Edukacinis aukštojo mokslo studijų centras

2001 m. įsteigus Marijampolės kolegiją, įkurtas Kvalifikacijos centras (nuo 2018 – Edukacinis aukštojo mokslo studijų centras, toliau – EAMS centras). EAMS centro steigėjas – Marijampolės kolegija. Centro veiklą reglamentuoja Kolegijos statutas ir centro nuostatai. Remiantis Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu bei centro veiklos nuostatais pagal lektorių parengtas ir patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo programas nuo 2001 m. rugsėjo mėn. organizuojami kvalifikacijos tobulinimo renginiai Kolegijoje ir už jos ribų. Per centro gyvavimo metus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo virš 23 000 klausytojų: pedagogų, socialinių darbuotojų bei jų padėjėjų, valstybės tarnautojų, kultūros darbuotojų, bibliotekininkų, verslininkų, vairavimo mokytojų bei vairavimo instruktorių, buhalterių, žemės ūkio specialistų, ūkininkų, bedarbių, kolegijos studentų ir kt.

EAMS centro vyresnioji metodininkė tobulinimosi studijoms Vaida Vitkauskienė – tel. nr. 8 652 90459, el. paštas tsc@mkolegija.lt

Skelbimai

2020 m. sausio mėn. 

planuojamų seminarų socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams sąrašas

DataTema 
2020 m. sausio 24 d. 10 val.„Sėkmingo bendravimo ir bendradarbiavimo socialiniame darbe aspektai“ – seminarą ves Marijampolės kolegijos Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros docentė dr. Vilma Liaudanskė. REGISTRACIJA 
2020 m. sausio 29 d. 10 val.„Socialinės pagalbos ribos ir galimybės dirbant su proto, psichikos negalią turinčiais asmenimis bei jų šeimos nariais“ – seminarą ves Marijampolės kolegijos Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros lektorė Kristina Dulinskienė.REGISTRACIJA  

Išsamesnė informacija tel. 8 652 90459, el. paštu tsc@mkolegija.lt
Seminarai vyks Marijampolės kolegijoje Petro Armino g. 92
Klausytojams išduosime Marijampolės kolegijos EAMSC profesinės kompetencijos tobulinimo pažymėjimus

Periodiniai kvalifikacijos tobulinimo kursai vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams

2019 m. lapkričio–gruodžio mėn. Marijampolės kolegijoje (P. Armino g. 92-4) formuojame specialiųjų periodinių vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių mokymų grupę. Mokymus ves Marijampolės kolegijos Pedagogikos, menų ir socialinio darbo katedros lektoriai.

Kursų apimtis – 30 akademinių valandų, kaina – 105 Eur.

Pageidaujančius dalyvauti, maloniai kviečiame registruotis tel. 8 652 90459 arba el. paštu tsc@mkolegija.lt

Kursų dalyviams bus išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (nurodomos išklausytos temos ir akad. valandų skaičius).

 

Siuvimo kursai

Marijampolės kolegijos EAMS centras nuo 2020 m. sausio 14 d. organizuoja „Siuvimo kursus pradedantiesiems“. Kursuose susipažinsite su medžiagų savybėmis, siuvimo technikomis ir technologijomis. Išmoksite konstruoti, modeliuoti ir siūti įvairius drabužius.

Kviečiame registruotis tel. 8 652 90459 arba el. paštu tsc@mkolegija.lt, nurodykite vardą, pavardę, adresą ir tel. nr.

Kursai vyks Marijampolės kolegijoje (P. Armino g. 92-4, Marijampolė).

Programos trukmė – 50 akad. val. Kursų kaina – 100 Eur.

Ankstesnių kursų dalyvių atsiliepimai: http://www.marko.lt/ar-mokytis-siuti-verta/

Klausytojams išduosime Marijampolės kolegijos EAMS centro profesinės kompetencijos tobulinimo pažymėjimus

Išsamesnė informacija tel. 8 652 90459, el. paštu tsc@mkolegija.lt

Edukacinio aukštojo mokslo studijų centro veiklos planai