Metinės studijų programų kainos 2017 m. studentų priėmimui

Studijų krypčių grupėKolegijos studijų programosStudijų kainos, Eur
nuolatinė studijų formaištęstinė studijų forma
Humanitarinių mokslų studi­jų srities studijų kryptys (iš­skyrus filologiją), socia­li­nių mokslų studijų srities studi­jų kryptys (išskyrus visuomenės saugumą, švietimą ir ugdymą)Buhalterinė apskaita1073715
Kultūros ir sporto vadyba1073715
Verslo valdymas1073715
Įmonių ir įstaigų administravimas1073715
Teisė1073715
Socialinis darbas1073715
Sveikatingumo ir grožio verslas1073715
Pardavimų valdymas1073715
Biomedicinos mokslų studijų srities studijų kryptys (išsky­rus ikikli­ni­ki­nę veterinarinę me­diciną ir medici­nos tech­nologijas), fizinių mokslų stu­di­jų kryptys, techno­lo­gijos moks­lų studijų srities studijų kryptysŽemės ūkio technologija1386
Automobilių techninis eksploatavimas1386924
Sausumos transporto logistikos technologijos (gretutinė kryptis – vadyba)1386924
Viešasis maitinimas1386924
Informacinių sistemų  technologijos1386924
Ikiklinikinė veterinarinė medicina, medicinos technologijos, švietimas ir ugdymas, filologijaIkimokyklinis ugdymas1326994
Verslo anglų kalba1492