Mokomoji prekybos įmonė „Marko verslas“

Įmonės statusas: mokomoji prekybos įmonė.

Įmonės adresas: Marijampolės kolegija, Verslo ir technologijų fakultetas – P. Armino 92-4, Marijampolė.

Mokomosios prekybos įmonės tikslas: plėsti, gilinti ir įtvirtinti studentų teorines žinias ir įgūdžius praktinėje veikloje.

 

Įmonės veiklos rūšys:

 • mažmeninė prekyba biuro bei kanceliarinėmis prekėmis;
 • mažmeninė prekyba maisto prekėmis;
 • kopijavimo paslaugos;
 • spausdinimo paslaugos.

Darbo vietoje studentai supažindinami su praktikos programa, įmonės vidaus tvarkos taisyklėmis bei darbų saugos instrukcija.

 

Dirbdami „Marko verslo“ įmonėje studentai:

 • sudaro prekių užsakymus;
 • organizuoja prekių tiekimą įmonei;
 • vykdo rinkos tyrimą;
 • nustato prekių kainą;
 • vykdo prekių pardavimo paruošiamąsias operacijas;
 • dirba su EKA ir kita metodika;
 • veda buhalterinę apskaitą;
 • taiko įvairias pardavimo aktyvinimo priemones.

„Marko verslas“ – tai puiki vieta tobulinti ne tik specialybės įgūdžius bet ir lavinti bendruosius gebėjimus. „Marko verslas“ įmonė remia Marijampolės kolegijos vykstančius renginius, vykdo šventines akcijas, loterijas ir žaidimus. Nugalėtojai skatinami vertingais prizais.

Nuo 2012 metų pavasario semestro įvestas pasirenkamas dalykas Komercijos pradmenys Marko versle. Studentai turės galimybę ugdyti vadybinius ir prekybinius įgūdžius. Šį dalyką gali rinktis Verslo ir technologijų fakulteto specialybių studentai.