Metinės studijų programų kainos 2017 m. studentų priėmimui

Studijų krypčių grupė

Kolegijos studijų programos

Metinės studijų kainos, Eur
 nuolatinė studijų forma ištęstinė studijų forma
Humanitarinių mokslų studi­jų srities studijų kryptys (iš­skyrus filologiją), socia­li­nių mokslų studijų srities studi­jų kryptys (išskyrus visuomenės saugumą, švietimą ir ugdymą)Buhalterinė apskaita1076717
Kultūros ir sporto vadyba1076717
Verslo valdymas1076717
Įmonių ir įstaigų administravimas1076717
Teisė1076717
Socialinis darbas1076717
Sveikatingumo ir grožio verslas1076717
Pardavimų valdymas1076717
Biomedicinos mokslų studijų srities studijų kryptys (išsky­rus ikikli­ni­ki­nę veterinarinę me­diciną ir medici­nos tech­nologijas), fizinių mokslų stu­di­jų kryptys, techno­lo­gijos moks­lų studijų srities studijų kryptysŽemės ūkio technologija1390
Automobilių techninis eksploatavimas1390927
Sausumos trasporto logistikos technologijos (gretutinė kryptis – vadyba)1390927
Viešasis maitinimas1390927
Informacinių sistemų technologijos1390927
Ikiklinikinė veterinarinė medicina, medicinos technologijos, švietimas ir ugdymas, filologijaIkimokyklinis ugdmas1330998
Verslo anglų kalba1498