Susipažink su mūsų absolventais!

ANTON ROMANOV - Viešasis maitinimas

Po studijų Marijampolės kolegijoje Anton dirbo geriausiuose Europos restoranuose. Šiuo metu vaikinas yra sparčiai kylanti televizijos žvaigždė Maskvoje, kur turi savo kulinarijos studiją ir moko žmones šio meno. Anton prisipažino, kad mokytis Marijampolės kolegijoje jam toli gražu nebuvo lengva, bet studijos kolegijoje suteikė daug patirties. Anon mums pažadėjo sugrįžti, kad galėtų pasakyti „Žmonės, aš tapau dar geresniu!“.

POVILAS ISODA - Verslo vadyba

3Visada svajojau būti politiku ir tam, kad pasiekčiau šį laiptelį, teko daug ir sistemingai dirbti, neretai negaunant už tai jokios materialinės naudos. Pirmas rimtas darbas man buvo Studentų atstovybės prezidento pareigos. Būtent studijų metais ir  susiformavo mano didžioji dalis praktinių įgūdžių bei atsirado noras tapti politiku. Vėliau teko dirbti Marijampolės kolegijoje Viešųjų ryšių specialistu, UAB „Agrochema“ pardavimų vadybininku, 2011 m. buvau išrinktas Marijampolės savivaldybės tarybos nariu ir nuo 2013 m. pradėjau dirbti apmokamą politinį darbą. Taip pat niekur neišvykdamas iš Marijampolės, Marijampolės kolegijoje, baigiau tęstines KTU studijas ir įgijau vadybos magistro laipsnį.

Povilas Isoda – Marijampolės savivaldybės vicemeras

„Būtent studijų metais ir  susiformavo mano didžioji dalis praktinių įgūdžių bei atsirado noras tapti politiku“

KĘSTUTIS SABALIAUSKAS - Informacinių sistemų technologijos

Kestutis Sabaliauskas

2004 metais Marijampolės kolegijoje baigiau informacinių sistemų studijų programą. Studijos Marijampolės kolegijoje ir veikla studentų atstovybėje suteikė daug naudingų įgūdžių, leidusių įgyvendinti savo tikslus.  Beveik visa laiką po studijų baigimo dirbau IT srityje, iš pradžių Marijampolėje, vėliau Vilniuje. Šiuo metu dirbu pasaulinio mąsto kompanijoje, ofise pačiame Londono centre.  Organizaciniai, verslo administravimo bei informacinių technologijų pagrindai leido kaupti patirtį, tobulėti ir sėkmingai siekti karjeros.

Organizaciniai, verslo administravimo bei informacinių technologijų pagrindai leido kaupti patirtį, tobulėti ir sėkmingai siekti karjeros

ARŪNAS ČMUKAS - Žemės ūkis

2008 metais baigiau Marijampolės kolegiją, verslo ir technologijų fakultetą, Žemės ūkio technologijų studijų programą, studijas baigiau su pagyrimu.

Studijos Marijampolės kolegijoje ne tik suteikė daug teorinių žinių, bet buvo sudarytos sąlygos nuolat teorines žinias pritaikyti praktikoje, t.y. pastoviai organizuojamos išvykos į gyvulininkystės ir augalininkystės ūkius, įvairias žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo įmones. Taip pat kolegijoje įgytos žinios buvo puikus pagrindas tolimesnėms magistrantūros studijoms Lietuvos žemės ūkio universitete. Turėčiau pastebėti, kad studijuojant kolegijoje, buvo sudarytos visos galimybės įgyti ne tik profesinių žinių, bet ir aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Dar studijuodamas kolegijoje, praktinių užsiėmimų žemės ūkio bendrovėse, įmonėse sulaukdavau darbdavių pasiūlymų.

„Studijuojant kolegijoje, buvo sudarytos visos galimybės įgyti ne tik profesinių žinių, bet ir aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje“

ERIKA DINKEVIČIŪTĖ - Socialinis darbas

asda

2011 m. baigiau Marijampolės kolegiją ir įgijau socialinio darbo profesinę kvalifikaciją. Šias studijas pasirinkau neatsitiktinai, iš prigimties esu jautri, empatiška asmenybė, todėl dar lankydama mokyklą žinojau, kad noriu padėti kitiems, būti reikalinga tiems, kuriems reikalinga pagalba. Taigi, Marijampolės kolegija buvo puiki vieta pasibaigti norimas studijas, neišvykstant iš gimtojo miesto. Studijuodama kolegijoje įgijau maksimalų teorinių žinių bagažą ir praktinių žinių kiekį, studijos kolegijoje leido man įsitvirtinti darbo rinkoje, susivokti, kurioje srityje noriu tobulėti ir kokių tikslų sieksiu.

Galiu tarti ačiū Marijampolės kolegijai ne tik už žinių bagažą, bet ir už pirmąją darbo vietą. Dvejus metus dirbau Marijampolės kolegijoje, socialinio darbo katedros administratore. Šis darbas leido pagilinti žinias, nes nuolatos teko susidurti su socialinio darbo programos studijų procesu, tas mane sustiprino kaip šios srities specialistę. Dar dirbdama Marijampolės kolegijoje supratau, kad noriu tobulėti, noriu įgyti daugiau patirties, todėl 2012 m., pradėjau studijuoti Socialinio darbo organizavimo magistrantūros (VDU) studijose. Po dviejų metų studijų, sėkmingai įgijau socialinio darbo magistro laipsnį. Savo žinias pritaikiau naujoje darbo vietoje, šiuo metu dirbu socialinės globos namuose su asmenimis turinčiais proto ir psichinę negalę, aktyviai dalyvauju visose visuomeninėse veiklose, esu socialinių darbuotojų asociacijos pirmininko pavaduotoja. Džiaugiuosi įgyta specialybe, taigi linkiu visiems stengtis, tobulėti ir siekti savo užsibrėžtų tikslų, Marijampolės kolegija gali būti viso to pradžia. Sėkmės!

