Praktinio mokymo firma „Marko Mantingėlė“

Verslo praktinio mokymo firmos (VPMF) paskirtis – skatinti savarankišką, aktyvų ir atsakingą požiūrį į profesinę veiklą, gilinti studentų praktinius verslo valdymo įgūdžius, imituojant realios įmonės veiklą. VPMF „Marko Mantingėlė“ įregistruota, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių registro įsakymu „Simulith“ tinklo registre, 2002 m. vasario 25 d.

Bendrovės Marko Mantingėlė rūšis: UAB

Įmonės adresas: P. Armino g. 92-4, LT-68125 Marijampolė

Veiklos pobūdis: Duonos ir pyrago gaminių gamyba ir prekyba

„Simulith“ identifikavimo kodas: LT-MAR

Įmonės kodas: 155555575

Registracijos Nr. 12345057

Įmonė įregistruota: 2002 m. vasario 25 d.

Įmonė pervadinta: 2010 m. gruodžio 1 d.

Profesinės veiklos praktiką VPMF “Marko Mantingėlė“ atlieka buhalterinės apskaitos, finansų, verslo vadybos, maitinimo verslo organizavimo, verslo informacijos sistemų, įmonių ir įstaigų administravimo specialybių ištęstinių ir nuolatinių studijų studentai.

VPMF „Marko Mantingėlė“ praktikos tikslai:

  • pritaikyti studentų teorines žinias praktiniame versle;
  • ugdyti verslumo įgūdžius ir juos įtvirtinti;
  • vykdyti partnerystę su realia įmone ugdant dalykines kompetencijas.

Praktikos VPMF „Marko Mantingėlė“ nauda:

  • studentai įgyja praktinių darbo įgūdžių imitacinėje ir realioje verslo įmonėje.
  • pagal individualias mokymo programas studentai VPM firmoje dirba tam tikrą numatytą akademinių valandų skaičių per metus.

Verslo praktinio mokymo firmą „Marko Mantingėlė“ sudaro padaliniai:

  • personalo skyrius;
  • tiekimo – gamybos skyrius;
  • pardavimų – marketingo skyrius (mokomoji kavinė);
  • finansų-buhalterijos skyrius.