Renginiai kraunami
  • event jau ivyko.

Akademinės tarybos posėdis vyks kovo 18 d. (pirmadienį) konferencijų salėje (111 kab.). Pradžia 14 val.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl studijų programų komitetų 2018 m. veiklos rezultatų (studijų programų komitetų pirmininkai, Irena Sviliuvienė);
  2. Dėl pertvarkytų realizuojamų studijų programų (studijų programų komitetų pirmininkai);
  3. Dėl 2019-2020 m.m. studijų kalendoriaus (Irena Sviliuvienė);
  4. Dėl dėstytojų darbo užmokesčio padidinimo, atsižvelgiant į papildomai skirtas lėšas (Romas Giedraitis);
  5. Dėl galimų dėstytojų darbo su skolininkais apmokėjimo sąlygų (Irena Sviliuvienė);
  6. Dėl darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti Marijampolės kolegijos akademinės bendruomenės visuotiniame susirinkime 2019 m. balandžio 4 d., sąrašo (Nijolė Margelevičienė);
  7. Dėl kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos rezultatų (Irena Sviliuvienė);
  8. Dėl studijų kainų (Irena Sviliuvienė).

Akademinės tarybos pirmininkė                                                         Nijolė Margelevičienė