Iki vasario 24 d. priimami prašymai vardinėms stipendijoms gauti:

  • Marijampolės kolegijos tarybos vardinė stipendija

Konkurse stipendijai gauti gali dalyvauti kolegijos studentai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

  1. Yra nuolatinių arba ištęstinių studijų antro, trečio ir ketvirto kurso studentai;
  2. Paskutinio semestro svertinis pažangumo vidurkis 9,0 balų, o dviejų paskutinių semestrų svertinis pažangumo vidurkis ne mažesnis nei 8,5 balo.
  3. Nuo studijų pradžios neturi akademijų įsiskolinimų ar drausminių nuobaudų;
  4. Negauna stipendijų iš kitų rėmėjų ar rėmimo fondų.

(Prašymai priimami kolegijos raštinėje.)

 

  • Marijampolės savivaldybės vardinės stipendijos

Teikiami šie dokumentai:

  1. Motyvuotas prašymas dekano vardu skirti vardinę stipendiją;
  2. Pažyma apie studento deklaruojamą gyvenamąją vietą;
  3. Studento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  4. Studento studijų programą kuruojančios katedros vedėjo charakteristika apie jo dalyvavimą mokslo taikomojoje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje.

(Prašymai priimami fakultetų dekanatuose.)

 

Daugiau informacijos

 

Studijų skyrius