Nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2020 m. kovo 16 d. priimami pirmą kartą studijuojančių aukštojoje mokykloje neįgaliųjų prašymai tikslinėms išmokomoms gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką 2019/2020 m.m. pavasario semestre, privalo per Valstybinio Studijų Fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt] prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka 2020 m. pavasario semestras). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką.

Primename, kad tikslinė išmoka studentams skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogas, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-09-06 tikslines išmokas gali gauti ir studentai, turintys akademinių skolų.

Tikslinę išmoką turi teisę gauti  studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  2. aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja:

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Studijų ir karjeros skyrių (205 kab.), el.p. studijos@mkolegija.lt, tel. 8-612-88087.

Studijų ir karjeros skyrius