• Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. vyksta prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau – IS „PARAMA“)  tikslinei išmokai 2019 m. rudens semestrui pagrindinio priėmimo metu gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį http://vsf.lrv.lt/lt/  prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tiksline išmoka 2019 m. rudens semestras). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekviena mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

  • Studentai, norėdami gauti finansinę paramą priemonėms įsigyti („Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas“  https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/41bda100cfa911e9929af1b9eea48566)  privalo iki rugsėjo 10 d. Kolegijos buhalterijoje (210 kab.) užpildyti prašymą ir pateikti reikalingus dokumentus.

Dėl papildomos informacijos taip pat galite kreiptis į Studijų ir karjeros skyrių (112 kab., tel. 8 343 54413, +370 612 88087).