Apie Tobulinimosi studijų centrą

 

TSClogoTRUMPA TSC VEIKLOS APŽVALGA

2001 m. įsteigus Marijampolės kolegiją, įkurtas Kvalifikacijos centras (nuo 2003-09-01 – Tobulinimosi studijų centras – TSC). Centro steigėjas – Marijampolės kolegija. TSC veiklą reglamentuoja Kolegijos statutas ir centro nuostatai. Remiantis Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu bei TSC veiklos nuostatais pagal lektorių parengtas ir patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo programas nuo 2001 m. rugsėjo mėn. organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai Kolegijoje ir už jos ribų. Per trylika centro veiklos metų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo virš 23 000 klausytojų: pedagogų, socialinių darbuotojų bei jų padėjėjų, valstybės tarnautojų, kultūros darbuotojų, bibliotekininkų, verslininkų, vairavimo mokytojų bei vairavimo instruktorių, buhalterių, žemės ūkio specialistų, ūkininkų, bedarbių, kolegijos studentų ir kt.

VEIKLOS TIKSLAS – laiduoti galimybę mokymosi visą gyvenimą koncepcijai įgyvendinti, tenkinant besikeičiančios visuomenės poreikius, skatinant perspektyvių ugdymo naujovių sklaidą.

NUMATOMOS VEIKLOS KRYPTYS:

 • Kolegijos akademinės bendruomenės kvalifikacijos tobulinimas, organizuojant seminarus, paskaitas, konferencijas, kursus, metodines dienas.• Naujovių ir patirties sklaida Marijampolės regione bei Pietvakarių Lietuvoje pagal Kolegijoje vykdomas studijų programas bei patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo programas
 • Bendradarbiavimas su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, organizuojant renginius bei įgyvendinant projektus.
 • Bendradarbiavimas su socialinėmis institucijomis, organizuojant kursus, seminarus, konferencijas.
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas valstybės tarnybos institucijų darbuotojams.
 • Ryšių su verslo organizacijomis, įmonėmis ir kt. plėtojimas.
 • Bendradarbiavimas su Marijampolės teritorine darbo birža, organizuojant bedarbių mokymus.
 • Individualių konsultacijų teikimas įvairiais profesinės kompetencijos klausimais.
 • Žemdirbių tęstinio profesinio mokymo centro veiklos kuravimas.
 • Bendradarbiavimo ryšių su suaugusiųjų mokymo centrais plėtojimas.
 • Tyrimų vykdymas, siekiant kvalifikacijos tobulinimo krypties modernizavimo.
 • Metodinės medžiagos kaupimas ir sklaida.

Tobulinimosi studijų centro skelbimai

Marijampolės kolegijos Tobulinimosi studijų centras vėl organizuoja didelio susidomėjimo sulaukusius „Siuvimo kursus pradedantiesiems“. Kursuose susipažinsite su medžiagų savybėmis, siuvimo technikomis ir technologijomis. Išmoksite konstruoti, modeliuoti ir siūti įvairius drabužius.

Kviečiame registruotis tel. 8-652-90459 arba el. paštu tsc@mkolegija.lt, nurodykite vardą, pavardę, adresą ir tel. Nr.

Kursai vyksta Marijampolės kolegijoje, P. Armino g. 92-4, Marijampolė.

Programos trukmė – 50 akad. val. Kursų kaina – 100 Eur.

Ankstesnių kursų dalyvių atsiliepimai: http://www.marko.lt/ar-mokytis-siuti-verta/

 

Klausytojams išduosime Marijampolės kolegijos TSC profesinės kompetencijos tobulinimo pažymėjimus

Išsamesnė informacija tel. 8-652-90459, el. paštu tsc@mkolegija.lt

 

 


 

Tobulinimosi studijų centro kontaktai

PareigosV. PavardėTelefonasEl. paštas
Vyr. specialistė
Biruta Urbonavičienė
8-652-90459tsc@mkolegija.lt