„Studijuodama kolegijoje įgijau maksimalų teorinių žinių bagažą ir praktinių žinių kiekį, studijos kolegijoje leido man įsitvirtinti darbo rinkoje, susivokti, kurioje srityje noriu tobulėti ir kokių tikslų sieksiu.“

AUŠRINĖ PAUKŠTYTĖ - Turizmo administravimas

Ausra's pictureEsu Aušrinė Paukštytė, Marijampolės kolegijoje studijavau turizmo administravimą, studijas pabaigiau 2014 metais. Visą gyvenimą augau ir gyvenau Lietuvoje. Visada buvau pareiginga, atsakinga, darbšti mokinė, vėliau ir studentė. Taip pat esu labai žingeidi, neužsistovinti vienoje vietoje ir nelaukianti, kol kas nors įvyks savaime. Jeigu ko nors užsimanau, vadinasi ir padarysiu viską, kad to pasiekčiau. Lygiai taip pat nutiko ir su mano studijomis. Visada mėgau bendrauti su žmonėmis, niekada nebijojau išmėginti ką nors naujo, mėgau keliones, tad pamaniau, kad turizmo studijos man bus pats tas. Per tris studijų metus turėjau begalę skirtingų praktikų įvairiose su turizmu susijusiose vietose, pradedant kolegijoje įrengtu turizmo informaciniu centru, baigiant turizmo agentūromis bei 4 žvaigždučių viešbučiu. Studijuodama Marijampolės kolegijoje, ne tik, kad įgyjau praktinių įgūdžių, tačiau, žinoma, sužinojau daug dalykų apie turizmo teorinę pusę, kaip aš pati vadinu „turizmo virtuvę“, kuri nėra jau taip lengvai suprantama ir perkandama kaip, kad gali pasirodyti iš pirmo karto. Laikui bėgant prisijungiau ir prie Marijampolės kolegijos studentų atstovybės, turėjau galimybę atstovauti, ne tik, kad savo studijų programą, tačiau ir visą kolegiją populiariose studijų mugėse Lietuvoje.

„Studijuodama Marijampolės kolegijoje, ne tik, kad įgyjau praktinių įgūdžių, tačiau, žinoma, sužinojau daug dalykų apie turizmo teorinę pusę“

VIOLETA CVIRKAITĖ-BENDELSTON - Muzikos pedagogika

Violeta

Aš, Violeta Cvirkaitė-Bendelston gimiau ir augau Marijampolėje. Dar visai mažytė pareiškiau norinti tapti dainininke ir niekuo kitu. Vokalo pagrindų mokiausi nuo septynerių metų. Baigusi vidurinę mokyklą įstojau į Marijampolė kolegiją, pasirinkau muzikos pedagogikos specialybę, akomponiatorės specializaciją.

Studijos Marijampolės kolegijoje man davė labai daug žinių, praktikos ir patikėjimo savimi. Džiaugiuosi, kad baigiau Marijampolės kolegiją. Niekur kitur studijuodama po to negavau tiek daug – kiek studijuodama MK muzikos pedagogiką čia, savo gimtajame mieste, ir aktyviai dalyvaudama kolegijos studentų atstovybės veikloje. Ypatingai buvo naudingos praktikos, kurios buvo kiekviename semestre. Dabar, dirbdama miuziklo studijos vadove, panaudoju beveik visas gautas žinias, ypatingai muzikos didaktikos, praktines ir psichologines. Džiaugiuosi, kad įgyvendinau savo vaikystės svajonę tapti dainininke, taip pat įkurti savo miuziklo studiją. O studentų atstovybės veikloje man pavyko įgyvendinti visas mano „crazy“ idėjas, pavyzdžiui viena iš jų – akcija „Rūkymui-NE“, kai J. Basanavičiaus aikštėje prašėme žmones keisti cigaretes į saldainius. Tuo pat metu žmonėms dovanojome koncertą ir organizavome viktoriną, varžybas, kuriose praeiviai mielai dalyvavo. Taip pat parašiau himną „Fuksų stovyklai“. Kolegijoje atradau save naujai :).

Šiuo metu aš Visagino kūrybos namų renginių organizavimo, projektinio darbo, socializacijos sektoriaus vedėja, taip pat yra miuziklo studijos „Viol@“ įkūrėja ir vadovė,  „Verdenės“ gimnazijos šokio ir teatro menų mokytoja,  be to dar vadovauju šokių studijai, saviraiškos klubui „Langas“.

Aktyviai dirbu su vaikais ir jaunimu, statau naujus miuziklus, dalyvauju respublikiniuose bei tarptautiniuose projektuose.

„Dabar, dirbdama miuziklo studijos vadove, panaudoju beveik visas gautas žinias, ypatingai muzikos didaktikos, praktines ir psichologines.“