Misija

  • Teikti išsilavinimą kūrybiškai ir atsakingai.

  • Būti atviru ir patikimu krašto, šalies ir pasaulio verslo, kultūros ir socialinių institucijų partneriu.

  • Puoselėti tradicijas, pilietiškumą ir skleisti kultūrą pagarbiai ir tolerantiškai.

  • Mokytis bendradarbiaujant, siekti profesionalumo ir gyventi dinamiškai.

  • Nuolat tobulinti studijų ir paslaugų kokybę.

  • Gerinti kokybę mums padeda kokybės vadybos sistema, atitinkanti standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus.

Vizija

Marijampolės kolegija – atvira visuomenei, verslui, mokslui ir naujovėms, iniciatyvoms ir pokyčiams dinamiška aukštoji mokykla, integruojanti tradicijas ir tarptautines tendencijas, kurianti kokybišką studijų aplinką ir sudaranti sąlygas sėkmingai studentų profesinei karjerai.