Šiuolaikinėse studijose akcentuojamas ryšys tarp dėstomo dalyko ir būsimos profesijos. Dėstymo ir studijavimo metodai skatina studentus aktyviai  įsitraukti į studijas, ugdo kritinį mąstymą, savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą. Studijos sudaro sąlygos konsultuotis, teorines žinias pritaikyti praktikoje ne tik profesinės veiklos praktikų metu, bet ir dalyvaujant praktinėje veikloje per pratybas. Siekiama, kad paktinio darbo užduotys būtų aktualios, skatinančios studentų susidomėjimą ir įsitraukimą į problemų sprendimą.

2018 metų kovo mėnesį į Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekaną Kęstutį Traškevičių kreipėsi žmonių su negalia sporto klubo „Šešupė“ vadovas Juozas Abromavičius, tikėdamasis sulaukti pagalbos tvarkant 22 metus veikiančio sporto klubo archyvą. Į prašymą atsiliepė Dokumentų valdymo dalyko lektorė Vida Balickienė ir Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programos studentai. Būsimieji įmonių administratoriai: AD17NS (nuolatinės studijos), AD17IS (ištęstinės studijos) grupių studentai, besiruošiantys valdyti informaciją ir dokumentus, sutiko bendradarbiauti ir praktiškai sutvarkyti archyvą.

Balandžio  19 d. Marijampolės kolegijoje, 207 auditorijoje, vyko dalykiškas studentų ir žmonių su negalia sporto klubo „Šešupė“ vadovo Juozo Abromavičiaus susitikimas, kurio metu buvo perduota jau sutvarkyta įmonės dokumentacija, susisteminti dokumentai į bylas, t. y., parengti dokumentai perdavimui į Marijampolės savivaldybės archyvą.

Šis praktinis projektas paskatino įdėmiai išanalizuoti žmonių su negalia sporto klubo „Šešupė“ dokumentų situaciją. Siekiant šio tikslo buvo naudojami įvairūs metodai: situacijų bei atvejo analizė, komandinis darbas, tarp dėstytojos ir studentų nuolat vyko bendradarbiavimas tvarkant sporto klubo dokumentus ir parengiant bylas perdavimui į archyvą. Studentai įgijo  praktinių įgūdžių, kurių pakaktų tvarkyti įmonės dokumentaciją, sisteminti dokumentus į bylas, parengti dokumentus perdavimui į įmonės archyvą.

Marijampolės kolegijos ESDF lektorė Vida Balickienė