Marijampolės kolegija ir Užimtumo tarnyba prie SADM pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje įsipareigojo: didinti socialinių partnerių vaidmenį studijų procese, efektyvinti aukštos kvalifikacijos specialistų pasiūlos ir paklausos suderinamumą darbo rinkoje, spręsti jaunimo užimtumo problemas, įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvos priemones taip pat plačiau naudoti Talentų banko programos teikiamas galimybes.

 

Marijampolės kolegijos informacija