Praėjusių metų priėmime į Marijampolės kolegiją didelė dalis stojančiųjų netenkino nustatyto minimalaus konkursinio balo kriterijaus. Minimalus konkursinis balas kyla jau kelerius metus iš eilės, vien per pastaruosius dvejus metus pakilo nuo 1,6 iki 2 (stojantiems į kolegijas), taip pat kyla ir kiti stojantiesiems keliami reikalavimai. 2019 metų priėmime bus atsižvelgiama į stojančiųjų brandos egzaminų ir metinių pažymių įvertinimų vidurkius. Stojančiųjų į kolegijas trijų brandos egzaminų įvertinimų vidurkis turės būti ne mažiau kaip 25 balai, o penkių geriausių metinių pažymių vidurkis – ne mažiau 6.

Jausdami susirūpinimą, kad daliai norinčių studijuoti yra užkertamas kelias įsteigėme MarKo moksleivių akademiją. Tai nemokamų užsiėmimų ciklas jauniems žmonėms, norintiems pasikartoti, pagilinti konkrečių dalykų (anglų kalbos, matematikos) žinias, o taip pat įgyti naujų žinių ir gebėjimų, padėsiančių pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje. Akademijos klausytojai netik geriau pasiruoš brandos egzaminams, jiems bus suteikiamas 1 papildomas balas prie minimalaus konkursinio balo stojant į Marijampolės kolegiją, valstybės nefinansuojamą studijų vietą.

Planuojama, kad MarKo moksleivių akademijoje vyks trys užsiėmimų ciklai: Matematikos modulis (IV gimnazijos klasių moksleiviams), Anglų kalbos modulis (IV gimnazijos klasių moksleiviams), Karjeros modulis (I – IV gimnazijos klasių moksleiviams). Užsiėmimus ves Marijampolės kolegijos dėstytojai: K. Traškevičius, D. Kalvaitienė, L. Galininenė, R. Klasavičienė, G. Jakovickienė, V. Sorakaitė, A. Putauskienė, K. Miškinienė, I. Mulerenkienė, Ž. Advilonienė, K. Dulinskienė, V. Riškevičienė, B. Petrošienė ir R. Šoblinskas. Užsiėmimai vyks antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais.

Registracija į užsiėmimus vyksta internetu www.marko.lt iki vasario 1d. Daugiau informacijos Mob. +370 612 88087 arba el. paštu: markoakademija@mkolegija.lt