Profesinė sąjunga

LŠDPS įkurta 1990 m. kovo 6–7 d. Vilniuje įvykusiame Lietuvos mokytojų, dėstytojų, studentų ir kitų švietimo darbuotojų suvažiavime.

Pagrindiniai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos uždaviniai ir tikslai – ginti savo narių profesines, ekonomines ir socialines teises bei teisėtus jų interesus; įtvirtinti pagarbą pedagoginiam darbui bei švietimo ir mokslo išimtinę svarbą visuomenėje ir valstybėje.

2013 m. LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas penkerių metų kadencijai išrinktas Lietuvos švietimo tarybos nariu.

Marijampolės švietimo darbuotojų profesinei sąjungai vadovauja Kęstutis Petraška.

Marijampolės kolegijos profesinei organizacijai nuo 2013 m. vidurio vadovauja lektorius Gintautas Žimaila.

Kiekvienas iš Jūsų turi galimybę išreikšti savo nuomonę viešai ar asmeniškai informuojant profesinės organizacijos pirmininką Gintautą Žimailą.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos naujienos

* * *

Tęsiant socialinės partnerystės dialogą su kolegijos administracija, pateikiame dar keletą  susirašinėjimo dokumentų.

Marijampolės kolegijos profesinės organizacijos 2016-02-15 prašymas Nr. 16-02 Marijampolės kolegijos direktoriui V. Viliūnui

Marijampolės kolegijos profesinės organizacijos 2016-02-17 prašymas Nr. 16-03 Marijampolės kolegijos direktoriui V. Viliūnui

Marijampolės kolegijos direktoriaus 2016-02-23 raštas Nr. KS-59 „Dėl 2016-02-15 ir 2016-02-17 prašymų“

Marijampolės kolegijos profesinės organizacijos 2016-02-01 prašymas Nr. 16-01 Marijampolės kolegijos direktoriui V. Viliūnui

Marijampolės kolegijos direktoriaus 2016-02-12 raštas Nr. KS-49 „Dėl 2016-02-01 prašymo“

Marijampolės kolegijos profesinės organizacijos 2015-12-07 prašymas Nr. 15-02 Marijampolės kolegijos direktoriui V. Viliūnui

Marijampolės kolegijos direktoriaus 2016-01-07 raštas Nr. KS-8 „Dėl 2015-12-07 prašymo“ ir priedas prie rašto

Marijampolės kolegijos direktoriaus 2013-09-09 raštas Nr. KS-380  „Dėl kolegijoje priimtų ir priimamų sprendimų“

Marijampolės kolegijos direktoriaus 2013-12-19 raštas Nr. KS-532a  „Dėl informacijos pateikimo“

Marijampolės kolegijos direktoriaus 2013-12-27 raštas Nr. KS-535a  „Dėl informacijos pateikimo“

* * *

REFORMA – toks saldus žodis

* * *

Marijampolėje švietimas – prioritetas?

* * *

Marijampolės kolegijos profesinė organizacija, remiantis Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymo 17 str. „Profesinių sąjungų teisė kontroliuoti darbo ir profesinių sąjungų įstatymų laikymąsi“ bei Marijampolės kolegijos kolektyvine sutartimi, pasirašyta 2013-06-17, vykdo socialinės partnerystės dialogą su Marijampolės kolegijos administracija. Profesinė organizacija jau pateikė nemažai klausimų mūsų administracijai. Skelbiame vieną iš jų. Taip pat ir administracijos atsakymą.  Ir toliau informuosime apie visus dialogo klausimus.

Nebūkite pasyvūs ir aktyviai dalyvaukite kolegijos svarbių klausimų sprendime, užduodami ir „nepatogius“ klausimus mūsų administracijai.

Profesinė sąjunga atstovauja švietimo darbuotojams visais švietimo administravimo lygiais.

Mūsų organizacija gina savo narių socialinius-ekonominius interesus; pažeidus darbuotojo teises darbe savo narius giname teisinėmis ir kitomis būtinomis priemonėmis.

LŠDPS nariu gali tapti visi švietimo sistemoje dirbantys darbuotojai, išskyrus ugdymo įstaigų ir švietimo administracijos grandžių vadovus.

Visą reikalingą teisinę informaciją, dokumentų pavyzdžius šiam veiksmui atlikti  jums suteiks mūsų profesinė organizacijos komitetas. Kreiptis į profesinės organizacijos pirmininką Gintautą Žimailą, tel. 8-686-75545.

Kviečiame aktyviau įsijungti į mūsų profesinės organizacijos veiklą. Tik būdami skaitlingi galėsime išspręsti Jūsų ir visų mūsų rūpimus klausimus.

Marijampolės kolegijos profesinės organizacijos komitetą sudaro:

Komiteto pirmininkas

Gintautas Žimaila, tel. 8-686-75545, el. paštas gintautas.zimaila@mkolegija.lt, gintautas.zimaila123@gmail.com.

Nariai

Rimvydas Šoblinskas, tel. 8-627-46922, el. paštas rimvydas.soblinskas@mkolegija.lt

Romas Kulbokas, tel. 8-650-71216, el. paštas romas.kulbokas@mkolegija.lt

Marijampolės kolegijos profsąjunga įsikūrusi studentų bendrabučio I aukšte. Pirmininką galima rasti pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 16.30 val.Miesto būstinė. Pirmininkas Kęstutis Petraška, tel.: 8 343 52286, 8 682 60614.

Respublikinė profsąjungos būstinės tel.: 8 5 2617510, 8 615 34551, faksas 8 5 2628096, el. paštas vk@lsdps.lt