Spalio 29 d. Marijampolės kolegija organizavo respublikinę konferenciją „Švietimas ir kultūra Sūduvoje: istorija, kaita, perspektyvos“, skirtą Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui. Konferencija vyko buvusioje Marijampolės mokytojų seminarijoje (dabartinėje meno mokykloje), kur iki 2014 m. buvo vykdomas pedagogų rengimas.

Konferencijos pradžioje buvo priminta 1919 m. įkurtos Marijampolės mokytojų seminarijos veiklos pradžia, trumpai apžvelgti kiti šios pedagogų rengimo institucijos vystymosi ir kaitos etapai, o įžanginį muzikinį akcentą jos dalyviams padovanojo Marijampolės meno mokyklos mokiniai.

Konferencijos dalyvius sveikino Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė bei Marijampolės savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Vaznienė. Sveikinimus pedagogų rengimo 100-mečio proga išsakė Lenkijos Cechanovo valstybinės aukštosios profesinės mokyklos Techninių ir socialinių mokslų fakulteto dekanas Andžej Korneta, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ir Lenkijos Suvalkų valstybinės aukštosios profesinės mokyklos atstovai.

Plenariniame posėdyje buvo skaityti įvairūs pranešimai: apie pedagogų rengimo modelio paieškas, bažnyčią ir mokyklą Lietuvoje 1918–1940 m., Turkijos nacionalinę švietimo reformą nuo 1920 m., Marijampolės mokytojų seminariją ir pedagoginę mokyklą kaip kultūros reiškinį Lietuvos 100-mečio pedagogų rengimo istorijoje. Plenariniame posėdyje ir šešiose diskusijų  grupėse iš viso buvo perskaityti 44 pranešimai, kuriuos parengė Vytauto Didžiojo ir Turkijos Sakarijos universitetų, Marijampolės ir Kauno kolegijų, Marijampolės savivaldybės administracijos, įvairių ugdymo įstaigų ir kitų organizacijų atstovai. Konferencijoje diskutuota pedagogų rengimo istorijos, edukacinės patirties, bendrųjų kompetencijų ugdymo, socialinės pedagogikos ir socialinio darbo, kultūros tradicijų raiškos bei teisės ir teisingumo tradicijų plėtros temomis.

Konferencijoje dalyvavo nemažai buvusių pedagoginės mokyklos dėstytojų, kurių dešimtmečiais vykdytą pedagogų rengimo misiją jau 18 m. tęsia Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas užtikrindamas, kad ši, jau šimtametė tradicija, Sūduvos krašte nenutrūktų.

 

Daugiau konferencijos akimirkų.

Kęstutis Traškevičius

Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas