Iki rugpjūčio 7 d. 12 val. bus paskelbti bendrojo priėmimo antrojo etapo pakviestųjų sąrašai (vykdo www.lamabpo.lt, pranešimą gausite į el.paštą arba žinutę į telefoną).

Pakviestieji ir norintys studijuoti Marijampolės kolegijoje privalo atvykti pasirašyti sutartis. Sutartys pasirašomos rugpjūčio 8 ir 9 d.d.  P. Armino g. 92, 114 kab. nuo 8 iki 16 val.

Atvykstant pasirašyti sutarties reikia atsinešti:

  • asmenį liudijantį dokumentą (originalą parodyti, kopiją palikti);
  • brandos atestatą ir jo priedą (originalą parodyti, kopiją palikti);
  • 1 fotonuotrauką (3×4);
  • kvitą (išrašą) apie sumokėtą 24 Eur dydžio registracijos įmoką.

 

Įmoką galima sumokėti internetu arba bankuose:

 

„Swedbank“ AB (banko kodas 73000, sąsk. Nr. LT637300010092927444)

ir

AB DNB (banko kodas 40100, sąsk. Nr. LT444010040800344844)

 

 

Pageidavę studijuoti valstybės finansuojamoje studijų vietoje, o kvietimą gavę į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, kviečiame tokią sutartį pasirašyti. Tai garantuoja Jums studijų vietą, o galimybė toliau siekti valstybės finansuojamos vietos papildomame pagrindinio priėmimo etape lieka.