Specialiame Lietuvos ryto priede apie žemės ūkį spausdinamas straipsnis apie Marijampolės kolegijos sėkmingai įgyvendintą projektą.