Sausio 7 d. Marijampolės kolegijoje įvyko pirmasis viešų paskaitų ir diskusijų ciklo susitikimas. Planuojama, kad kas mėnesį vyksiančiose viešose paskaitose mokslininkai, visuomenės veikėjai, verslo ir viešojo sektoriaus atstovai pristatys mokslo, inovacijų, technologinės plėtros ir visuomenės raidos tendencijas. Pirmojoje paskaitoje ir diskusijoje prof. dr. Vytauto Šlapkausko pakviestas pranešimą „Regionų ekonomikos tendencijos: kada Sūduvos regione taps madinga gyventi?“ skaitė Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas. Statistinius Sūduvos regiono rodiklius pristatė Regioninės plėtros departamento Marijampolės apskrities skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė.

Aiški ateities vizija

Skaitytame pranešime M. Ražinskas priminė apie jau atliktą didelį darbą – sukurtą Sūduvos regiono specializacijos strategiją 4M. Į specializacijos plano rengimą aktyviai įsitraukė savivalda, verslo atstovai, Marijampolės kolegija ir kitos regioninei plėtrai svarbios įstaigos. Anot M. Ražinsko, valstybiniu lygiu šis planas laikomas pavyzdiniu, tačiau finansavimo dar nėra sulaukęs. Diskusijoje dalyvavęs LR Seimo narys dr. Kęstutis Mažeika patikino, kad finansavimas bus skirtas, o Sūduvos regionas ir jo specializacijos planas yra pirmas eilėje. Kaip vieną iš galimų priežasčių kodėl Vyriausybė dar neskyrė finansavimo LR Seimo narys įvardijo STT paviešintus duomenis apie korupcijos ir nepotizmo rizikas Marijampolės regione.

 

Pasijautė nesulaukę tinkamo dėmesio

Marijampolės kolegijos asistentas Domas Kriščiūnas nuogąstavo, kad rengdami Sūduvos regiono specializacijos projektą jo rengėjai nepakankamai dėmesio skyrė kultūros ir sporto klausimams. Jo nuomone šios potemės turėjo labiau atsispindėti vienoje iš 4M – Mokslo dalyje. D. Kriščiūno manymu neskiriant pakankamai dėmesio ir finansavimo kultūros bei sporto sektoriams bus sudėtinga į Sūduvos regioną pritraukti pakankamai jaunimo. M. Ražinskas sutiko, kad kultūros ir sporto situacija Sūduvos regione yra sudėtinga, tačiau tikisi, kad sulaukus finansavimo regiono specializacijos planui įgyvendinti, sporto ir kultūros sektoriai taip pat pajus naudą.

 

Laukiama investicijų

Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas Kęstutis Traškevičius atkreipė dėmesį, kad sunkumų dėl ne itin gerų Sūduvos regiono emigracijos, vidutinio darbo užmokesčio ir kitų rodiklių kenčia ir Marijampolės kolegija. Dekanas teiravosi ar Regiono plėtros taryba yra numačiusi konkrečių priemonių šiems rodikliams gerinti. M. Ražinsko nuomone efektyviausia priemonė stabdant emigraciją ir didinant vidutinius atlyginimus regione yra investicijos. Pirmininkas džiaugėsi, kad sunki pradžia jau padaryta ir šiandien Marijampolės LEZ teritorijoje jau veikia viena didžiausių Pabaltyje UAB „Dovistos“ gamykla. Nėra abejonių, kad šis investuotojas atkreips ir kitų, dar tik planuojančių žengti į Lietuvą, dėmesį. Džiugu, kad Marijampolės kolegija taip pat dalyvauja investuotojų pritraukimo procese ir yra pasirengusi užtikrinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų rengimą. Išrinktoji Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė užtikrino, kad Kolegija dar akyviau įsitrauks į Sūduvos regiono plėtros procesus. A. Murauskienė pasidžiaugė, kad naujausiais karjeros valdymo informacinės sistemos (KVIS) duomenimis per paskutinius penkerius metus Marijampolės kolegijos absolventų įsidarbinimas praėjus 6 mėn. nuo studijų baigimo išaugo 13 procentų.

Dėkodamas diskusijos dalyviams už skirtą laiką, prof. dr. Vytautas Šlapkauskas sakė manantis, kad keičiantis laikmečiui kartu privalome keisi ir požiūrį. Profesorius tikisi, kad jo organizuojamas paskaitų ir diskusijų ciklas prie to prisidės.

 

 

Povilas Šlapševičius

Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėjas