų komisiją, galėsite peržvelgti dėstytojų etikos kodeksą ir   paskaityti apie tarptautinį mobilumą. Linkime JUMS produktyvaus ir kūrybingo darbo Marijampolės kolegijoje!

MIELI SKAITYTOJAI,

džiaugiamės, kad užsukote į Marijampolės kolegijos virtualią biblioteką. Čia jūs ne tik sužinosite apie du bibliotekos padalinius, bet ir rasite nuorodų į laisvai prieinamas duomenų bazes, galėsite susipažinti su naujų knygų sąrašu, periodiniais leidiniais. Linkime JUMS smagaus skaitymo!

Naujienos

Įmonių ir įstaigų administravimas

Įrašas sukurtas: .

Valstybinis kodas 653N23007

Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programa yra šiuolaikiška, leidžianti sugretinti keletą pareigybių. Administratoriams dažnai tenka  ne tik tvarkyti įmonės ar įstaigos dokumentus bei palaikyti darbovietės įvaizdį, bet ir dirbti su klientais,  partneriais. Ši patirtis lavina komunikacinius gebėjimus bei ugdo kompetenciją komandiniame darbe.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Įstaigų administravimo profesinis bakalauras

Studijų sritis

Socialiniai mokslai

Studijų programos apimtis

180 ECTS kreditų

Studijų formos ir trukmė

Nuolatinė - 3 m, ištęstinė – 4 m.

Konkursinio balo dalykai ir koeficientai

Egzaminai: matematika (0,4), lietuvių k ir literatūra (0,2), egzaminai arba metiniai pažymiai: istorija arba geografija (0,2) užsienio k. /informacinės technologijos /biologija / geografija / istorija / menai (0,2)

Studijų programa akredituota iki

2019 06 17

Studijų kokybės vertinimo centro išvados

Išvados

Studijuojami dalykai

I semestras
Privalomi dalykai: pirmoji užsienio kalba, antroji užsienio kalba, matematika, informacinės technologijos, dokumentų valdymas, profesinė etika, kalbos kultūra ir retorika.
II semestras
Privalomi dalykai: duomenų bazės ir informacinės sistemos, bendroji statistika, administracinė teisė, informacinių technologijų profesinės veiklos praktika.
III semestras
Privalomi dalykai: vadyba, mikro-makro ekonomika,  modulis: tarptautinių ryšių organizavimas, pirmoji specialybės įgūdžių praktika.
IV semestras
Privalomi dalykai: sociologija, vadyba, modulis: tarptautinių ryšių organizavimas, rinkodara, personalo vadyba, antroji specialybės įgūdžių praktika.
V semestras
Privalomi dalykai: žmonių sauga, viešasis administravimas, dalykinė komunikacija, bendravimo psichologija, tarptautiniai ekonominiai santykiai, baigiamoji praktika.
VI semestras
Privalomi dalykai:  apskaita ir finansai, kokybės vadyba, projektų vadybos pagrindai, baigiamoji praktika, baigiamasis darbas.

Studijuojami dalykai pateikti nuolatinei studijų formai, ištęstinei formai bus pridėti dar du semestrai.

Baigęs studijas specialistas gebės

  • Organizuoti tradicines ir virtualias konferencijas
  • Išmanyti svečių priėmimo reikalavimus
  • Naudotis teisės aktais, reglamentuojančiais įmonės veiklą
  • Kontroliuoti įmonės, įstaigos, padalinio darbą
  • Koordinuoti vadovo darbotvarkę ir sudaryti jam palankias darbo sąlygas
  • Rengti ir tvarkyti įmonės, įstaigos, padalinio dokumentus
  • Organizuoti personalo informacijos valdymą ir apskaitą
  • Organizuoti darbą su klientais

Profesinės perspektyvos

Absolventas galės dirbti  padalinio vadovu, vadovo asistentu, vadybininku, personalo, archyvo specialistu, sekretoriumi – referentu, pramogų organizatoriumi, tvarkyti dokumentavimą, valdyti informacinę veiklą įvairiose valstybinėse įstaigose ir privačiose įmonėse bei organizacijose.