Birželio 22 d. Marijampolės kolegijoje įvyko pirmasis Strateginių kolegijos patarėjų susitikimas. Šį naują darinį Kolegijos vadovybė siekia suformuoti atsižvelgdama į Kolegijų vertinimo komisijos rekomendacijas. Susitikime dalyvavo Marijampolės ir aplinkinių savivaldybių merai, verslo atstovai, taip pat LR Seimo narių padėjėjai. Susitikime aptarti būdai, kaip ateityje tiksliau numatyti reikalingų specialistų poreikį, bei priemonės Kolegijos plėtrai.

Pristatydamas Kolegijos veiklą direktorius dr. Vaidotas Viliūnas atkreipė dėmesį, kad praeityje kiek pamirštas STEAM centro Kolegijoje projektas vėl atnaujinamas. Taip pat kalbėta apie planuojamas vykdyti naujas studijų programas ir pateiktus investicinius projektus. Direktorius džiaugėsi, kad šiuo metu jau yra pateikta beveik 3 kart daugiau prašymų studijuoti Marijampolės kolegijoje nei pernai tuo pačiu metu.

Svečiai teigiamai vertino Kolegijoje vykdomas studijų programas. Buvo atkreiptas dėmesys, kad regione ypač trūksta aukštesnės kvalifikacijos specialistų, todėl Kolegijos absolventai ypač vertinami ir laukiami čia veikiančiose įmonėse. Verslo atstovai išsakė poziciją, jog yra pasirengę prisidėti užtikrinant, kad Kolegija atitiktų šiuolaikinius aukštosios mokyklos reikalavimus.

Kolegijos administracija tikisi, kad naujai formuojamas Strateginių patarėjų komitetas padės paskatinti vietos verslą ir savivaldą tapti Kolegijos dalininkais, kaip tai mato ir Kolegijų vertinimo komisija. Tačiau kad tai galėtų įvykti dar reikalingi įvairūs įstatymų pakeitimai.

Marijampolės kolegijos informacija