1. Valstybinis studijų fondas (VSF) skelbia prašymų-anketų valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms teikimo pradžią – 2016 m. rugpjūčio 21 d. (nuo 8 val.), pabaigą – 2017 m. rugsėjo 15 d. (iki 15 val.).
  2. Užsienio lietuviai, studijuojantys Marijampolės kolegijoje ir norintys gauti valstybės paramą 2017 m. rudens semestre, nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir užpildyti paraišką.

Pageidaujantys gauti išvardintą finansinę paramą paraiškas privalo pildyti elektroniniu būdu fondo adresu www.vsf.lt

Išsami informacija dėl finansinės paramos gavimo pateikta fondo tinklalapyje.

Dėl informacijos taip pat galite kreiptis į Studijų skyrių (studijos@mkolegija.lt, tel. (8 343) 54413.

Studijų skyrius