Iki rugpjūčio 21 d. 12 val. bus paskelbti bendrojo priėmimo papildomo etapo pakviestųjų studijuoti sąrašai (vykdo www.lamabpo.lt, pranešimą gausite į el.paštą arba žinutę į telefoną).

Pakviestieji ir norintys studijuoti Marijampolės kolegijoje privalo atvykti pasirašyti sutartis. Sutartys pasirašomos rugpjūčio 22 ir 23 d.d.  P. Armino g. 92, 114 kab. nuo 8 iki 16 val.

Atvykstant pasirašyti sutarties reikia atsinešti:

  • asmenį liudijantį dokumentą (originalą parodyti, kopiją palikti);
  • brandos atestatą ir jo priedą (originalą parodyti, kopiją palikti);
  • 1 fotonuotrauką (3×4);
  • kvitą (išrašą) apie sumokėtą 24 Eur dydžio registracijos įmoką.

Įmoką galima sumokėti internetu arba bankuose:

„Swedbank“ AB (banko kodas 73000, sąsk. Nr. LT637300010092927444)

ir

AB DNB (banko kodas 40100, sąsk. Nr. LT444010040800344844)

Šiuo etapu baigiasi galimybė šiais metais gauti valstybės finansuojamą studijų vietą. Negavę pakvietimų ir norintys studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, iki rugsėjo 20 d. gali atvykti į Kolegiją (P. Armino g. 92, centriniai rūmai, 112 kab.), pateikti prašymą ir pasirašyti studijų sutartį.