Praėjusį antradienį Marijampolės kolegijoje vyko mokslinė praktinė konferencija ,,Šeimos socialinės politikos įgyvendinimo iššūkiai ir galimybės“. Konferencijos pranešimų temos palietė šeimos socialinės politikos pokyčius, daug dėmesio skirta vaiko teisių apsaugos pertvarkos įgyvendinimo iššūkiams ir galimybėms.

Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė: Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Svajonė Rainienė, prof. dr. Ilona Tamutienė (VDU), doc. dr. Dalija Snieškienė (VDU), doc. dr. Ramunė Jurkuvienė (LSMU, Marijampolės kolegija), VDU daktarė, Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos prezidentė dr. Julija Eidukevičiūtė (VDU, Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos prezidentė).

 

 

Darbo atskirose grupėse metu su kolegomis iš Vytauto didžiojo universiteto, Panevėžio kolegijos, VšĮ Kolpingo kolegijos, Marijampolės, Alytaus regionų įvairių socialinių įstaigų praktikais ir studentais buvo aptartos, pasidalintos šeimos gerovės sistemos vystymo ir įgyvendinimo patirtys bei iškylantys klausimai. Aktyviai diskutuota apie socialinių darbuotojų profesionalumo raišką ir mokslininkų įžvalgas socialinio darbo praktikos tobulinimui.

 

 

Kristina Dulinskienė,

Socialinio darbo studijų programos komiteto pirmininkė