Marijampolės kolegijoje 2019 m. rugsėjo 12 d. lankėsi tarptautinė ekspertų grupė, kuri vertino Teisės ir viešųjų pirkimų studijų programą. Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertų grupę sudarė prof. dr. Jürgen Kohler (grupės vadovas), prof. dr. Edita Gruodytė, doc. dr. Tomas Bagdanskis, Marija Vasilevska bei vertinimo koordinatorė Natalja Bogdanova.

Ekspertai susitiko su kolegijos ir fakulteto administracija, savianalizės suvestinės rengimo grupe, programos dėstytojais, programos studentais ir absolventais, programos darbdaviais, socialiniais partneriais. Be šių susitikimų, SKVC atstovai susipažino su studentų rašto darbais, egzaminų medžiaga bei auditorijomis, biblioteka ir kita materialiąja baze, reikalinga kokybiškam programos vykdymui. Po visą dieną trukusio vizito ekspertai supažindino kolegijos atstovus su bendraisiais pastebėjimais, kurie reikalingi tam, kad programa ir toliau liktų viena patraukliausių Marijampolės kolegijoje.

Nuoširdžiai ačiū visiems, kurie dalyvavo susitikimuose, už pagalbą ir skirtą laiką ruošiantis programos vertinimui, taip pat dėkojame ekspertams už įžvalgas ir pagrįstus komentarus.

 

Marijampolės kolegijos informacija