Edukacinis aukštojo mokslo studijų centras

2001 m. įsteigus Marijampolės kolegiją, įkurtas Kvalifikacijos centras (nuo 2018 – Edukacinis aukštojo mokslo studijų centras, toliau – EAMS centras). EAMS centro steigėjas – Marijampolės kolegija. Centro veiklą reglamentuoja Kolegijos statutas ir centro nuostatai. Remiantis Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu bei centro veiklos nuostatais pagal lektorių parengtas ir patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo programas nuo 2001 m. rugsėjo mėn. organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai Kolegijoje ir už jos ribų. Per centro gyvavimo metus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo virš 23 000 klausytojų: pedagogų, socialinių darbuotojų bei jų padėjėjų, valstybės tarnautojų, kultūros darbuotojų, bibliotekininkų, verslininkų, vairavimo mokytojų bei vairavimo instruktorių, buhalterių, žemės ūkio specialistų, ūkininkų, bedarbių, kolegijos studentų ir kt.

EAMS centro vyresnioji metodininkė tobulinimosi studijoms Vaida Vitkauskienė – tel. nr. 8 652 90459, el. paštas tsc@mkolegija.lt

Skelbimai

Socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams  

2019 m. rugsėjo 25 dieną 10.00 val. planuojamas teorinis – praktinis seminaras „STRESO, PATIRIAMO SOCIALINIAME DARBE ĮVEIKA: REIKALINGŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS” (8 akad. val.). Seminarą ves Marijampolės kolegijos Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros doc. dr. VILMA LIAUDANSKĖ

 Kviečiame registruotis, nurodant vardą pavardę, instituciją: tel. 8-652-90459  arba el. paštu tsc@mkolegija.lt

Seminarai vyks Marijampolės kolegijoje Petro Armino g. 92

Seminaro kaina – 12 Eur. Klausytojams išduosime profesinės kompetencijos tobulinimo pažymėjimus

Išsamesnė informacija tel. 8-652-90459, el. paštu tsc@mkolegija.lt

Periodiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams

2019 m. rugsėjo–spalio mėn. Marijampolės kolegijoje (P. Armino g. 92-4) formuojame specialiųjų periodinių vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių mokymų grupę. Mokymus ves Marijampolės kolegijos Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros lektoriai.

Kursų apimtis – 30 akademinių valandų, kaina – 105 Eur.

Pageidaujančius dalyvauti, maloniai kviečiame registruotis tel. 8 652 90459 arba el. paštu tsc@mkolegija.lt

Kursų dalyviams bus išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (nurodomos išklausytos temos ir akad. valandų skaičius).

 

Siuvimo kursai

Marijampolės kolegijos EAMS centras nuo 2019 m. rugsėjo mėn. vėl organizuoja didelio susidomėjimo sulaukusius „Siuvimo kursus pradedantiesiems“. Kursuose susipažinsite su medžiagų savybėmis, siuvimo technikomis ir technologijomis. Išmoksite konstruoti, modeliuoti ir siūti įvairius drabužius.

Kviečiame registruotis tel. 8 652 90459 arba el. paštu tsc@mkolegija.lt, nurodykite vardą, pavardę, adresą ir tel. nr.

Kursai vyks Marijampolės kolegijoje (P. Armino g. 92-4, Marijampolė).

Programos trukmė – 50 akad. val. Kursų kaina – 100 Eur.

Ankstesnių kursų dalyvių atsiliepimai: http://www.marko.lt/ar-mokytis-siuti-verta/

Klausytojams išduosime Marijampolės kolegijos EAMS centro profesinės kompetencijos tobulinimo pažymėjimus

Išsamesnė informacija tel. 8 652 90459, el. paštu tsc@mkolegija.lt