Sausio 10 d. pretendentai Marijampolės kolegijos direktoriaus pareigoms užimti prisistatė Marijampolės kolegijos akademinės tarybos posėdyje. Akademinės tarybos nariai ir viešo posėdžio dalyviai pretendentams uždavė rūpimus klausimus. Išklausę pretendentų prisistatymus, atsakymus į klausimus ir posėdžio dalyvių nuomones, slapto balsavimo metu, Akademinės tarybos nariai reitingavo pretendentus.

Suskaičiavus balsus buvo sudarytas pretendentų reitingas, kuris kaip siūlymas bus teikiamas Marijampolės kolegijos Tarybai. Kolegijos Taryba, įvertinusi šį siūlymą ir išklausiusi visų kandidatų veiklos Kolegijoje gaires, priims sprendimą dėl viešojo konkurso Marijampolės kolegijos direktoriaus pareigoms užimti laimėtojo. Tiesa, Kolegijos Taryba neprivalės atsižvelgti į Akademinės tarybos siūlomą kandidatų reitingą.

Marijampolės kolegijos Akademinės tarybos nuomone labiausiai tinkamas Kolegijos direktoriaus pareigoms užimti yra Gediminas Jasinevičius. Antroje reitingo vietoje – Feliksas Petrauskas, trečioje – Alė Murauskienė.

 

                                                                                    Gediminas Jasinevičius

                                                                                           Feliksas Petrauskas

                                                                                               Alė Murauskienė

 

 

 

Marijampolės kolegijos informacija