Spalio 2 d. (trečiadienį), kolegijos atstovės, Marijampolės kolegijos direktorės pavaduotoja studijoms ir mokslui Irena Sviliuvienė bei Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėja Ina Miniotienė, lankėsi Suvalkų kolegijoje (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) ir sveikino partnerius su 15-ųjų mokslo metų atidarymo proga.

Renginyje buvo pristatyti praėjusių mokslo metų pasiekimai, nuveikti darbai, taip pat įšventinti geriausiais rezultatais įstoję pirmakursiai bei įteikti studijų baigimo diplomai medicinos krypties absolventams. Sveikinimo kalbas sakė Suvalkų savivaldybės atstovai, motyvuojantį šventinį pranešimą apie gyvenimo pasirinkimus skaitė SALAG firmos savininkas.

Pavaduotoja I. Sviliuvienė sveikindama kolegijos rektorę dr. Martą Višnevską savo ruožtu pakvietė dalyvauti šventiniame renginyje bei respublikinėje konferencijoje, skirtoje Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui. Rektorė džiaugėsi kvietimu, nes kolegijoje taip pat ruošia pedagogus, kuriems dalyvavimas būtų naudingas.

Dar kartą sveikiname Suvalkų kolegijos bendruomenę su mokslo metų pradžia ir dėkojame už partnerystę.

 

Marijampolės kolegijos informacija