Praėjusią savaitę prasidėjo bendrasis priėmimas į Marijampolės kolegiją ir kitas šalies aukštąsias mokyklas. Prašymai priimami per http://lamabpo.lt/ sistemą. Marijampolės kolegija šiais metais vykdo priėmimą į 13 studijų programų 8 studijų kryptyse.

Pirmasis priėmimo etapas vyksta nuo birželio 1 d. iki liepos 23 d. 12:00 val. Šiame etape į prašymą galima įtraukti iki 9 pageidavimų. Antrasis etapas vyks rugpjūčio 1 – 3 d., kitaip nei anksčiau, šiame etape į prašymą bus galima įtraukti ir naujus pageidavimus, tačiau tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Papildomas priėmimas vyks rugpjūčio 13 – 17 d. Taip pat primename kad iki rugsėjo 20 d. vyksta tiesioginis priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Marijampolės kolegijoje.

Didžiausia naujiena šių metų priėmime – padidintas minimalus konkursinis balas. Stojantiesiems į universitetus – 3,6 į kolegijas – 2 balai. Taip pat nustatyta matematikos valstybinio brandos egzamino kartelė stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas. Egzaminas turi būti išlaikytas ne žemesniu kaip 25 balų įvertinimu, išskyrus stojant į menus, stojantiems į humanitarinius mokslus ne žemesniu kaip 16 balų įvertinimu.  Tuo tarpu stojantieji į valstybės nefinansuojamas studijų vietas privalės būti išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą. Atkreipiame dėmesį, kad ketinantys rinktis Vaikystės pedagogikos studijas privalo išlaikyti motyvacinį testą kuris vyks birželio 26 – 29 d.

Stojančiųjų patogumui Marijampolės kolegijoje veikia Studentų priėmimo tarnyba. Čia padėsime užpildyti prašymą, į sistemą įkelti reikiamus dokumentus. Mūsų darbuotojai atsakys į visus su bendruoju priėmimu ir studijomis Marijampolės kolegijoje susijusius klausimus. Daugiau informacijos apie studijas Marijampolės kolegijoje http://www.marko.lt/priemimas/

Marijampolės kolegijos informacija