Kodėl verta rinktis Marijampolės kolegiją?

Marijampolės kolegija – aukštoji mokykla, įsteigta 2001 metais, vykdanti į praktinę veiklą orientuotas studijas. „Jau eilę metų mes sėkmingai teikiame išsilavinimą, kartu sudarydami sąlygas studentams ugdytis kūrybiškumą, saviraišką, siekti asmenybės tobulumo.“

Per trejus (kai kurių specialybių ketverius) metus mūsų absolventai įgyja kvalifikacinį profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją patvirtinantį profesinio bakalauro diplomą. Mūsų studijų programose daugiausia laiko skiriama tam, kad studijuojantieji įgytų kompetencijas, būtinas konkrečioje praktinėje veikloje. Įgiję specialybę mūsų kolegijoje tikrai mokėsite dirbti pasirinktą darbą, greitai pritapsite susirastoje darbovietėje.

Susipažink su kolegija iš arčiau virtualioje aplinkoje!