Spalio 3 d. kolegijoje buvo atliktas kokybės vadybos sistemos persertifikavimo auditas, kurį atliko UAB „DNV GL Lietuva“ (DNV GL) audito grupės vadovas Valeras Kildišas. Svarbiausia žinia, pasiekusi mus šiomis dienomis – Marijampolės kolegija pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartą ISO 9001:2015.

Pagrindinis audito tikslas buvo nustatyti atitiktį vadybos sistemos standarto reikalavimams. Audito metu buvo vertinamas kolegijos vadybos sistemos veiksmingumas, siekiant užtikrinti kolegijos pajėgumą pasiekti nustatytus tikslus, atitikti taikytinus teisinius, norminius bei sutartinius reikalavimus. Marijampolės kolegijos kokybės vadybos sistema tai pagrindas, sąlygojantis darnios kolegijos, kaip sistemos, kūrimą, pagrįstą aiškiomis atsakomybėmis bei esminių kokybės procesų identifikavimu, atitinkanti standarto ISO 9001:2015 reikalavimus.

Atitikties patvirtinimą garantuoja DNV GL išduotas Vadybos sistemos sertifikatas, kuris galioja 3 metus (2019-10-26– 2022-10-25).

 

Vyresnioji specialistė kokybei Virginija Giliuvienė