Priėmimas per LAMA BPO

Studijų forma, trukmėNuolatinė – 3 m., ištęstinė – 4 m.
Karjeros galimybės

 

Darbas įmonėse ir įstaigose, kur vykdoma ūkinė-finansinė veikla, tvarkoma turto, nuosavybės, ūkinių ir finansinių procesų bei įsipareigojimų apskaita.

Galimybė teikti individualias buhalterinės apskaitos paslaugas.

Pagrindiniai studijų dalykaiApskaitos pagrindai, finansinė apskaita, valdymo apskaita, kompiuterizuota apskaita.
Specializacijos:

 • Kultūros ir sporto industrijos.
 • Sveikatingumo ir grožio verslas.
 • Transporto logistika.
 • Agroverslas.
Studijų forma, trukmėNuolatinė – 3 m., ištęstinė – 4 m.
Karjeros galimybės

 

 • Atsakingo verslo kūrėjas ir vadovas, derinantis ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius verslo veiksnius.
 • Vadybininko ir vadovo darbas privataus verslo sektoriuje pasirinktos specializacijos srityje arba kitų sričių įmonėse, įstaigose, organizacijose.
Pagrindiniai studijų dalykaiDarnioji plėtra, vadyba ir verslumas, darnioji lyderystė, komandinis darbas, rinkodara ir rinkotyra, tarpkultūrinė komunikacija, socialinės medijos ir reklama, inovacijos ir projektų valdymas. Pasirinktinai: kultūros ir sporto industrijos, sveikatingumo ir grožio verslo organizavimas, transporto įmonės veiklos organizavimas, logistika, agropolitika ir agrorinkos, alternatyvieji agroverslai.
Studijų forma, trukmėNuolatinė – 3 m., ištęstinė – 4 m.
Karjeros galimybės

 

 • Informacinių sistemų inžinieriaus darbas privačiose ir valstybinėse organizacijose.
 • Projektų ar padalinio vadovo, informacinių sistemų projektuotojo, duomenų bazių ar kompiuterinių tinklų administratoriaus darbas.
 • Informacinių sistemų saugumo valdymo specialistas.
Pagrindiniai studijų dalykaiObjektinis programavimas, kibernetinis saugumas ir kriptografija, informacinės sistemos ir duomenų bazės.
Studijų forma, trukmėNuolatinė – 3 m., ištęstinė – 4 m.
Karjeros galimybės

 

 • Darbas Lietuvos ir užsienio tarptautinėse verslo įmonėse, jų rinkodaros ir pardavimo skyriuose, galimybė užimti padalinio vadovo pareigas ar kurti savo verslą.
 • Galimybė šios studijų programos absolventams studijas tęsti pagal universitetinių studijų programas užsienio aukštosiose mokyklose.
Pagrindiniai studijų dalykaiTarptautinio verslo tinklai ir rinkos, tarptautinė rinkodara ir rinkotyra, tarpkultūrinė komunikacija, darnioji plėtra, verslo anglų kalba, dalykinė anglų kalba, dalykinis tekstų rašymas.
Studijų forma, trukmėNuolatinė – 3 m., ištęstinė – 4 m.
Karjeros galimybės

 

 • Socialinio darbuotojo, socialinio darbo organizatoriaus, atvejo vadybininko, socialinių projektų koordinatoriaus ir administratoriaus pareigos valstybinėse bei privačiose socialinių paslaugų sektoriaus įmonėse ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose.
 • Galimybė įkurti ir vadovauti nuosavam socialiniam verslui.
Pagrindiniai studijų dalykaiSocialinės paslaugos, socialinė reabilitacija ir integracija, socialiniai projektai, krizių intervencijos, bendruomenės sutelktumas ir įgalinimas.
Studijų forma, trukmėNuolatinė – 3 m., ištęstinė – 4 m.
Karjeros galimybėsIkimokyklinio ir priešmokyklinio pedagogo darbas valstybinėse ir privačiose ugdymo įstaigose.
Pagrindiniai studijų dalykaiBendroji ir inovatyvioji pedagogika, vaiko psichologija, įtraukusis ugdymas, socioedukacinių veiklų modeliavimas, alternatyvioji vaikystės pedagogika, profesinė komunikacija ir medijos.
Studijų forma, trukmėNuolatinė – 3 m., ištęstinė – 4 m.
Karjeros galimybės

 

Inžinieriaus, technologo, operatoriaus darbas įvairiose privačiose arba valstybinėse įmonėse, vykdančiose krovinių vežimą automobilių ar geležinkelių transportu, taip pat logistikos centruose bei įmonėse, valdančiose transporto infrastruktūrą.
Pagrindiniai studijų dalykaiLogistika, transporto sistemos ir infrastruktūra, transporto įmonės veiklos organizavimas, krovinių vežimo technologijos, sausumos transporto teisė.
Studijų forma, trukmėNuolatinė – 3 m., ištęstinė – 4 m.
Karjeros galimybės

 

 • Vertėjo, vadybininko ar konsultanto pareigos visuose verslo sektoriuose.
 • Vadovo padėjėjo, asistento, referento, personalo, komunikacijos skyriaus specialisto darbas valstybės valdymo ir administravimo institucijose, įvairiose verslo, mokslo, švietimo ir kultūros įstaigose.
Pagrindiniai studijų dalykaiŠiuolaikinė anglų kalba, tarpkultūrinė komunikacija, dalykinė anglų kalba, socialinės medijos, derybos versle ir verslo etika, inovacijos ir strateginiai sprendimai.

Tiesioginis priėmimas nuo kovo 1 d.

Studijų forma, trukmėNuolatinė – 3 m., ištęstinė – 4 m.
Karjeros galimybės

 

 • Teisininko pareigybė teritorinėse prokuratūrose, teismo posėdžių sekretoriaus, probacijos tarnybos ir pataisos namų pareigūno ir kt. pareigos valstybės teisinėse institucijose.
 • Viešųjų pirkimų specialisto, juristo, personalo tarnybos darbuotojo pareigos privataus ir viešojo sektoriaus įmonėse, įstaigose ir organizacijose.
Pagrindiniai studijų dalykaiCivilinė teisė, viešųjų pirkimų teisė, Europos Sąjungos teisė, tarptautinė teisė, administracinė teisė, baudžiamoji teisė.

Studentų priėmimo konsultacinio centro dokumentai

Studentų priėmimo konsultacinio centro kontaktai

Tel. +370 343 544 13

Mob. tel. +370 612 88087

El. paštas  priemimas@mkolegija.lt