Gruodžio 12 d. Marijampolės kolegijos tarybos pirmininkė prof. Dr. Snieguolė Matulienė, L. e. kolegijos direktoriaus pareigas Romas Giedraitis ir kiti kolegijos administracijos atstovai dalyvavo Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje.

Svarstant darbotvarkės punktą – Informacija dėl LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui teikiamų siūlymų dėl regione veikiančių kolegijų ir profesinio mokymo įstaigų pertvarkos, siekiant tobulinti jų tinklą, veiklos kokybę ir finansavimą, Marijampolės kolegijos tarybos pirmininkė informavo, kad jau paskelbtas viešas konkursas Kolegijos direktoriaus pareigoms užimti.

R. Giedraitis atskleidė, kad net 81 proc. Kolegijos studentų yra iš Marijampolės apskrities, o beveik 80 proc. absolventų įsidarbina Marijampolės regione veikiančiose įmonėse. Kolegija taip pat aktyviai dalyvauja Regiono plėtros tarybos veikloje bei regiono specializacijos 4M projekte. Jis taip pat nepagrįstu laikė siūlymą pertvarkyti regionines kolegijas į didmiesčių kolegijų filialus, teigdamas, kad didmiesčio kolegija nebus suinteresuota regione vykdyti jo verslo sektoriui reikalingas studijų programas ir plėtoti studijų bazę. Ilgainiui, Marijampolės kolegijos išnykimas prisidėtų prie jaunų specialistų emigracijos į didžiuosius miestus.

Kalbėdamas apie kolegijų tinklo pertvarką ir jų veiklos kokybę, R. Giedraitis teigė, kad Marijampolės kolegijoje vykdomos tik teigiamai užsienio ekspertų įvertintos ir akredituotos studijų programos. Kolegija nuolat skiria didelį dėmesį jau veikiančių programų tobulinimui, taip pat planuoja vykdyti naujas studijų programas: gamybos procesų automatizavimas, pradinio ugdymo pedagogika ir kt.

Laikinasis Kolegijos vadovas siūlė įteisinti finansavimo modelį skirtą regioninėms kolegijoms, kuris numatytų daugiau lėšų nei didžiųjų miestų kolegijoms. Taip pat prašė nestabdyti parengtų ir įvertintų investicinių projektų. R. Giedraitis atkreipė dėmesį, kad pasigendama įstatymų pataisų, kurios leistų verslo įmonėms lanksčiau investuoti į studijų bazę ir dalyvauti vykdant studentų praktikas.

Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas, išreikšdamas Tarybos nuomonę dėl savarankiškos aukštosios mokyklos išlikimo informavo, kad yra lankęsis ir susitikęs su Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybe. Jo vadovaujama taryba nuolat diskutuoja šiuo klausimu ir imsis visų reikiamų priemonių savarankiškai Marijampolės kolegijai išsaugoti.

 

Marijampolės kolegijos informacija