2019-07-18 Marijampolės televizijos žinių reportažas apie dabartines Marijampolės kolegijos siūlomas studijas, galimybes bei norinčiųjų studijuoti prioritetus. Pokalbis su kolegijos direktore A. Murauskiene nuo 10:29.