Valstybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso sąlygos

  1. Turto valdytojas –                 Marijampolės kolegija

Adresas –                              P.Armino – 92  Marijampolė

Juridinio asmens kodas –       211967140

  1. Nuomojamo turto pavadinimas, kadastro numeris, adresas, kiti turto indentifikavimo duomenys:

Bendrabučio patalpos:

P. Armino g. 94 – 502, unikalus Nr.1897-3004-6016, bendras plotas – 20,69 m2

P. Armino g. 94 – 503, unikalus Nr.1897-3004-6016, bendras plotas – 33,64 m2

koridorius, san. mazgas  –  4,27 mkamb. 17,25 m2 ir  12,12 m2

P. Armino g. 94 – 504, unikalus Nr.1897-3004-6016, bendras plotas – 33,90 m2

P. Armino g. 94 – 508/2 unikalus Nr.1897-3004-6016, kamb.- 12,14m2

koridorius, san. mazgas  –  4,13 m2                                                                                                                                                

P. Armino g. 94 – 531, unikalus Nr.1897-3004-6016, bendras plotas – 33,98 m2 koridorius, san. mazgas  –  4,78 mkamb. 17,28 m2 ir  11,92 m2

P. Armino g. 94 – 532, unikalus Nr.1897-3004-6016, bendras plotas – 33,92 m2 koridorius, san. mazgas  –  4,78 mkamb. 17,10 m2 ir  12,04 m2

P. Armino g. 94 – 207, unikalus Nr.1897-3004-6016, bendras plotas – 20,98 m2

P. Armino g. 94 – 203, unikalus Nr.1897-3004-6016, bendras plotas – 33,64 m2

P. Armino g. 94 – 223, unikalus Nr.1897-3004-6016, bendras plotas – 33,91 m2

3. Turto naudojimo paskirtis – Gyvenamosios patalpos

4. Pradinis turto nuomos nuompinigių dydis, bendrabučio patalpoms – 1,02 EUR/m2 mėnesiui.

5. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 25 dienos.

Nuomininkas nustatytu laiku  nesumokėjęs nuompinigių, moka delspinigius (0,05 procentų dydžio nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną).

  1. Turto nuomos terminas – 5 metai.
  2. Konkurso dalyvių registravimo vieta;

Adresas  P.Armino g. – 94

Kabineto Nr. 102

Komisijos nario  arba turto valdytojo įgalioto atstovo pavardė Sigutė Kunigiškienė

Telefono Nr. 8-621-12607 Elektroninio pašto adresas siga.kunigiskiene@mkolegija.lt

Data 2018-05 -22  Laikas nuo 08 val. iki 17 val. darbo dienomis.

Registravimo pabaigos terminas Data  2018 -06- 06 Laikas 17 val.

  1. Konkurso dalyviams pradinio įnašo mokėti nereikia.
  2. Viešojo nuomos konkurso komisijos posėdžio pradžia;

Data  2017-06-08  Laikas 13 val. Vieta P. Armino – 94 Marijampolė

Kabineto Nr. 101